Update ministerraad 10 september 2010

door PWdH op 12/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

Een dag voor Wilders klaarblijkelijk een bijrol speelde in de Amerikaanse media en een dag nadat de hervorming van de Antillen werd afgerond, kwam de ministerraad weer bijeen. Volgens het nieuwsbericht op de website van de ministerraad betrof het enige (publieke) substantiële agendapunt de ‘Regeling onterechte bonussen’ of, in de gespierdere taal van het persbericht, de ‘claw back’-regeling.

Doel van het wetsontwerp is de bonuscultuur aan te pakken, in het bijzonder in de financiële sector. Het wetsvoorstel geeft daartoe de raad van commissarissen van alle NV’s en alle financiële ondernemingen twee bevoegdheden. Ten eerste de bevoegdheid het terugvorderen (‘claw back) van bonussen die zijn toegekend op basis van achteraf onjuist gebleken informatie. Ten tweede de bevoegdheid de hoogte van bonussen aan te passen als uitkering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, gezien de ‘economische situatie’ van de onderneming.

De vraag rijst of deze bevoegdheden niet al bestaan: ook zonder dit wetsvoorstel (ik kon het nog nergens vinden) kan een beroep op de redelijkheid en billijkheid (al dan niet wegens onvoorziene omstandigheden) worden gedaan om aan onverkorte nakoming te ontkomen. Daarnaast is er de vraag naar de effectiviteit. Als die er in moet bestaan dat bonussen bij door de Staat overeind gehouden banken worden teruggedrongen, helpt het wellicht, mits er ook overheidscommissarissen worden benoemd om daadwerkelijk aan de geldkraan te draaien. De enige stok achter de deur is overigens dat de raad van commissarissen verantwoording moet afleggen in het jaarverslag over de inzet van de nieuwe bevoegdheden. Ook zullen de commissarissen voortaan op hun deskundigheid worden getoetst door DNB en AFM. Dat lijkt mij geen garantie voor het terugdringen van de bonuscultuur: wie dat wil, ontkomt niet aan het uitvaardigen van dwingende wetgeving.

Vorige post:

Volgende post: