Update ministerraad 10 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 11/01/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 10 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het kabinet dat bijna driekwart van ons volgens Maurice de Hond liever niet terug ziet keren na de komende verkiezingen, is er in elk geval wel in geslaagd terug te keren van vakantie. Derhalve was er afgelopen vrijdag weer een ministerraad, na afloop waarvan premier Rutte – die 68% van ons niet terug wil als minister-president – zijn wekelijkse persconferentie hield. De premier wenste de natie een gelukkig Nieuwjaar toe en opende met de voorzichtige positieve berichten over de Nederlandse economie. 2014 wordt voor het kabinet het jaar van de uitvoering. In 2013 zijn de plannen gesmeed en de akkoorden gesloten, nu moet dat alles worden omgezet in realiteit.

Het enige nieuwsbericht van deze ministerraad werd door Rutte uitgebreid toegelicht. Zowel de premier zelf, als de minister met sport in haar portefeuille – zijnde minister Schippers van VWS – als de Koning en zijn wederhelft zullen op enig moment afreizen naar Sotsji om de Olympische Winterspelen bij te wonen. Deze spelen zijn ter meerdere eer en glorie van tsaar Vladimir Grozny, die met harde hand over zijn onderdanen heerst. Rusland is lid van de Raad van Europa, maar geen volwaardige democratie, laat staan een rechtsstaat. Grondrechten als de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie gelden in de praktijk maar beperkt, de rechterlijke macht is niet werkelijk onafhankelijk en de situatie in de strafkampen (zie de casus Pussy Riot) is verschrikkelijk. De meeste aandacht gaat de laatste tijd echter uit naar de ‘anti-homopropaganda-wetgeving’ die het Russische parlement vorig jaar heeft aangenomen. Deze wetgeving verbiedt publieke acties die homoseksualiteit bij minderjarigen willen bevorderen en de ontwikkeling van deze minderjarigen kunnen schaden. De wet was binnen Europa al omstreden op het moment dat ze nog op de tekentafel lag, maar nu weten we ook enigszins hoe ze in de praktijk wordt toegepast. Een activist die een bord omhoog hield met de tekst “homoseksualiteit is niet pervers, in tegenstelling tot hockey op gras of ijsballet” – een uitspraak van de beroemde actrice Faina Ranevskaya – werd veroordeeld. Het Grondwettelijk Hof van Rusland achtte de toepasselijke wetgeving in overeenstemming met de Russische grondwet.

Het behoeft bijna geen betoog dat als deze zaak bij het Hof in Straatsburg komt, Rusland een veroordeling aan de broek krijgt, zelfs als het Thierry Baudet als advocaat in de arm neemt. De wet is in dit geval evident níet in overeenstemming met de vrijheid van meningsuiting van artikel 10 EVRM. Inzake de lastige kwestie van hoe om te gaan met evenementen in landen met een slechte mensenrechtenreputatie kiest het kabinet er nu voor om niet tot een boycot over te gaan. Er gaat dus een delegatie vanuit de Nederlandse regering naar Sotsji, een stevige zelfs, maar – in de woorden van de premier – Nederland zal wel zijn zorgen over de mensenrechtensituatie in Rusland uitspreken, zoals het dat in het verleden al vaker heeft gedaan. Nederland kiest daarmee een andere koers dan andere landen. De Franse en de Duitse president gaan bijvoorbeeld niet, de Nederlandse Koning wel. De Belgische premier gaat niet, de Nederlandse wel. De Verenigde Staten sturen een delegatie met daarin openlijk homoseksuele sporters en de Amerikaanse president blijft thuis. Het is in dat licht niet heel verwonderlijk dat organisaties als het COC niet blij zijn met de Nederlandse opstelling. Amnesty International vraagt terecht hoe de Nederlandse regeringsdelegatie zich dan gaat inzetten voor mensenrechten in Rusland. D66 stelt de interessante vraag of niet de minister van OCW naar Sotsji moet worden gestuurd, nu die homo-emancipatie in haar portefeuille heeft. NOC*NSF is daarentegen juist blij met het kabinetsbesluit.

Waar de ministerraad dus weer vol aan de bak moet om moeilijke vragen te beantwoorden, geniet de Eerste Kamer nog even van haar welverdiende reces. Deze week dus geen berichten uit de Senaat. Dat zal volgende week niet heel anders zijn, want de Kameragenda voor 14 januari is nog erg leeg. Wie zich verveelt, kan in de tussentijd in het recent verschenen jaarbericht van de Eerste Kamer nog eens nalezen wat de Senaat allemaal voor nuttige dingen gedaan heeft in het parlementaire jaar 2012-2013.

Vorige post:

Volgende post: