Update ministerraad 1 maart 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 03/03/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 1 maart 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Rutte onderhandelt dezer dagen met alles en iedereen tegelijk. Hij belde met de fractievoorzitters, dronk bier met de voorman van de vakbond en hield tussendoor Brussel op afstand. Dat alles om het begrotingstekort in 2014 op de drie procent vast te pinnen en, minstens zo belangrijk, zijn tweede kabinet in de lucht te houden. Want Wiegel heeft zich al weer voor een of andere microfoon gemeld. Weliswaar is formeel van de door hem aangeraden tussenformatie geen sprake, maar het scheelt ook niet veel. Het kabinet heeft een lijstje van bezuinigingsmaatregelen ter waarde van ruim 4 miljard, dat als uitgangspunt dient voor onderhandelingen met wie wil. Er kan voor een miljard aan vertimmerd worden zonder dat de drie-procent-in-2014 onmiddellijk in gevaar komt en ook overigens kan het regeerakkoord integraal ter discussie gesteld worden.

Rutte deed dus maar een beroep op de ‘redelijke krachten’ in het land en die zal hij nodig hebben. Komt er een nieuw lente- of oranjeakkoord? De omstandigheden van het lenteakkoord vorig jaar waren anders. Het Catshuisberaad was geklapt, de oppositie nam noodgedwongen het initiatief en Brussel hield ons nog streng aan de drie procent. Nu komt het kabinet aankloppen bij de oppositie en is het de vraag of geprojecteerd economisch herstel – if any – in 2014 al weer in de kiem gesmoord zou moeten worden met meer bezuinigingen. Helemaal als de werkloosheid nog een tijdje zo dramatisch blijft oplopen. Het CDA heeft alvast een blokkade gelegd op lastenverhoging (onderdeel van het huidige lijstje), D66 wil zich niet zomaar ergens in laten rommelen en Groenlinks bedenkt zich voortaan wel drie keer alvorens een compromis te sluiten met ‘de macht’. Blijft over, behalve CU en SGP, SP, Wilders en Henk Krol. Wilders houdt zich tegenwoordig onledig met de ene na de andere ‘toernee’ en stond ongetwijfeld tot zijn eigen verbazing met een nogal zielig ogend bordkartonnen pamflet te posten bij de ministerraad. Henk Krol is ondertussen in de lead met het doen van ongefundeerde uitspraken.

Het op orde krijgen van de overheidsfinancien loopt in deze recessie ook niet gelijk op met het oplossen van de oorzaken daarvan. Als de economie op korte termijn al gaat groeien, komt dat door groeiende export. Willen we er binnenlands weer de schouders onder kunnen zetten zal er eerst iets moeten met de woningmarkt. Die houdt niet alleen de consumptieve bestedingen in de tang, maar ondermijnt ook de banken, woningcorporaties en pensioenfondsen. Juist op dat punt heeft het ene na het andere akkoord echter geen oplossing opgeleverd en al helemaal geen stabiliteit. Het is te weinig en te voorzichtig, met als droevig hoogtepunt van sneltreinvaartcompromissen waar we nu net niet op zitten te wachten de Blok-hypotheek voor starters. Starters worden ironisch genoeg ‘geholpen’ door ze nog meer schulden te laten aangaan. De prijzen zullen simpelweg verder moeten zakken, tot een normale verhouding tussen de gemiddelde prijs van een huis en een gemiddeld inkomen. Aflossingsvrije en andere experimentele hypotheekvormen zijn dan niet meer nodig voor de financiering van een eigen huis. De hypotheekrente moet daartoe – als verstorende factor nummer een – zo snel als verantwoord worden afgeschaft, gelijk op voor nieuwe en bestaande gevallen. Oplossingen voor starters zouden van de arbeidsmarkt moeten komen: jongeren sneller meer laten verdienen en ouderen minder, dan worden die ook meteen minder duur om in dienst te houden.

‘Er is niets mis met Nederland wat we niet kunnen repareren met wat sterk is aan Nederland’, zo sloot Rutte zijn gedragen openingswoord op de persconferentie nogal cryptisch af. Maar duidelijk is wel dat die reparatie niet in 2014 al klaar is en dat er nog een hoop ellende komt. Een lichtpuntje, om dan ook maar optimistisch te blijven, is dat in elk geval niemand zin heeft in verkiezingen. Een mooie dag was het ook voor de heren Van Peursem, Bleichrodt en Thijsen want de ministerraad stemde tussen alle CPB-cijfers door in met hun voordracht voor benoeming als Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (civiel en straf), respectievelijk directeur van Staatsbosbeheer.

De voorzitter van de Eerste Kamer maakte tussen alle voorbereidingen voor de Verenigde Vergadering op 30 april door nog snel een heuse Zuid-Europa toernee. Hij bezocht Kroatie, Kosovo, en Roemenie, waarvan op de site uitvoerig verslag wordt gedaan, inclusief enkele foto’s. In Kroatie legde hij de Nederlandse strikte maar faire houding nog maar eens uit ten aanzien van de toetreding van dat land tot de Unie. In Kosovo kaartte hij de onderrepresentatie van minderheden aan in het plaatselijke parlement. In Roemenie ging het over toetreding van dat land tot Schengen, die Nederland vooralsnog blokkeert. Begrijpelijkerwijs bepleitte De Graaf dit geschil niet op onnodig op de andere aspecten van de onderlinge relaties zou moeten drukken, want Nederland is eerste buitenlandse investeerder in Roemenie.

In de afgelopen week stemde de Eerste Kamer, na enkele toezeggingen van minister Kamp, met algemene stemmen in met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarin gaan om efficiencyredenen de huidige OPTA, NMa en Consumentenautoriteit op. Belangwekkend was het debat over de financiering van politieke partijen, die in Nederland nog altijd tamelijk ondoorzichtig is, zoals ons vanuit het buitenland ook regelmatig wordt voorgehouden. Op 5 maart wordt er gestemd over het voorliggende voorstel. Het voorziet in verplichte registratie van giften boven EUR 1000 en verplichte openbaarmaking van naam en woonplaats van donateurs die meer dan EUR 4500 in de partijkas storten. Als uitersten in het debat golden, weinig verrassend, de woordvoerder Popken van de schimmig gestructureerde PVV, die in het voorstel ‘een echte anti-PVV wet zag’ en SGP’ er Holdijk, die pleitte voor ‘constitutionalisering’ door een regeling voor politieke partijen in de Grondwet. Politicoloog Koole problematiseerde ten principale de overheidssubsidiering van politieke partijen. Veel senatoren stelden de lokale politieke partijen aan de orde, die buiten het huidige voorstel vallen. Minister Plasterk zegde daarop toe ook met een wetsvoorstel te komen voor de financiering van lokale politieke partijen. Verder stuurt hij nog een brief over de werkwijze van de in te stellen Commissie van Toezicht, die de minister zal adviseren over de naleving van de nieuwe regels.

De Eerste Kamer debatteerde verder nog met premier Rutte, over de EMU-toekomstvisie van Van Rompuy, waarin de onlangs in Turkije gedecoreerde oud-voorzitter Van der Linden het woord voerde. Voor de komende week staat, naast de vergadering van a.s. dinsdag, het Interparlementair Koninkrijksoverleg op het programma en ontvangt de meergenoemde voorzitter De Graaf delegaties van de parlementen van Curacao, Aruba en Sint-Maarten. Hij heeft het er maar druk mee.

Vorige post:

Volgende post: