Update ministerraad 13 januari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 15/01/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 13 januari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Tijdens de persconferentie op vrijdag de dertiende hopte premier Mark Rutte van een bezoekje aan ambtsgenoot David Cameron en een ontmoeting op afstand met astronaut André Kuipers naar het beantwoorden van Twittervragen. Echt serieus werd het toen het ging over het geweld tegen hulpverleners tijdens de laatste jaarwisseling. Rutte nam ferm afstand van de stelling dat het een relatief rustige jaarwisseling was en wees op het forse aantal incidenten waarbij geweld tegen hulpverleners werd gebruikt. Het kabinet vindt dit alles – net als een groot deel van de samenleving – onacceptabel en neemt maatregelen. Interessant is in dit verband de lancering eerder deze week van het spel Ambulance Control, een zeer geslaagd on-line spel over het werk van ambulancemedewerkers, bedoeld om meer begrip te kweken voor de aard van hun werk.

Rutte kwam ook nog even terug op het voornemen de Crisis- en herstelwet uit 2010 permanent te maken. Als bekend dient deze wet vooral om ruimtelijke ordeningsprojecten te versnellen door afwijking van bepaalde procedurele regels en milieuwetgeving mogelijk te maken. De wet is per 31 maart 2010 in werking getreden en zou voor een groot deel slechts gelden tot 1 januari 2014. Maar precies een half jaar later stond al in het regeerakkoord dat het eigenlijk veel beter is de wet permanent te maken. En in een vorige update ministerraad hebben we u al geïnformeerd over de indiening van het wetsvoorstel dat de Crisis- en herstelwet voor onbepaalde tijd moet verlengen. Het is een goede wet, aldus premier Rutte. En met een permanente status kunnen we de wet nog succesvoller maken. Wie kan daar nu tegenin gaan?

Wel, de Raad van State bijvoorbeeld. Haar Afdeling advisering laat zich in een advies van 39 kantjes zeer kritisch uit over het wetsvoorstel. Wie koppen ziet als ‘Ontbreken van een probleemanalyse’, ‘Ontbreken van evaluatieresultaten’ en ‘Tweedeling en complexiteit bestuursprocesrecht’ weet wel ongeveer hoe laat het is. De Afdeling advisering meent onder meer dat de Crisis- en herstelwet zonder nadere analyse en motivering permanent wordt gemaakt, dat het vaak niet de wetgeving is die problemen veroorzaakt bij de uitvoering van ruimtelijke projecten en dat bij gebreke van een deugdelijke evaluatie nog maar weinig bekend is over de effecten van de wet. Verder dreigt er een tweedeling te ontstaan tussen het ruimtelijke bestuursrecht en het overig bestuursrecht en lijkt het erop dat deze twee rechtsgebieden niet eenvoudiger, maar juist ingewikkelder worden gemaakt. Kortom, de Raad van State is niet enthousiast, al valt niet uit te sluiten dat dit na 1 februari opeens heel anders is. Misschien dat de 11 kantjes van het nader rapport dan wel aanslaan.

Wie destijds ook niet direct stond te springen over de Crisis- en herstelwet, was de Eerste Kamer. De wet werd uiteindelijk wel aangenomen, met een ruime meerderheid van 48 tegen 17 stemmen zelfs, maar niet dan nadat de regering een flink aantal toezeggingen had gedaan. Ook moest de regering nog met een novelle komen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bepaalde namelijk dat de wet per 1 januari 2010 in werking zou treden. Het wetsvoorstel lag echter pas half november 2009 bij de Senaat en die wenste destijds nog niet mee te werken aan het door de Senaat jagen van ontwerpwetgeving (hoe is dat nu?). De novelle moest dus regelen dat de Crisis- en herstelwet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking zou treden. Even leek het er zelfs op dat er een tweede novelle moest komen, toen diverse senatoren suggereerden dat het toch nog veel zuiverder zou zijn als de verschillende delen van de wet op verschillende momenten in werking konden treden. Dat kon niet op grond van de eerste novelle: die regelde alleen dat de hele boel op één moment in werking kon treden. Maar de Eerste Kamer beet niet door en de regering kwam goed weg.

Met de voorgaande opmerkingen hebben we het bruggetje naar de Eerste Kamer gemaakt. De Senaat was de afgelopen week nog op reces en zal ook de komende week niet veel te doen hebben, althans niet plenair. Het debat over het wetsvoorstel ter invoering van een verbod op onverdoofd ritueel slachten is voor enige tijd uitgesteld. De initiatiefneemster, mevrouw Thieme, is om gezondheidsredenen (zij is hoogzwanger) niet in staat aan het debat deel te nemen. Aangezien zij spoedig met zwangerschapsverlof gaat, zal de behandeling op haar vroegst pas weer in mei hervat kunnen worden. De Eerste Kamer vergadert aanstaande dinsdag dus maar kort en stelt wellicht zelfs de herdenking van twee overleden oud-senatoren nog even een weekje uit. Onder de overledenen is oud-senator Jan Baas (VVD). Hij was bijna 21 jaar lid van de Senaat en daarnaast nog bijna 16 jaar van het Europees Parlement en 10 jaar van provinciale staten Gelderland. Wellicht de meeste bekendheid verwierf hij echter toen hij in 1966 een zojuist geïnstalleerde senator van de Boerenpartij met een NSB-verleden, Hendrik Adams, een klap verkocht in de koffiekamer. De aangifte tegen Baas werd geseponeerd en Adams verdween al na 26 dagen uit de Eerste Kamer.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: