Update ministerraad 1 oktober 2010

door GB op 03/10/2010

in Haagse vierkante kilometer

Met een inmiddels mythische onverstoorbaarheid voeden wij hier wekelijks de gedachte dat het land nog wel degelijk geregeerd wordt. Gelukkig bieden de berichten uit de ministerraad inmiddels wel weer mogelijkheden om politieke verbanden te leggen. Zo is er allereerst het bericht dat het kabinet zogenaamde Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) handhaaft. Dat zijn gedetailleerde regels die werknemers tegen zware ongevallen in risicovolle bedrijven (chemie, bijvoorbeeld) proberen te beschermen. Als we ons persconferenties van de ministerraad voorstellen op basis van de presentatie van het regeerakkoord dan valt te verwachten dat Rutte wel een paar simplificaties klaar heeft voor dit soort kwesties. ‘Geen regels over stoeptegels’. ‘Dereguleren kan je leren’. Of desnoods: ‘De regeldruk is het echte ongeluk.’ Maar wat zegt Balkenende IV? Deze risico’s zijn te groot om te lopen; handhaven dus die regels.

Evident politiek is natuurlijk ook de beloning voor Ank Bijleveld. Zij mag, in verband met de vele en gewichtige diensten het CDA bewezen, Commissaris van de Koningin worden in Overijssel. In Maastricht had het kabinet natuurlijk ook graag een nieuwe Gerd Leers benoemd. Maar de raad koos daar voor de VVD’er Onno Hoes. De tijd dat de landelijke politiek die posten nog verdeelde is voorbij.

Iets ingewikkelder ligt het bij het bericht uit de koker van Hirsch Ballin: 60% minder Somaliers naar Nederland. Dat soort berichten berusten op een selectie uit een rapport, en daarin zitten de politieke boodschappen. Datzelfde geldt voor de (meestal niet onderbouwde) claim dat het gepresenteerde gegeven ‘het gevolg van maatregelen die in de afgelopen kabinetsperiode zijn genomen.’ Instroom beperkende maatregelen en fors minder percentages bedoeld voor de krantenkoppen, dat herinnert aan de retoriek van Wilders. Wat is hier de gedachte achter? Een legitimerend signaal van Balkenende aan het CDA-congres? Of juist een teken dat Wilders niet meer is dan mosterd na de maaltijd? Een poging van Hirsch Ballin om zijn verwerping van het gedoogakkoord kracht bij te zetten dat hij de noden van de PVV stemmer heus wel ziet? Het politieke piskijken wordt steeds ingewikkelder.

Vorige post:

Volgende post: