Update ministerraad 13 september 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 14/09/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 13 september 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ministerraad vergaderde op vrijdag de dertiende. Kennelijk worden ze daar bij het ministerie van Algemene Zaken wat nerveus van. Een bijgelovige medewerker heeft namelijk boven de video van de persconferentie gezet dat de ministerraad op een heel andere datum plaatsvond. Mocht u een geliefde hebben, weet dan dat het vandaag Valentijnsdag is:


Goed, dan nu serieuzere zaken. Naast een verklaring over de situatie in Syrië had het kabinet nieuws voor vreemdelingen en huurders. Staatssecretaris Teeven stuurt een visiebrief naar de Tweede Kamer waarin hij het restrictieve, maar humane vreemdelingenbeleid zoals het kabinet dat voorstaat uiteenzet en tegelijk een dikke stapel adviezen en rapporten aanbiedt. En eerlijk is eerlijk, er staat veel in de visiebrief dat positief stemt, al overheerst een gevoel van ‘beter laat dan nooit’. Gezinnen met minderjarige kinderen worden alleen bij uitzondering in vreemdelingendetentie geplaatst, de huidige praktijk waarbij vreemdelingen in bewaring visitaties moeten ondergaan wordt herzien en de medische zorg wordt verbeterd. Er zullen minder vreemdelingen in bewaring worden geplaatst en er komt meer ruimte voor alternatieve toezichtmaatregelen. En ook niet onbelangrijk: het regime van de vreemdelingendetentie krijgt een bestuursrechtelijke grondslag, in plaats van de huidige strafrechtelijke.

De reacties op de plannen van Teeven zijn vooralsnog gemengd. Het gaat zeker te ver te stellen dat de gure wind van Wilders, doorgaans tot uitvoering gebracht door diens handpop minister Leers, nu onder het kabinet-Rutte II eindelijk is gaan liggen. Die wind waait al veel langer. Onder Balkenende IV werden Angolese gezinnen met kinderen geklinkerd, en toen dat niet mocht van de rechter werd bedacht om de kinderen dan maar van hun moeder te scheiden en onder te brengen bij derden terwijl moe over straat moest zwerven. Een van de verantwoordelijke bewindslieden op Justitie uit die tijd doceert thans mensenrechten. Onder Balkenende II hadden we Rita Verdonk en die behoeft eigenlijk geen verdere toelichting. Kortom, het harde beleid ten aanzien van vreemdelingen heeft diepe wortels die jaren hebben mogen groeien. Dat het beleid restrictief blijft, maar humaner wordt, is uiteraard toe te juichen. Maar eerst zien, dan geloven.

Een ander besluit uit de ministerraad is dat het Woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt aangepast. Dit was al aangekondigd in het Woonakkoord dat in februari werd gesloten. De WOZ-waarde zal voortaan een prominentere rol spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs van een woning. Het huidige WWS werkt op basis van punten, die worden toegekend bij aanwezigheid van bepaalde voorzieningen en op basis van de oppervlakte van de woning. In het nieuwe systeem worden de categorieën woonomgeving en woonvorm gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde en vervallen de door velen gehate ‘Donnerpunten‘. Over een ander plan uit het Woonakkoord horen we echter nog niets. Dat is het voornemen om het systeem van de controversiële inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een systeem dat bekend staat als de huursombenadering. Dit nieuwe systeem moet dan ook pas per 2015 ingaan, dus er is nog enige tijd voor beraad.

De Eerste Kamer was nog maar net terug van een welverdiend reces of haar gebouw werd bestormd door hordes journalisten. De reden: de pensioenplannen van het kabinet. Dat wil de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen en heeft daartoe twee wetsvoorstellen ingediend. Het kabinet besloot constitutional hardball te spelen en de voorstellen te handhaven ondanks het feit dat ze in de Tweede Kamer alleen steun kregen van VVD en PvdA. Dat is niet genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Het CDA in de Senaat, dat de plannen aan een meerderheid zou kunnen helpen, heeft al aangegeven daartoe niet bereid te zijn. Daarmee lijkt verwerping van de wetsvoorstellen met rasse schreden dichterbij te komen, wat het kabinet een strop van drie miljard euro zou opleveren. Het is de vraag of de toch al wankele coalitie zo’n nederlaag in de Eerste Kamer overleeft. Wordt vervolgd.

Voor de staatsrechtliefhebbers was er ook nieuws uit de Eerste Kamer dat tot tevredenheid kan stemmen: in de Grondwet wordt vastgelegd dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Minister Plasterk beloofde de senatoren namelijk dat hij een daartoe strekkende motie-Engels alsnog zal uitvoeren. Er was enig staatsrechtelijk vuurwerk in het vooruitzicht gesteld rondom dit debat en in zekere zin kwam die voorspelling wel uit. Protagonist senator Engels sprak namens zijn eigen fractie (D66) en een zestal andere fracties ten faveure van zijn eigen motie en leverde daarmee een heuse zevenklapper af. Vanuit de CDA-gelederen werden nog wat voetzoekers richting Engels gegooid, maar die moesten het afleggen tegen een donderbus uit het PvdA-smaldeel. Minister Plasterk hield zijn kruit niet lang droog en gaf vrijwel direct aan dat de motie zou worden uitgevoerd. Vervolgens ging het debat wel een beetje als een Romeinse nachtkaars uit, waarna de jonkies van GroenLinks en SP aan de zijde van de Grote Engels nog wat sterretjes mochten afsteken. Het was een mooi uiteinde naar Prinsjesdag, gelukkig nieuw (parlementair) jaar!

1 Super De Boer 14/09/2013 om 15:22

“Een van de verantwoordelijke bewindslieden op Justitie uit die tijd doceert thans mensenrechten.”

8) Au!

Dat zal de man zelf – waarover ik eerlijkheidshalve hier nog maar even herinnering roep dat hij op een zeker CDA-congres tegen samenwerking met de Gure Wind-partij stemde – geen prettige phrase vinden, mocht ie ‘m te lezen krijgen.

Complimenten ook voor “Vervolgens ging het debat wel een beetje als een Romeinse nachtkaars uit, waarna de jonkies van GroenLinks en SP aan de zijde van de Grote Engels nog wat sterretjes mocht en afsteken”. Schitterend! 😀

2 Redactie 14/09/2013 om 15:58

Het was niet bedoeld als aanval op de man zelf. Een aan regeerakkoorden gebonden bewindspersoon in de echte wereld maakt andere afwegingen dan een frank en vrije hoogleraar in zijn veilige ivoren toren. Waar de bewindspersoon de grenzen van mensenrechten opzoekt en er ook nog wel eens overheen gaat, zal de hoogleraar diezelfde grenzen bewaken en pleiten voor veilige marges. Dat deze twee niet geheel compatibele ‘taken’ achtereenvolgens bij eenzelfde persoon komen te liggen, is vooral ironisch. Pijnlijk ironisch, dat zeker.

Vorige post:

Volgende post: