Update ministerraad 1 juni 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 03/06/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 1 juni 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Persconferenties van vice-premier Verhagen zijn zelden vlot en dynamisch. Dit keer had Verhagen er maar een stemmig grijs pak bij aangetrokken, dat opvallend goed kleurde bij zijn haar. Helaas was de cameraman al bij voorbaat in slaap gevallen, zodat de beeldrapportage midden in het positieve nieuws van de persconferentie begint: Nederland verdient van alle landen van de Europese Unie verreweg het meest aan de handel binnen Europa. Vervolgens meende Verhagen ook in de aanbevelingen van Eurocommissaris Rehn goed nieuws te kunnen zien, net als zijn collega De Jager eerder deze week. Hierna nog meer positief nieuws, namelijk het voor de regering gunstige resultaat in de door Wilders aangezwengelde rechtszaak over het ESM en het Ierse ‘ja’ tegen de strengere Europese begrotingsregels. Maar vervelend nieuws was er ook: Verhagen stond stil bij de niet aflatende strijd in Syrië, met als trieste dieptepunt de slachtpartij in Houla.

Tussen de nieuwsberichten vinden we een aantal benoemingen in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en een bericht over de inwerkingtreding van de sterk vernieuwde Telecommunicatiewet, met zijn netneutraliteit, strengere bepalingen over cookies en meldplicht bij veiligheidsinbreuken. Omdat een deel van de wet omzetting van EU-richtlijnen betreft en Nederland daar weer eens te laat mee was, treedt een groot deel van de wet al per 5 juni 2012 (dus aanstaande dinsdag) in werking. Dat geldt niet voor de puur ‘nationale’ bepalingen over netneutraliteit en het afsluiten van internet, waarvoor de inwerkingtreding op 1 januari 2013 voorzien is. De sterk internationale en Europese oriëntatie van het kabinet blijkt verder uit een proef die het mogelijk maakt voor auto’s met Nederlandse kentekens om in Spanje een APK-keuring te ondergaan.

Het kabinet maakt bovendien werk van de uitvoering van het akkoord dat afwisselend wordt aangeduid als het Kunduz-akkoord, het Begrotingsakkoord en het Lente-akkoord. De Afdeling advisering van de Raad van State mag zich uitlaten over een wetsvoorstel dat een huurverhoging van 1% bovenop de inflatie mogelijk maakt voor huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro. Aldus wil het kabinet de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Een eerder en soortgelijk voorstel dat de inkomens boven de 43.000 euro betreft, ligt nog bij de Eerste Kamer. Met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, de presentatie van de ambities van het kabinet op het gebied van nationale veiligheid en het voorstel voor een 5e tranche van de Crisis- en herstelwet wordt de reeks nieuwsberichten afgesloten.

De Eerste Kamer vergaderde afgelopen week niet, maar dat betekent zeker niet dat zij heeft stilgezeten. Aanstaande maandag begint de parlementaire onderzoekscommissie privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten haar openbare gesprekken. Het gaat uitdrukkelijk niet om verhoren, maar om rondetafelgesprekken. Niettegenstaande deze wat vriendelijkere term zijn er beslist grote namen uitgenodigd: Tjeenk Willink, Remkes, Jorritsma, Vermeend en de vers gedotterde Marijnissen, om er maar een paar te noemen. Aanstaande dinsdag zullen we verder te weten komen of bad boy Bleker zich moet melden voor een strafronde.

Vorige post:

Volgende post: