Update burgerinitiatief

door SV op 28/03/2011

in Uncategorized

Komende vrijdag treedt de verordening over het burgerinitiatief in werking. Ik voorspel dat de verordening in zijn huidige vorm geen lang leven is beschoren.

MD berichtte eerder al over de stand van zaken. Zestien kantjes regels waren toen opgesteld om te voorkomen dat al te vaak gebruik zou worden gemaakt van het recht om de Commissie te laten nadenken over het indienen van een voorstel voor een rechtshandeling van de Unie. De teller is sindsdien opgelopen en inmiddels gestopt bij 22 kloeke kantjes (inclusief formulieren). Het aantal procedurele hobbels is aanzienlijk: 1 miljoen stemmen in totaal, waarvan een minimumaantal in tenminste een kwart van het aantal lidstaten. De organisatoren moeten uit ten minste zeven lidstaten komen. Zij moeten de stemmen verzamelen met een door een lidstaat gecertificeerd online-systeem, of met een nog door de Commissie te produceren systeem. Vervolgens worden steekproeven gehouden om een representatief aantal stemmen te verifiëren etc.

Het aantal hobbels is te verklaren door de aandacht die de autoriteiten aan een geslaagd burgerinitiatief moeten geven. De organisatoren ervan worden ‘op een passend niveau’ door de Commissie ontvangen. Bovendien kunnen zij het initiatief tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement toelichten – een toevoeging aan de verordening op aandringen van de Europese parlementariërs.

Die aandacht die Commissie en Europees Parlement aan de initiatieven moeten besteden, kan zich gemakkelijk tegen het burgerinitiatief keren. Verwacht mag worden dat het aantal geslaagde burgerinitiatieven de komende jaren toeneemt. Niet alleen zal het instrument bekender worden, ook de systemen om online stemmen zullen snel de ontwikkelingsfase ontstijgen, en ten slotte is de verwachting dat verschillende lidstaten zullen afstappen van de ID-kaart-verplichting bij off-line stemmen. Commissie en Parlement zullen echter weinig zin hebben om al te vaak naar vurige pleidooien te luisteren. Wanneer het burgerinitiatief dus een succes wordt, zullen óf de criteria voor een succesvol burgerinitiatief worden verzwaard, óf wordt de aan burgerinitiatieven te besteden aandacht beperkt.

Belangrijker dan de houdbaarheid van de verordening, is de vraag of het burgerinitiatief leidt tot de beoogde grotere participatie van burgers. De vele barrières en formaliteiten die de verordening opwerpt, maken dat alleen de meeste geharde organisatoren de eindstreep zullen halen. Die zouden hoe dan ook hun stem hebben laten horen. Wellicht was een ideeënbox, een legertje ambtenaren om die te bemannen en een prijsvraag voor het beste voorstel, een betere weg geweest om burgerparticipatie te verbeteren.

1 MD 29/03/2011 om 11:40

Gaat lekker zo inderdaad. Ik vraag me overigens af hoe populair het burgerinitiatief zal worden als instrument. De in mijn ogen veel laagdrempelige Nederlandse variant wordt (voor zover ik weet) immers ook niet echt vaak ingezet. Ik krijg met al die drempels eerder indruk dat het moeilijker wordt een geslaagde petitie in te dienen dan makkelijker. Het op deze wijze formaliseren van het burgerinitiatief zou wel eens een averechts effect kunnen hebben.

2 Filip S. 29/03/2011 om 12:03

Eens met MD, het indienen van een petitie bij het EP en je favoriete MEP’er bestoken met een aantal mailtjes lijkt mij een minder vermoeiende en meer effectieve weg, indien je een redelijk voorstel hebt.

Vorige post:

Volgende post: