Update ministerraad 1 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 03/11/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 1 november 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Belangrijkste punt van de ministerraad was de missie naar Mali. Na de nogal ontluisterende reconstructie van de Volkskrant, was het nodige uit de kast getrokken om allereerst in Nederland de hearts and minds te veroveren. Maar liefst vijf ministers waren uitgerukt voor een gezamenlijke persconferentie. Voor Opstelten betekende dat niet meer dan een uur lang kijken alsof hij ter plekke antwoord kon geven op vragen over de pensioenopbouw van de meereizende agenten. Voor de journalisten zat er niets anders op dan gedurende datzelfde uur aan te horen hoe Timmermans de wereld zal gaan redden. Toch zit het wantrouwen diep. Dominique van de NOS vroeg argwanend of er weer Nederlandse jongens met een blauwe helm aan het werk moesten. In Nieuwsuur moest er een sterrengeneraal aan te pas komen om de herinnering aan onze vorige VN-missie, op de Balkan.

Het was sowieso een internationale week. Al is de benoeming van nieuwe gouverneur op Curaçao meer ‘ver weg’ dan ‘internationaal.’ De keuze van de Rijksministerraad is daarbij gevallen op een oudgediende met een klinkende staat van dienst: mevrouw Lucille George-Wout. Trots is het kabinet eveneens op de vestiging van een dependance van International Development Law Organization (IDLO), de internationale variant van het Huis van de Rechtsstaat, in Den Haag.

Ten slotte is het kabinet er toe overgegaan om de zogenaamde Roepia-grondslag uit de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers te schrappen. Uitkeringen aangevraagd vanuit Indonesië werden volgens die grondslag berekend naar het lokale prijsniveau. In het geval de uitkering uiteindelijk evenwel niet in Indonesië genoten werd, zo bepaalde de Centrale Raad van Beroep eind vorig jaar, leverde dat discriminatie wegens ras of nationaliteit op. Het kabinet stond dus voor de keuze om ofwel een volledig woonlandbeginsel in te voeren, ofwel die paar bejaarden die het betreft ook een keer geluk te laten hebben. Het kabinet koos deze zomer al voor het laatste, en maakt het nu dus ook wettelijk in orde. Dat kost de schatkist overigens wel 7,6 miljoen euro per jaar extra.

De Eerste Kamer was er afgelopen week weer helemaal bij: de Algemene Politieke Beschouwingen zouden er dan eindelijk van komen. Zoals bekend, werd de angel uit dat debat gehaald door het herfstakkoord. De Senaat deed ook een stapje terug voor de verantwoording over dat akkoord, door hun eigen debat een weekje uit te stellen. De ingediende moties (negen in totaal) geven een goed beeld van het politieke gehalte van de begrotingsbehandeling in de Senaat. Allereerst ziet de PVV geen bijzondere rol voor zichzelf weggelegd: kansloze ‘signaalmoties’ horen er ook in de Eerste Kamer bij. De Graaff diende moties in om alle Europese verdragen op te zeggen. De motie van CDA’er Brinkman om de lasten niet meer te verhogen, leek ook vooral voor extern gebruik: duidelijk maken dat hij en Buma wel degelijk op één lijn zitten.

Politiek interessant was het uiteenlopen van PvdA en VVD. De PvdA-motie van Barth over de ‘evenwichtige verdeling van welvaart’ werd door vrijwel iedereen, maar niet door de VVD gesteund. De VVD bleef ook eenzaam achter bij de stemming over de SP-motie over de afbraak van de rechtsstaat door de beperkingen op toegang tot de rechter. Dat soort zaken zijn nooit goed voor de sfeer in de coalitie.

1 Super De Boer 04/11/2013 om 14:53

“Senator Brinkman (CDA) diende een motie in die de regering oproept de belastingen in 2014 niet verder te verhogen, indien zich tegenvallers voordoen in de belastinginkomsten of regeringsuitgaven. De minister-president zag dit als ondersteuning van beleid en liet het oordeel hierover aan de Kamer. Deze motie werd verworpen.”

8) Ligt het aan mij, of lag aanvaarding meer voor de hand, als we de motie echt als een ondersteuning van beleid moeten zien? Dit is toch een merkwaardige uitkomst dan?

2 GB 04/11/2013 om 20:13

Spreken ze dan in de Eerste Kamer niet over ‘overbodigheid’?

3 Super De Boer 05/11/2013 om 11:11

Ik weet het niet, ik kom er niet. Maar zoiets zal het wel zijn ja.

8) Ik sluit daarnaast overigens niet uit dat men toch enige armslag wil hebben om in de toekomst eventueel en overigens geheel onverwachts en ‘in strijd met het regeringsbeleid’ de lasten toch nog een ietsiepietsie te verzwaren.

4 GB 05/11/2013 om 14:44

Dat zou zomaar kunnen. ‘Offers van iedereen. Bijzondere tijden. U krijgt het terug, als het weer wat beter gaat.’ Zo ongeveer moet het gaan…

5 shaftthickness 08/06/2015 om 15:10

click here for the greatest wall clocks around

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: