Update ministerraad 1 april 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 03/04/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 1 april 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Rutte moet op veel borden tegelijk schaken. We kenden al het ‘Europa van de verschillende snelheden’, maar nu wordt er in de NAVO op zoveel snelheden gekoerst dat er nauwelijks meer sprake is van een peloton. De Fransen en de Britten stoempen al kilometers lang op kop, terwijl de Turken achterin lopen te linkeballen. De Duiters knechten inmiddels zo goed voor de Amerikanen in Afghanistan dat de VS wapens over heeft voor de rebellen. En dat terwijl de finish-streep nog niet getrokken is, en het evenmin duidelijk is waar die ongeveer moet lopen. Het vertek van Kadhafi geldt immers als wenselijk, maar tevens louter als bijproduct van de bescherming van de burgerbevolking.

En Rutte? Rutte zit ergens in het midden air-to-air het vliegverbod te handhaven zonder aan de no-fly-zone-plus mee te werken, ondanks dat Rosenthal en de VVD daar wel wat voor leken te voelen. Wordt er nu een Nederlandse F16 ‘aangestraald’, dan bellen we met een bondgenoot die wel mag bombarderen om de luchtverdediging uit te schakelen. En dat alles terwijl een eenzame mijnenveger dapper baantjes trekt in de kustwateren, om te voorkomen dat er wapens naar Libië worden verscheept. Ondanks zoveel goedwillende genuanceerdheid toetert Sap – anders niet bang voor een missie – in het oortje van Rutte dat GroenLinks al weer in het hotel zit. En ook voor Kunduz is de rit nog lang niet verreden, voegde het GroenLinks kamp er nog even toe.

Dit is echter nog maar één van de schaakborden. In Europa helpt Rutte een nieuwe vorm van economisch bestuur in het zadel die volgens Rutte èn effectief is èn niet ten koste van soevereiniteit gaat. Ondertussen loopt binnen het eigen Koninkrijk het zelfstandige land Sint-Maarten behoorlijk uit de pas, omdat ze daar nog geen fatsoenlijke begroting voor het jaar 2011 in elkaar hebben gezet. Tot een aanwijzing, zoals het College Financieel Toezicht adviseerde, heeft de ministerraad niet besloten. Maar ze krijgen na het weekend wel minister Donner op hun dak, om ‘de afspraken nog eens door te nemen.’ Alles voorzichtig geformuleerd in retoriek van de effectieve gezamenlijkheid, zoals ook de nieuwe benoeming in de Raad voor de Rechtshandhaving. De Raad voor de Rechtshandhaving ziet toe op onder andere de detentieomstandigheden, en biedt zo een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de Pro Futuro gevangenis op Curacao.

Ondertussen hielp de ministerraad Gerda Verburg aan een interessant klinkende baan in Rome, en benoemde ze Nico Verheij, ambtenaar en deeltijdhoogleraar bestuursrecht, in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De kwestie van de eigen bescherming tegen piraterij werd subtiel van de ene commissie naar de andere gerold: ‘Aangestipt’ door de Adviesraad internationale vraagstukken gaat het door ‘voor advies’ naar een commissie onder leiding van De Wijkerslooth. Schippers kwam tenslotte met tijdelijke wetgeving om de ambulancezorg aan de gang te houden, terwijl zij probeert uit te vinden welke marktordening Brussel hier toelaat.

Dat brengt ons meteen op het terrein van de Eerste Kamer, alwaar men deze week een ‘voorbereidingscommissie’ in het zadel hielp, die moet ‘rapporteren over een mogelijk parlementair onderzoek’. Hoewel de tekst van de motie, volgens ons inzicht, toch echt reeds het besluit tot het instellen van een enquête bevat, heerst in de Senaat zelf kennelijk nog steeds de opvatting dat de trein nog niet vertrokken is.  Uit het persbericht: ‘Tijdens het debat over de motie Schuurman werd door alle fracties het inzicht gedeeld dat de op 7 juni nieuw te installeren Eerste Kamer in finale zin een besluit neemt over het al dan niet instellen van een parlementair onderzoek.’ We gaan het zien. De zittende kamer heeft in ieder geval besloten zich uit te leven op het Elektronisch Patiëntendossier, dat zij volgende week definitief ten grave dragen.

Wat die nieuwe Eerste Kamer ook gaat besluiten ten aanzien van de enquête, de Voorzitter die ze zullen kiezen zal een geoliede persmachine aantreffen. Het was al gebruikelijk dat de site van de Eerste Kamer en dit blog wekelijks enthousiast verslag doen van de verrichtingen van Van der Linden, maar voor de liefhebbers is er deze week een recente tool bijgeschakeld: een heuse serie gelikte persfoto’s. Een lust voor amateur-Aarsmannetjes.

Vorige post:

Volgende post: