Update ministerraad 13 augustus 2010

door GB op 14/08/2010

in Haagse vierkante kilometer

Het land moet geregeerd worden, en het land wordt geregeerd. De ministerraad is weer bij elkaar gekomen. Het leverde slechts één persbericht op, maar wel in een voor dit blog relevante hoek. Er wordt een raadsheer bij de Hoge Raad benoemd als staatsraad in buitengewone dienst. En niet zo maar een. Het gaat om de diepe spits van de Hoge Raad: Mr. Hammerstein. Deze naamgever van het rapport-Hammerstein, strijdt al een tijdje onvermoeibaar voor een uitbouw van de positie van de Hoge Raad. Onder andere door de bestuursrechtspraak van de Raad van State over te nemen. En hij is straks dus ook staatsraad in buitengewone dienst.

Kan dat zomaar? Volgens mij wel. De Wet op de Raad van State maakt alleen een probleem van deze dubbelfunctie als het zijn van raadsheer ‘ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun ambt of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.’ Dat lijkt me niet aan de orde. Eerder andersom. De regelgeving voor de rechterlijke macht maakt echter vooral een probleem als het om leden van het gerechtsbestuur gaat. Ruim baan voor de nevenbetrekkingen dus. Er is ook niet meer dan een korte blik in de nevenfunctieregisters nodig om te constateren dat het best een intieme bedoening is bij onze nationale rechtspleging. ‘Kruisbestuiving’, zullen ze dat zelf wel noemen. De president van de Centrale Raad van Beroep is bijvoorbeeld niet alleen staatsraad in buitengewone dienst, maar ook raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag en raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Van dat laatste college kent hij de President uiteraard al. Die is namelijk ook staatsraad in buitengewone dienst, op zijn beurt weer raadsheer-plaatsvervanger in het CBB en dient de rechtsstaat verder bij het Gerechtshof Amsterdam. Kortom, de rechtspraak wordt in Nederland door een flinke stroom dubbelbenoemingen keurig bij elkaar gehouden. Dan staat het natuurlijk een beetje slordig als de Hoge Raad op de borrels aan de Kneuterdijk ontbreekt. Tot nu toe nam Mr. O. de Savornin Lohman de honneurs waar, maar die is 70 geworden. Het lijkt er dus op dat Hammerstein gewoon de ambassadeursrol van De Savornin Lohman overneemt.

Overigens blijken zelfs gewone staatsraden  raadsheer-plaatsvervanger in de gewone rechterlijke macht zijn, al dan niet sluimerend. Of dat een goed idee is, weet ik zo net nog niet.

Vorige post:

Volgende post: