Update ministerraad 11 mei 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 13/05/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 11 mei 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ministerraad vergaderde weer eens, maar had niet veel perswaardigs te doen. Het kabinet betoonde zich vooral heel soepel. Zo gaat het tegenwoordig niet meer over het verminderen van het aantal politici, maar zijn ze druk met de eigen-vlees-ronde van de Kunduz-coalitie. Het wetsvoorstel om in de wachtgeldregeling te snoeien ligt al voor spoedadvies bij de Raad van State. Ook bij de Europese groei-retoriek van Hollande klom Rutte gemakkelijk aan boord. Hij vulde zijn persconferentie met warme voornemens omtrent de groei van de economie en wat Brussel daaraan kan bijdragen. Merkwaardigerwijze bestaat dat uit meer Europa. De Europese regeling voor patenten moet nu eens af, de Dienstenrichtlijn moet verder uitgerold worden en er moeten meer verdragen gesloten worden. Daar gaan de wagonladingen soevereiniteit weer.

Dat eerlijke heldere CDA-kikkers uit de kabinetskruiwagen springen vond Rutte geen probleem. Bij het CDA zijn immers interne verkiezingen aan de gang, en dan moeten we niet te zwaar tillen aan de gebruikelijke homogeniteitsregel. Behalve dan minister Spies. Op de radio floot Rutte haar terug. Het boerkaverbodvoorstel maakt nog altijd onderdeel uit van het wetgevingsprogramma van dit kabinet. Sowieso is het een politieke wens van de VVD. Daarmee geeft Rutte toe wat Spies zelf nog probeerde weg te spinnen. Bij Nieuwsuur betoogde zij dat het voorstel niet kon worden ingetrokken omdat een demissionair kabinet terughoudendheid past. Nu is duidelijk wat al waarschijnlijk was: Spies is niet bij machte het voorstel in te trekken omdat de daarvoor benodigde meerderheid in de ministerraad er niet is. Inmiddels moet ze bijna hopen dat ze geen lijsttrekker wordt. Want als de kamer zin heeft om de CDA-voorvrouw te roosteren is niet meer nodig dan het boerkaverbodvoorstel wel te behandelen.

Zo rustig als het in de Trêveszaal was, zo druk was het een paar honderd meter verderop in de Eerste Kamer. Om te beginnen werd er niets controversieel verklaard. Verdere verplichte liberalisering van het openbaar vervoer afgewimpeld en de behandeling van de verhoging van de AOW-leeftijd uitgesteld omdat er nog meer aan zit te komen. Over de vorming van een nationale politie houdt de Senaat eerst maar eens even een expert-meeting. Kortom: ze zijn op stoom en blijven dat.

Dinsdag lag een wijziging van de Telecommunicatiewet voor waar Bits of Freedom enthousiast over is. Dat kunnen ze blijven want de plannen zijn zonder stemming aangenomen. Staatsrechtelijk was echter ook relevant dat de wijziging van de Telecommunicatiewet tegelijkertijd met de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat moest worden behandeld. Dat was omdat Van Dam destijds niet had zitten opletten bij het stemmen over de amendementen en hij het resultaat van die fout de dag erop goedmaakte door een reparatie-amendement aan een willekeurig passerende verzamelwet te hangen. Ontoelaatbaar, zou je op het eerste gezicht en na lezing van het Reglement van Orde denken. Maar daar dacht de meerderheid van de Tweede Kamer anders over.

Over deze gang van zaken bestond in de Eerste Kamer – zacht gezegd – enig chagrijn, dat breed gedeeld werd. Senator Reuten (SP) moppert in het verslag op de site van de Eerste Kamer dat zijn fractie niet ingenomen is ‘met het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer toestond dat een amendement op de telecommunicatiewet plompverloren in een wijzigingswet verkeer en waterstaat gedumpt werd.’ Die kunnen Van Dam en Verbeet en de hele kamer in hun zak steken.

Inhoudelijk ging het bij dit amendement om het behouden van de mogelijkheden om een pornovrije provider in de arm te nemen. Het per ongeluk aangenomen confessionele sub-amendement zorgt ervoor dat deze mogelijkheid in het huidige voorstel behouden blijft. De waarschijnlijk volgende week aangenomen Verzamelwet doet deze mogelijkheid weer verdwijnen. Tegelijkertijd lijkt zich echter een meerderheid voor een motie af te tekenen (VVD en SP doen mee) om toch enige ruimte te behouden voor clubs als Kliksafe. Minister Verhagen bleek bereid ter uitvoering van deze motie een nieuw wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen om de inhoud van sub-amendement toch weer in de wet te zetten.

Daarmee ontwikkelt zich – als ik het goed zie – een soort terugzendrecht. De Eerste Kamer is het eigenlijk niet eens met een amendement. Zij neemt het evenwel toch aan, onder de gelijktijdige toezegging van de regering dat de Tweede Kamer er nog een keer over zal moeten stemmen naar aanleiding van een door de regering aan haar voorgelegd voorstel waarin in de mening van de Eerste Kamer verwoord staat. Verwerpt de Tweede Kamer het voorstel dan neemt de Senaat het verlies. Levend staatsrecht, heette dat vroeger.

Vorige post:

Volgende post: