Update ministerraad 11 juni 2010

door PWdH op 12/06/2010

in Haagse vierkante kilometer

Tekenend voor zijn bijna bovenmenselijk uithoudingsvermogen is dat Jan Peter Balkenende naar verluidt donderdagmorgen gewoon weer in het Torentje zat. Ondanks de ijzige min 20. Ook de Ministerraad kwam gisteren weer bijeen. Als bekend moeten we het voorlopig zonder videoverslag doen, maar al te vrolijk zal het er niet aan toe zijn gegaan. Hoewel, gedeelde smart is halve smart. Lang leek het er op dat de Christenunie het juniorpartner-syndroom zou kunnen ontlopen, maar ook deze partij eindigde (onverwachts) in de min.

Later vandaag zullen we waarschijnlijk vernemen welke opdracht informateur Rosenthal meekrijgt. Terecht is door FTG al de onzinnige stelling gehekeld dat uit winst of verlies van individuele partijen enige wil van het electoraat zou kunnen worden gedestilleerd over de coalitievorming. In Nederland stemmen we nu juist voortdurend over van alles, maar nimmer over de machtsvraag. Daarvoor zou je (ook) enkelvoudige uitvoerende bestuurders moeten verkiezen. Of, zoals wel eens is voorgesteld, naast de stem op een lijst ook een stem op een hypothetische coalitie moeten uitbrengen.

Hoe dan ook lijkt me belangrijker dan dat de ‘winnaars’ in de coalitie belanden, dat er een helder programma komt, maar (nu dat uiterst lastig lijkt) nog belangrijker, er een coalitie gevormd door partijen waarvan de aanvoerders het goed met elkaar kunnen vinden. Nog belangrijker wellicht voor een kabinet in deze extreem onzekere tijden is dat deze niet (allemaal) zitting nemen in het kabinet, zodat de ministers de nodige speelruimte houden om oplossingen te vinden voor financiële problemen, die op voorhand onmogelijk kunnen worden overzien. Laat staan in een compromis beklonken.

Terug naar de ministerraad. Twee persberichten prijken op de site. Op 29 april stelde het Hof van Justitie vast dat Nederland de associatieovereenkomst EEG-Turkije niet nakomt, door aan Turken hogere leges te berekenen voor een verblijfsvergunning dan aan EU-onderdanen. Gisteren besloot de ministerraad tot reparatie.

Daarnaast besloot de raad dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen om eisen te stellen aan het taxivervoer in hun territoir. Een van die bevoegdheden is het afdwingen van ‘groepsvorming’, zodat de zwakke broeders niet langer in anonimiteit het imago van de taxibranche omlaag kunnen halen. Dat zou als eerste moeten gebeuren in de grote steden. Aan een te vormen groep worden de eisen gekoppeld van een ‘heldere klachtenprocedure en herkenbare en traceerbare taxi’s’. Belangrijker voor alle hardwerkende Nederlanders lijkt mij dat alle gemeenten een vervoerplicht op standplaatsen kunnen invoeren. De vraag is hoe de groepsvorming zich verhoudt tot de beoogde concurrentie en of het probleem niet vooral bestaat in een gebrek aan handhavingscapaciteit (op rijksniveau), in plaats van een behoefte aan decentralisering.

Vorige post:

Volgende post: