Update ministerraad 1 april 2010

door GB op 03/04/2010

in Haagse vierkante kilometer

De ministerraad vergaderde dit keer niet op (goede) vrijdag, maar op witte donderdag. Donderdag 1 april wel te verstaan. Volgens Elsevier is Balkenende vooral achter de schermen geestig, zodat het eigenlijk een persconferentie was zoals alle andere. Het gezelsschapsspel van de week waren de pogingen van de journalisten om de ambtelijke heroverwegings-adviezen politiek te maken en de weigering van Balkenende om daaraan mee te doen. Ofwel omdat hij er ‘als minister-president en niet als partijleider stond’ ofwel omdat ‘het kabinet demissionair is’.

Aan nieuw beleid was er dit keer in de eerste plaats een voorstel van Eurlings om alcohol in het verkeer strenger aan te pakken. Twee keer bezopen achter het stuur: rijbewijs definitief kwijt. Volgens het persbericht ging het om omzetting van een Europese richtlijn. Terzake deskundigen moeten mij maar eens uitleggen welk prangend communautair belang hier nu weer mee gemoeid is. Concurrentieverhoudingen in de transportwereld?

Verder schaarde de ministerraad zich achter het idee om een soort prejudiciële procedure in het civiele recht in te stellen. Prangende rechtsvragen kunnen dan door rechters in eerste aanleg en in hoger beroep meteen aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Aldus had snel duidelijkheid kunnen worden geboden in bijvoorbeeld de Dexia-zaak waarbij het ging om de vraag of een echtgenoot ook had moeten instemmen. Het snel beantwoorden van dit soort omlijnde rechtvragen ´past in de rechtsvormende taak van de Hoge Raad,´ aldus het kabinet. Tilburg rules.

Tenslotte heeft de ministerraad besloten een ´mensenrechteninstituut´ uit de grond te stampen, maar dan wel als onderdeel van de Commissie gelijke behandeling. Het wordt dan: het College voor mensenrechten en gelijke behandeling. Dat levert ons de A-status op het gebied van de mensenrechten op – en daar kan niemend tegen zijn. In hoeverre dat echt van de grond komt, hangt vermoedelijk af van de hoeveelheid extra capaciteit die het nieuwe college krijgt. Maar voor dat soort details zullen we de openbaarheid moeten afwachten die pas ontstaat als de Raad van State geadviseerd heeft en het wetsvoorstel de Tweede Kamer bereikt.

Vorige post:

Volgende post: