Update ministerraad 12 november 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 12/11/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 12 november 2010 en wekelijkse Eerste Kamer watch

In een week waarin de criminaliteitscijfers onder de PVV-kamerleden die van de Marokkanen ruim overtroffen (21% tegenover 14%) keerde Mark Rutte voor de persconferentie terug naar Nieuwspoort. Niet de journalisten zijn te gast op AZ, maar de MP komt op hun clubhonk langs. Wat het decor betreft, valt op dat het subtiele rood-wit-blauwe streepje weg is. Tot een een oekaze van Wilders heeft dit nog niet geleid, maar de Grote Blonde Gedoger is nu druk met andere zaken. Hoe één week (zegge: zeven dagen) hechtenis zich verhoudt tot ontucht met twee ondergeschikten, bijvoorbeeld. Iemand een idee voor een minimumstraf?

De persconferentie was vooral een kwestie van spinnen. Nederland was weliswaar niet bij de G20, maar Rutte heeft volgende week wel een ‘werkontbijt’ met Angela Merkel. En er is een NAVO-top, waar Rutte uiteraard bij mag aanschuiven. Daar zal hij gaan vertellen het parlement inmiddels een zogenaamde ‘notificatiebrief’ heeft gekregen, waarmee een procedure van uitzending officieel begint. Ook hier was Rutte heel behoedzaam met de beeldvorming bezig. GroenLinks zit duidelijk nog lang niet in het hok. De keiharde botsing tussen Leers en Wilders werd tenslotte zorvuldig weggemasseerd met termen als  ‘misverstand’, ‘batterij van de telefoon leeg’, ‘uitvergroot door media’ enz.

Had de ministerraad dan geen besluiten genomen? Volgens de persberichten in ieder geval niet. De oogst van deze week was alleen een mistig persbericht over de benoeming van ‘vaste flexibele topambtenaren’. Ter voorkoming van de inhuur van externen heeft het Rijk altijd wat extra topambtenaren achter de hand. (?) Tijdens de persconferentie vertelde Rutte overigens wel gloedvol over  ‘korte notitietjes’ die in de Trêveszaal aan de orde waren geweest. Er zit dus nog van alles in de pijplijn, wilde hij maar even zeggen.

Dat geldt wellicht ook voor de Eerste Kamer. Daar heeft een grote groep zich verenigd onder de ‘motie De Boer’ om het kabinet in beweging te krijgen op het dossier woningmarkt. De motie is ‘sterk ontraden’ door het kabinet, waarmee aanname door de Senaat meteen al een politiek feit zou zijn. Tijdens de persconferentie zei Rutte dat de gevraagde notitie, ‘zo het kabinet zou besluiten de motie uit te voeren’, niets nieuws zou bevatten. De visie van het kabinet over de hypotheekrenteaftrek? Niets aan doen.

In de Eerste Kamer hebben ze het verder dinsdag nog over onderwerpen die op dit blog al vaker voorbij zijn gekomen: hun eigen verkiezing en de winkelsluitingstijden. Ook daar vallen politieke gevoeligheden te registreren. Als de liberale senatoren de aanscherping van de zondagsopenstelling helpen afstemmen, dan zal dat de gedoogsteun van de SGP in de Tweede Kamer uiteraard geen goed doen. In de rubriek ‘persmomentje van de voorzitter’ deze week:  Hulde betonen aan het zestigjarige bestaan van het EVRM. Onder andere door met instemming te memoreren dat ‘in het Verdrag van Lissabon is vastgelegd dat ook de Europese Unie zal toetreden tot het EVRM. Verder maken de grondrechten zoals die door het EVRM gewaarborgd worden, als algemene beginselen nu ook deel uit van het recht van de Europese Unie.’ Nu hij er toch zelf over begint: het hier geroemde resultaat (mensenrechten als algemene beginselen) werd al bij het Verdrag van Maastricht bereikt. Een slordige vergissing in een verhaal dat de nauwgezetheid van de Eerste Kamer roemt.

1 RvdW 15/11/2010 om 11:45

Net zo storend is de passage “Op 4 november 1950 werd het verdrag
tijdens een conventie in Rome ondertekend door de
destijds tien lidstaten tellende Raad van Europa,
waaronder Nederland.”

Op 4 november 1950 telde de Raad van Europa 15 lidstaten, die het verdrag ook allemaal ondertekenden.

Vorige post:

Volgende post: