Update ministerraad 12 februari

door PWdH op 13/02/2010

in Haagse vierkante kilometer

Ondanks de crisissfeer was premier Balkenende naar Canada uitgevaren om daar een fietsenstalling te openen. Bos zat als vice-premier derhalve de ministerraad voor waarin hij met minister Verhagen moest worden verzoend. Dat lukte, min of meer, na een ronde ‘harten luchten’ en het formuleren van twee ‘misverstanden’. Eén, de PvdA was niet akkoord met verlenging van de Uruzganmissie. Twee, Verhagen had niet eigenhandig opgetreden. Er was wel degelijk ‘intensief en veelvuldig’ overlegd ‘tussen de zes meest betrokken bewindspersonen’. Tekenend voor de verhoudingen is dat Bos op de persconferentie deze formulering letterlijk van papier moest oplezen. Eerder deze week had hij journalisten al verwezen naar de letterlijke tekst van de brief met de reactie op de commissie-Davids. Bos, die opnieuw bewonderswaardig deëscalerend optrad, bleef weg bij de vraag waarom de NAVO nu de brief stuurde, niet in de laatste plaats voor de verdragsorganisatie een kleine diplomatieke tragedie. Evenals bij de vraag hoe het verder moet, met Hamer in het schuttersputje.

Er was meer slecht nieuws. Groter dan ooit was de economische krimp over 2009 met maar liefst vier procent. Daarnaast was er een record aantal faillissementen. Er is ‘enig herstel’, zij het ‘fragiel’, terwijl de binnenlandse vraag nauwelijks toeneemt. De stimuleringsmaatregelen blijven onverkort van kracht.

Ziet wetgeving vaak op modificatie, soms doet de wetgever aan codificatie. Althans als het aan de ministerraad ligt, wordt in de Grondwet verankerd dat in Nederland de Nederlandse taal wordt gesproken. Achtergrond hiervan is het oprukken van vreemde talen als het Engels. Met vastlegging daarvan in de Grondwet zou voorkomen kunnen worden dat het Nederlands in de verdrukking komt. Daarmee lijkt enigszins in tegenspraak dat ook het Fries een constitutionele status krijgt, hetgeen evenwel voortvloeit uit het feit dat deze taal ook nu al als officiële tweede taal geldt. Mogelijk kan de Staatscommissie zich hier nog over uitlaten.

Ook voor advies gaat naar de Raad van State het wetsvoorstel Terugkeerrichtlijn, waarmee de Vreemdelingenwet 2000 moet worden aangepast. Ongewenst te verklaren vreemdelingen krijgen voortaan een inreisverbod met geldigheid voor het gehele Schengengebied en de maximale termijn voor vreemdelingenbewaring, in de jurisprudentie over het algemeen op zes maanden bepaald, wordt in de wet vastgelegd. Met de benoeming van mr. dr. E. (Eric) Helder, ten slotte, is het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) weer op volle sterkte.

Vorige post:

Volgende post: