Update ministerraad 13 mei 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 14/05/2011

in Haagse vierkante kilometer

Bij afwezigheid van zowel Rutte als Verhagen wordt leeftijd beslissend voor de vraag wie de ministerraad voorzit. Opstelten had die eer te beurt kunnen vallen, als hij aanwezig was geweest. Dat was hij niet, zodat Rosenthal de resterende dienaren van de Kroon door de agenda leidde en de pers te woord stond. Dat betekende veel zinnen die beginnen met ‘het ligt aldus’, ‘laten we voorop stellen dat’ en het altijd verlossende ‘het zit zo’. Rosenthal begon de persconferentie op vertrouwd terrein, door als rampenprofessor de vliegramp in Tripoli en de daarover nog altijd niet opgehelderde kwesties te schilderen. Rosenthal vond een fact-finding-mission in Libië nodig, waarbij we mogen hopen dat ze dit keer met een toch al wegbezuinigde helicopter rondjes boven Kadhafi’s paleis te gaan vliegen.

Buiten de vliegramp had Rosenthal eigenlijk niet veel meer te melden. Ten aanzien van het afstorten van Nederlands belastinggeld ten behoeve van de lage Griekse pensioenleeftijd kon hij niet veel meer melden dan dat ook een keuze tussen ‘slecht’ en ‘nog slechter’ gemaakt moet worden. In eigen land lopen onderhandelingen over het Bestuursakkoord. Daar kon Rosenthal ook niets over zeggen. Dat ligt trouwens ook nogal voor de hand, zodat het nogal onzinnig was om daar naar te vragen. Tenslotte probeerde Rosenthal nog om te doen alsof de Deense grenssluiting ongeveer hetzelfde is als wat Nederland en België deden toen wij het Europees Kampioenschap organiseerden. Niet echt verstandig voor zijn eigen geloofwaardigheid, als Barrosso zelf openlijk zijn wenkbrouwen fronst.

De persconferentie kon dus kort blijven. Zeker omdat de persberichten ook al weinig aanleiding tot vragen gaven. Wat moet je ook vragen over de kleine aanpassingen in de zorg en de extra mogelijkheden om grensoverschrijdend belastingschulden te kunnen innen. Met de naderende verkiezingen voor de Eerste Kamer gaf het kabinet nog wel even snel een groen-rechts signaal af in de ronkende kabinetsreactie over de economische mogelijkheden van biomassa. Daar had Ruud Koornstra, de ondernemer die met zijn blanco lijst onder de provinciale duiven van de coalitie probeert te schieten, ongetwijfeld wel een vraag over gehad. Ruud was er echter niet bij, afgelopen vrijdag.

Pechtold ook niet, maar die liet in het NRC van vrijdag al weten wat hij van de inmiddels toch wel een tijdje aanhoudende schraalheid in daadwerkelijke blijken van daadkracht & vooruitgang vindt. Pechtold had een gouden kans om Rutte te herinneren aan diens gehoon toen Balkenende IV een poging deed om er tijdens Verantwoordingsdag tenminste nog iets van te maken. Pechtold legde een heleboel ballen op de stip en klaagde over de ‘de fundamenten van het parlement’ het ‘grondrecht van een kamerlid’ en nog zo wat staatsrechtelijk geformuleerde verontwaardiging. Zijn punt is duidelijk en lijkt me terecht.

Daadkracht & vooruitgang werd in de Senaat duidelijk wel aan de dag gelegd. De senatoren zetten een rem op de samenvoeging van kantongerechten met de civiele rechtbanken en sleepten nog een notitie over de positie van de kantonrechter uit het vuur van het debat. De Eerste Kamer ramde er verder nog een hele serie wetsvoorstellen zonder politiek profiel doorheen, en nam ook de motie Bemelmans aan. Met die motie drukte de bijna afzwaaiende Eerste Kamer een gevoelen uit dat tot voor kort heel gebruikelijk was: goed dat het EHRM er is. Alleen de VVD stond er niet meer voor op.

Voorzitter René van der Linden gaat in stijl afscheid nemen, zoveel is wel duidelijk. Vlak voordat een verschrompeld CDA hem straks niet meer tegen de woede van Wilders kan beschermen, staat Van der Linden nog gewoon even een dikke gouden plak van Europese Verdienste te incasseren. Het plaatje op de website van de Eerste Kamer is van een andere medaille, die van de nationale Franse medaille van verdienste. Die staat dus ook nog op het verlangslijste. Lukt hem dat ook nog, dan zal hij, samen met de Belgische medaille die hij al heeft, volgend jaar bij militaire parade in Moskou niet meer opvallen tussen de oude generaals.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: