Update ministerraad 11 december 2009

door GB op 12/12/2009

in Haagse vierkante kilometer

De ministerraad werd dit keer voorgezeten door vice-MP Wouter Bos, omdat Balkenende bij zijn vrienden in Europa zat. Interessant voor dit blog is de benoeming van een nieuwe AG bij de Hoge Raad: mr. P. Vlas, nu hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de VU. Op zijn publicatielijst staan nu nog slechts twee ´populariserende publicaties´. Mocht dat veranderen, dan zien we hem hier misschien terug in een soort Spier-sequentie.

De persvoorlichting uit de minsiterraad is uiteraard zorgvuldig geregisseerd. Dat ziet iedereen, dat weet iedereen en dat lijkt mij vooral onderdeel van het spel. Zo is er een persbericht dat de ´administratieve rompslomp´ verminderd is. Dat kan natuurlijk alleen maar mooi nieuws zijn, want ik ken geen voorstanders van ´rompslomp´. Wel van zorgvuldigheid en waarborgen, maar dat is een ander verhaal. De gekleurdheid van de officiele berichtgeving ging deze week echter een stapje verder. Er was een officieel persbericht: ´snel duidelijkheid voor minderjarige vreemdeling´. Maar er was geen persbericht voor het snijden in de groepsbescherming. Terwijl dat toch een uiterst netelig terrein betreft, waarop Nederland al een frontale veroordeling van het EHRM op zak heeft.

Camiel was er deze week weer bij met een verbod op het ´doorsnijden van een uitvaartstoet´. Per 1 juli 2010 gaat dat waarschijnlijk in. Die datum is niet toevallig, want het kabinet heeft ook gekozen voor het invoeren van vaste verandermomenten van regelgeving. Wetten en AMvB´s veranderen of per 1 januari of per 1 juli. Ministeriele regelingen kunnen ook per 1 april of 1 oktober, dus vier keer per jaar wijzigen. Dat geeft lucht aan de Eerste Kamer. Daar ligt namelijk de Crisis- en herstelwet voor, maar de senatoren willen extra informatie. Maar het wetsvoorstel bevat zelf een inwerkingtreding per 1 januari 2010. Inmiddels is er in de Tweede Kamer een novelle aanhangig die de inwerkingtreding bij KB laat geschieden, om aan de Eerste Kamer ruimte te geven. Op basis van het nieuwe beleid strekt die ruimte dus in ieder geval tot 1 juli 2010.

Op de persconferentie ontweek Bos soepel de vragen over Uruzgan. Tegelijk maakte hij ruim van de gelegenheid gebruik om te betogen dat de Bonusbelasting van Brown en Sarkozy – zo die er al komt – altijd nog minder is dan de topinkomens in Nederland van hem te vrezen hebben. Bovendien kunnen vertrekkende bestuurders uit de publieke en de semi-publieke sector niet meer dan een jaarsalaris meekrijgen. De kans om een duidelijk profiel op dit punt neer te zetten liet hij natuurlijk niet lopen.

Verder leek de Ombusman zich vertild te hebben. Hij had naar aanleiding van de situatie in Hoek van Holland op een lezing in Tilburg vragenderwijs de mensenrechtenkaart getrokken. Hij heeft zelf geen onderzoek gedaan. Het was in de krant gekomen, en onderwerp geweest in de ministerraad. Desgevraagd oordeelde Wouter Bos dat het ‘ongepast’ en ‘onverantwoord’ was, en hij nam ruim de tijd om Brenninkmeijer de mantel uit te vegen. Opvallend is dat het zo ver is gekomen. Want uiteraard was de soep niet zo heet bedoeld. Een woordvoerder van de Ombudsman probeerde meteen uit te leggen dat de Ombudsman verkeerd was begrepen. Hij had alleen maar betreurd dat de mensenrechten geen aspect waren geweest bij de onderzoeken. Voor die down-play-strategie had het kabinet ook kunnen kiezen. Maar dat deed Bos niet. Misschien was het om Aboutaleb een beetje uit de wind te houden. Toch groeit wellicht ook in het kabinet het verlangen dat de Ombudsman zich weer gaat bezighouden met waarvoor hij is opgericht: te laat verstrekte kapvergunningen en op een verkeerde naam gestelde rijbewijzen.

In Buitenhof nam de Ombudsman op serene wijze wraak door Wouter Bos ondanks zijn ministeriele persconferentie toch in de rol van straatvechter te duwen, en het kabinet te degraderen tot een borreltafel waar men ´schande´ had zitten roepen over een krantenartikeltje. Met gevoel voor drama toonde Brenninkmeijer zelf nog een verfrommeld exemplaar. Daartegenover positioneerde hij zichzelf als een van de weinige constitutionele spelers in Nederland, die in Tilburg even aan het bijpraten was met collega-hoogleraren mensenrechten.

1 EB 14/12/2009 om 14:21

Zijn die 'vaste verandermomenten' ook ergens terug te vinden? Ik kan ze niet vinden in de 'Aanwijzingen voor de regelgeving'.

2 GB 15/12/2009 om 13:18

Weet dat eigenlijk niet. Voor het bedrijfsleven golden ze al een tijdje. Neem idd aan dat de aanwijzingen daarvoor de meest geschikte plek vormen.

3 LD 04/01/2010 om 13:52

De vaste verandermomenten moeten nog in de Aanwijzingen worden opgenomen. Op 11 december verstuurden de Minister van Justitie en de Staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken een brief aan de beide Kamers waarin het volgende is te lezen:

"In de Aanwijzingen voor de regelgeving is nu al opgenomen dat aan de formele inwerkingtreding van regelgeving een redelijke invoeringstermijn vooraf moet gaan. Het is de bedoeling dat ook de vaste inwerkingtredingdata, de tijdige en duidelijke informatievoorziening omtrent de in voorbereiding zijnde regelgeving en de uitzonderingsgronden worden opgenomen in de Aanwijzingen voor de regelgeving. Daarnaast zal de verbreding van VVM naar ministeriële regelingen en de overige doelgroepen worden vastgelegd in de Aanwijzingen voor de regelgeving."

Vorige post:

Volgende post: