Update ministerraad 11 oktober 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 12/10/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 11 oktober 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Er is witte rook, men is eruit, de fracties zijn akkoord en de zegeningen van het bereikte begrotingsakkoord worden geteld. In andere bijdragen zal worden stilgestaan bij de resultaten van weken onderhandelen. In deze traditionele Update ministerraad trekken we slechts de conclusie dat we voor het echte politieke nieuws tegenwoordig niet meer bij het ministerie van Algemene Zaken moeten zijn, maar bij het hemelsbreed 150 meter verderop gelegen ministerie van Financiën. Daar vonden de wezenlijke besprekingen plaats en daar werd het tweede kabinet-Rutte nog wat meer tijd op aarde gegund, tot teleurstelling van een enkeling. Natuurlijk vergadert de ministerraad nog steeds en natuurlijk wordt die gevolgd door een persconferentie en nieuwsberichten. En die persconferentie opende met de mededeling dat premier Mark Rutte er nog steeds vertrouwen in had dat alles goed komt. We zijn ook niet anders van hem gewend en vermoedelijk sprak hij ditmaal met de nodige voorkennis.

Tijdens de persconferentie moest de premier onder meer ingaan op vragen over de nog steeds niet opgeloste kwestie-Borodin. Deze Borodin bleek helaas niet een derderangs gezant uit Kirgizië te zijn, maar de tweede man van de Russische diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland. Zo’n tweede man is natuurlijk samen met zijn veel jongere, drankminnende en autorammende echtgenote volledig onschendbaar, zelfs wanneer hij in stomdronken toestand zijn in hun eigen vuil rondlopende kindertjes Russische tucht bijbrengt, zoals de Nederlandse politie beweert. Dat Nederland excuses moest aanbieden wegens schending van het Verdrag van Wenen, was dan ook onvermijdelijk. Tegelijkertijd is het merkwaardig dat Rusland alleen aandringt op bestraffing van de betrokken Nederlandse agenten en een eigen onderzoek naar het gedrag van Borodin niet nodig vindt. Volgens artikel 41 van het genoemde Verdrag van Wenen moeten diplomaten en hun familie de wetten en regels van de gaststaat respecteren. Mocht Rusland overtuigend materiaal gepresenteerd krijgen dat daarvan in deze zaak geen sprake was, dan is het niet willen instellen van een onderzoek de arrogantie van een grootmacht. Een financiële geste richting de mensen van wie de auto total loss is gereden door mevrouw Borodin zou toch een kleine moeite zijn. Mochten Nederland en Rusland er niet in slagen de plooien glad te strijken, dan weet dit blog nog wel een geschikte mediator.

Het andere nieuws uit de ministerraad betreft een berichtje over gemakkelijker bouwen en een berichtje over het Nationaal Programma Preventie, dat onze gezondheid wil bevorderen. Interessant is het bericht dat het Rijk het aantal vaste arbeidsplaatsen voor mensen in de lagere loonschalen bijna gaat verdubbelen, van 4.200 nu naar ruim 7.500 in de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om beveiligers, koeriers en schoonmakers. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een voornemen uit het regeerakkoord (zie p. 34 van dat document), al is dat merkwaardig genoeg niet terug te lezen in het nieuwsbericht. En dat terwijl een voornemen uit het regeerakkoord dat wél overeind blijft toch een unicum genoemd mag worden.

Het belangrijkste nieuws uit de Eerste Kamer hebt u deze week al op dit blog kunnen lezen. Twee staatssecretarissen werden gewond uit het debat over wijziging van de pensioenwetgeving afgevoerd. De bijdrage van GB stelde de vraag aan de orde of het kabinet niet beter kopman Rutte naar de Senaat zou kunnen sturen om te redden wat er te redden valt. Welnu, voor komende dinsdag staan in de Eerste Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen gepland en daar voert traditiegetrouw de premier het woord. De vraag is overigens wel in hoeverre dit debat nu gepast is. Formeel gaat het over de Miljoenennota en de daaronder hangende begrotingsvoorstellen, maar juist die zullen met het bereiken van het begrotingsakkoord op Financiën ingrijpend worden bijgesteld. Zou de Eerste Kamer dan niet moeten kiezen voor terughoudendheid en het debat in de Tweede Kamer moeten afwachten? Aan de andere kant, de APB bieden de Senaatsfracties de kans om, niet gehinderd door de geestverwanten in de Tweede Kamer die voor de Eerste Kamer menen te kunnen spreken, voor het voetlicht te brengen wat zij nu eigenlijk willen. We zijn eigenlijk wel benieuwd wat dat is.

Update: de Eerste Kamer stelt de APB uit.

1 Super De Boer 13/10/2013 om 21:42

Ik ben benieuwd wat de vijf partijen van het Pijpenstelenakkoord aangaande de pensioenen hebben besproken….het kan toch niet anders dan dat daar een voorschot op is genomen? Of houdt het commitment echt volledig op bij dit akkoord? Het ligt daarnaast toch ook in de lijn dat dezelfde drie partijen die nu de helpende hand toesteken, ook volgend jaar daarvoor de eerste gegadigden zijn? M.a.w: is hier niet sprake van een informeel gedoogakkoord?

2 GB 13/10/2013 om 21:44

Dat denk ik ook. Dit gaat volgens mij veel verder. Heb er net een ei over gelegd.

3 Super De Boer 13/10/2013 om 22:04

Ik ga het direct lezen. Kun je voor de duidelijkheid wellicht nog even ophelderen wat een grijze achtergrond bij een reactie betekent? Ik heb dat al vaker gezien…

4 GB 13/10/2013 om 22:09

Volgens de blogsoftware is dat een reactie van degene die de post heeft geschreven. Ik was toevallig ingelogd als Redactie. Heb de naam nog wel aangepast, maar weet niet hoe ik die grijze kleur wegkrijg…

5 Redactie 13/10/2013 om 22:12

Maar wat ook erg is: het wielerseizoen is weer voorbij.

6 Super De Boer 13/10/2013 om 22:31

Dank voor deze info, ik vermoedde al zoiets. Ach, er is altijd wel een voetbalstadion in de buurt 🙂

Vorige post:

Volgende post: