Update ministerraad en wekelijkse Eerste Kamer watch 10 februari 2012

door Redactie op 13/02/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad en wekelijkse Eerste Kamer watch 10 februari 2012

Echt iets besloten werd er niet in de ministerraad afgelopen vrijdag. Het enige persbericht gaat dan ook over hetgeen Rutte meldde op de persconferentie. En dat was dan weer niet veel meer dan dat het mooi is dat ze in het buitenland hebben gezien hoe allerlei enthousiastelingen met geïmproviseerde sneeuwschuivers stonden te klooien om Balk in het parcours te houden. De sfeer van een bijzonder land: meer wist ook de Rvd er blijkbaar ook niet van te maken.

Voor zover er nieuws te melden is, is dat vooral dat het kabinet nu ook in eigen kring kiest voor de strenge lijn. Agendapunten die worden gelekt worden voortaan zonder pardon van de agenda van de ministerraad afgevoerd. Rutte had niet de ‘illusie’ aan lekken iets te kunnen doen, maar op deze strenge lijn leek hij zowaar toch trots. Of veelplegers voortaan ook de Treveszaal worden uitgezet horen we over een paar weken.

Het is stilte voor de storm. Buiten eigen land tekent zich voor Griekenland langzamerhand het exitscenario af. Met Neelie Kroes als schot voor de boeg. In eigen land stond Verhagen voor de camera alvast de onderhandelingen te openen over de nieuwe bezuinigingen, terwijl Rutte nog moest vaststellen of in de CPB-ramingen de ‘signaalwaarden’ wel worden overschreden. Met het CDA valt te praten, zolang er ook wordt hervormd, wilde Verhagen maar alvast gezegd hebben. De rol van de oude vos is nog niet uitgespeeld, bij gebrek ook aan een echte rivaal in eigen huis.

Op dit blog is het debat aangezwengeld of de gedoogpartner, voor wie er in elk geval weinig meer valt te halen, kan worden ingeruild zonder tussentijdse verkiezingen. Wellicht en in beginsel, waarbij een belangrijk gezichtspunt is of de crisis groot genoeg wordt. Mogelijk dat Groenlinks en D66 dan willen instappen en komt het gedroomde hervormingskabinet van Balkenende toch nog tot stand. Of de PvdA en SP. Rutte gaat deze week in elk geval met Cohen en Roemer poolshoogte nemen in een sociale werkplaats.

De Eerste Kamer liet ondertussen de gehaktmolen op volle toeren draaien. De nieuwe site, inmiddels officieel in gebruik genomen door voorzitter en griffier, meldt het wapenfeit dat minister Schultz ‘mede door de zeer kritische houding’ van de senatoren een wetsvoorstel heeft ingetrokken. Het betreft het wetsvoorstel vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen. Nieuw is ook dat de Eerste Kamer de Raad van State rechtstreeks vraagt om voorlichting over een wetsvoorstel. Het voorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector is zo vaak geamendeerd en gewijzigd dat de senatoren het raadzaam achten de Raad van State er nog eens naar te laten kijken. ‘Zeer kritische houding’ is hier een understatement: of de Raad van State wil kijken naar de consistentie, samenhang, rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het voorstel.

In een debat met minister Spies poogde de Eerste Kamer afgelopen dinsdag de regering wat meer in de richting van de Staatscommissie Grondwet te laten bewegen. Daarbij trekken de senatoren zich er niets van aan dat de Tweede Kamer er nog over moet spreken. Deze week komen twee moties in stemming, die door de minister zijn ontraden. Brede steun – de PVV beraadt zich nog – is er voor de motie van CDA-senator Lokin-Sassen om het recht op een eerlijk proces voor een onpartijdige rechter te codificeren in de grondwet. Schoten voor de boeg voor het verwerpelijke plan van de absurde verhoging van de griffierechten. Brede steun is er ook voor de motie-Engels in de grondwet te verankeren dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Ook van de PVV, maar dan weer niet van het CDA. Waarom de geestverwante minister deze motie zou willen ontraden? Het zou niet stroken met de ‘aard en ontstaansgeschiedenis’ van de Nederlandse grondwet.  

De messen worden ook geslepen voor een beleidsdebat over het EHRM en de toetreding van de Unie tot het EVRM. De senatoren spraken met de raadsheren Corstens en Thomassen en de hoogleraren Lawson en Zwart. Het verslag wordt binnenkort gepubliceerd. Het ging  in elk geval over de werkbelasting van het hof maar ook over meer ‘politieke vraagstukken met betrekking tot het functioneren van het hof’. Op 13 maart wordt er gedebatteerd met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.

Vorige post:

Volgende post: