Update ministerraad 11 november 2011 en wekelijkse Eerste Kamerwatch

door Redactie op 14/11/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 11 november 2011 en wekelijkse Eerste Kamerwatch

Het zijn weigerweken op het Binnenhof. Mensen die weigeren te betalen worden strenger aangepakt. Dat geldt natuurlijk ook voor de staatsschuldkampioenen onder de knoflookgrens, bleek op de persconferentie. Verdachten van geweldsmisdrijven tegen politieagenten wordt voortaan vrijlating in afwachting van de berechting geweigerd. Het persbericht hierover beklemtoont vooral de schandelijkheid van het aftuigen van publieke functionarissen en het nuttige effect voor de samenleving van ‘alvast & meteen’ opsluiten van de daders. Er lijkt echter maar weinig rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat het desalniettemin nog altijd slechts om verdachten gaat – en dat kunnen we allemaal worden. De enige bescherming die resteert is: ‘Wel moet het gaan om verdachten die naar verwachting een vrijheidsstraf van enkele weken of maanden krijgen opgelegd.’

Of dat voldoende is, zal de Raad van State eerst moeten uitmaken. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag mr. G. Snijders, bekend van de civiele kamer van de Hoge Raad, alvast als staatsraad in buitengewone dienst benoemd. Deze benoeming maakt waarschijnlijk onderdeel uit van het ingewikkelde kruisbestuivingsprogramma tussen Hoge Colleges van Staat. Voor de Kneuterdijkwatchers: wie is de per 1 december 2011 vertrekkende raadsheer-staatsraad?

De Raad van State werd op de persconferentie trouwens omstandig geprezen door Rutte. Hij moest tenslotte iets verzinnen waarom het nodig was om de kwestie van de weigerambtenaren aan de Raad van State voor te leggen. Dat viel nog niet mee, omdat juist Rutte dit soort ijskast-politiek bij Balkenende IV laakte. Rutte probeerde het nog bij te draaien tot een compliment voor zijn kabinet, omdat ze deze kwestie niet aan een extern nieuw in te stellen adviescommissie hadden voorgelegd, maar die spin werkte matig. Gelukkig heeft de Tweede Kamer wel een nieuw argument erbij om de verhoging van de griffierechten aan te vallen: waarom weigert dit kabinet een zeer zwaar dictum (niet doen!) van een kennelijk zo fantastisch adviescollege zo makkelijk?

De Eerste Kamer, ten slotte, dreigt ook te weigeren. Inzet is een plan van het vorige kabinet om te snoeien in de mogelijkheden voor de rechter om een taakstraf op te leggen. Omdat het voorstel klein bier is vergeleken bij de minimumstraffen en het afknijpen van de toegang tot de rechter middels een absurde verhoging van het griffierecht, sneeuwt het onder. Maar dit is waar de Raad van de Rechtspraak zich vroeger serieus over opwond. Inmiddels is het lot van dit plan in handen van de swing-senator Holdijk.

Dat wordt vast een uitruil met de weigerambtenaren.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: