Update ministerraad 13 april 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 15/04/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 13 april 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het CDA krabbelt een beetje op. Zo is er, na Nijmegen, weer een burgemeesterspost met enige importantie binnengesleept: Apeldoorn. En ondertussen loopt Wouter Bos het vuur uit de sloffen om iets te verdedigen wat iedereen destijds al wist maar niemand hem toen aanrekende, en waar in ieder geval Balkenende ook voor verantwoordelijk was. Straks heeft Verhagen met het Catshuisakkoord een nieuwe kans om zijn imago op te poetsen. In eigen kring leek dissident Koppejan alvast door de hoepel te zijn gesprongen in ruil voor een zegetocht door het droogblijvende deel van de Hedwigepolder. En voor bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking leverde het Surinaamse parlement het nodige smeermiddel. Kortom: het zag er goed uit voor het CDA.

Tot de PVV dwars op de Hedwigepolderdeal ging. Dat is een moeilijk strategisch probleem. Krijgt Bleker steun bij andere partijen dan mag Koppejan het straks opnemen tegen een partij die de gehele polder droog wilde houden. Steunt niemand Bleker dan slaat de georchestreerde mediatour als een boemerang op hem terug. En dat alles terwijl we nog niet weten wat Jan Kees de Jager straks gaat doen in Giel’s radioshow. Zou hij de kandidatuur van Mitterand als voorzitter van de Eurogroep steunen?

Uit de ministerraad verder uitsluitend berichten die geen geld kosten of geld opleveren. Het strafrecht wordt aangevuld met een extra strafbaarstelling van de financiering van terrorisme, het kabinet sleutelt verder aan de Crisis- en Herstelwet, Suriname kan naar zijn geld fluiten en Hans Hillen heeft een manier gevonden om geld te besparen op de inzet van mariniers op koopvaardijschepen. Het kon het journaille maar matig boeien. Liever wilden ze iets over het Catshuisberaad te weten komen of een inkijkje krijgen in de internationale schade die Wilders aanricht. Over het eerste zegt Rutte niets, en het tweede poetst hij altijd weg. De Turkse president zou volledig schouderophalend op staatsbezoek komen, en dat onze ambassadeur in Roemenië nog altijd geen geloofsbrieven heeft kunnen aanbieden moeten we wijten aan de drukke agenda van de Roemeense president. Dat schiet niet op. Zoals ook bleek tijdens de persconferentie.

Opschieten doen ze in de Eerste Kamer ook niet. Daar was er op dinsdag geen vergadering omdat het op zondag en maandag Pasen was. Wie niet zonder Senaatsnieuws kan zal zich moeten behelpen met het gloedvolle verslag van de belevenissen van zes Vietnamese parlementsleden die op bezoek waren.

1 rose 15/05/2012 om 10:09

De basis van het slechte beleid en progressie, het “ambtenarenkorps” van bureaucratische kaste en een groeiende anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Moslims zaaien chaos en streven naar een nieuwe stand binnen deze politieke partijen! Belachelijk is dat de leiders van de islamitische organisaties/moskeen nog geen eens de Nederlandse taal machtig zijn, terwijl hun macht binnen de partijen groter wordt. Een schande dat de Moslimlanden Nederlandse politieke partijen zo sterk kunnen manipuleren. Moslimlanden hebben sterke bewegingen georganiseerd in Nederland. Dergelijke sterke bewegingen hoeven zelf geen directe zetels in het parlement hebben. Zo’n beweging heeft dus slechts een bindende ideologie via allerlei organisaties die met de herkomstland integraal opereert, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer.
Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging. Zie enorme toename van de “positief discriminatie ambtenaren” binnen de overheid instellingen.
Kijk even hoe de CDA politici zich nu gedragen, Bleker ging zelf Turkije te verdedigen. Verbazingwekkend is dat sommige politici oproepen tot een verenigd politiek voor de meerderheidvorming van de derdeland uitstoot en het tegelijkertijd hebben over een ‘front’ tegen een Nederlandse partij die tegen immigratie is. Wat een schaamteloze hypocrisie. PVDA en Groen links trekken nog meer infiltranten binnen. Verwarrend is wellicht dat de links-rechts tegenstelling wel in de spreektaal maar niet in de politieke arena samenvalt, gelet op de zeer achterlijke politieke ideologieën (o.a. Turkse en Arabische kolonisatie politiek, islamitische ideologie.)die door deze partijen in bescherming genomen zijn!

Probleemwijken worden groter, Islam is groeiende en wordt militanter. Meerderheid van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. In Nederland zou slechts 18 procent van de Moslims goed Nederlands spreken en 70 tot 80% van de volwassen Turkse Marokkaanse mannen is werkloos. Het is bewezen dat de integratie van moslims als gemeenschap binnen een westerse cultuur onmogelijk is. EU leiders bevestigen zelf dat ze decennialang met een onmogelijke karwei bezig waren: zie de vermeldingen van CDU, MPU. Dat de overgrote meerderheid van de Turken en Marokkanen in Europa, ook deze van de tweede of derde generatie, zich nog sterker Marokkaan of Turk voelt is alleen één kant. Men is nu bezig met de tweede fase, namelijk enclavevorming met een tegengestelde cultuur.
Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding.
Stem niet op de partijen die Islamitische verbreding niet willen stoppen.

Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.
 
De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
 
Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
 

De dubbele nationaliteit af te schaffen.

Uithuwelijk is een extra tools voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
 

Vorige post:

Volgende post: