Update ministerraad 14 januari 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 16/01/2011

in Haagse vierkante kilometer

Het kabinet maakt serieus werk van de uitvoering van het regeer- en gedoogakkoord. Voordat premier Mark Rutte inging op onderwerpen als de komende Europese Raad, de nieuwe missie in Afghanistan en de dood van grootgrutter Albert Hein, besteedde hij aandacht aan de nieuwe Beginselenwet zorginstellingen. In het gedoogakkoord is opgenomen dat zo’n wet er moet komen en dat deze concrete rechten voor bewoners van zorginstellingen moet regelen, “zoals het recht om elke dag te douchen en dagelijks desgewenst enige tijd in de buitenlucht door te brengen”. In de zogenaamde ‘houtskoolschets’ die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd op voorspraak van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wordt uitgelegd dat de rechten van de bewoners in persoonlijke afspraken worden vertaald middels het zorgplan. Een wetsvoorstel is er nog niet. Dat gaat naar verwachting in het voorjaar voor advies naar de Raad van State.

Ook werkt het kabinet verder aan een sterke positie van de luchtvaart. “Het kabinet wil de belangrijke rol van de luchtvaart voor de Nederlandse economie en de internationale bereikbaarheid via de lucht behouden en versterken”, aldus een actualisatie van de Luchtvaartnota die op initiatief van staatssecretaris Atsma naar de Kamer wordt gezonden. Naast veel aandacht voor de mainportfunctie van de luchthaven Schiphol, heeft het kabinet aandacht voor vluchten van maatschappelijk belang, waarvoor aparte ruimte op luchthavens wordt gereserveerd. Het kabinet denkt hierbij onder meer aan traumavluchten. De benodigde wijziging van de Wet luchtvaart is in voorbereiding. Tevens kijkt het kabinet naar een aanpassing van de regels om meer nachtelijke traumavluchten mogelijk te maken. Eerder deze week ontstond nog enige ophef toen bleek dat ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen geen vergunning hadden gekregen voor nachtvluchten met traumahelikopters.

Twee andere wetenswaardigheden haalden niet de persconferentie, maar kregen wel een persbericht. Drs. Pieter de Gooijer wordt de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel.  Deze functie werd de afgelopen acht jaar waargenomen door drs. Tom de Bruijn. Opmerkelijk is dat de naam van de Gooijer valt in de Wikileaks-documenten die ongeveer tezelfdertijd door NRC Handelsblad en RTL Nieuws in de openbaarheid werden gebracht. Daarin wordt gesteld dat De Gooijer en anderen Amerikaanse diplomaten verzochten druk te zetten op PvdA-leider Bos opdat deze zou instemmen met verlenging van de missie in Uruzgan. Ze gaven daarbij volgens de ‘cables’ ook tips over hoe dat het beste zou kunnen. De Gooijer zou de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO hebben gevraagd om de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner in te zetten. Deze zou Bos, destijds ook minister van Financiën, moeten vertellen dat terugtrekking uit Afghanistan zou leiden tot het verlies van een G20-zetel. Uit het NRC-bericht lijkt overigens te kunnen worden opgemaakt dat Geithner zich niet voor dit karretje liet spannen. Wat er waar is van alle berichten kunnen we in het midden laten, maar De Gooijer had zich wellicht wel een leuker begin van zijn nieuwe functie voorgesteld.

De andere wetenswaardigheid waarin slechts een persbericht werd gewijd, betrof de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Bosnië-Herzegovina tot 19 november 2011. De Nederlandse bijdrage wordt wel teruggebracht van 85 tot maximaal 75 militairen. Enigszins omineus is de mededeling aan het eind van het persbericht: “De situatie in Bosnië-Herzegovina is nog fragiel en politiek gespannen”. Horen wij daar de Partij van de Arbeid de messen slijpen?

De Eerste Kamer komt op 18 januari 2011 terug van reces. De plenaire agenda is maar matig gevuld. De Kamer bespreekt niettemin een principieel wetsvoorstel, te weten een voorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Dublin uit 2008, dat een vergaand verbod op clustermunitie voorschrijft. Het lijkt er niet op dat het kabinet in de problemen gaat komen bij de behandeling van de goedkeuring. Al blijft het natuurlijk wat vreemd dat de PvdA-fractie blijkens pagina 1 van het voorlopig verslag denkt dat zij het Verdrag van Oslo goed gaat keuren.

In de rubriek ‘mediamomentjes van de voorzitter’ kunnen we u deze mededelen dat voorzitter Van der Linden eenmaal ongevraagd in de media opdook en eenmaal zelf voor een mediamomentje zorgde. In het eerste geval draaide het eigenlijk om senator Rob van de Beeten. Deze kritische senator met een indrukwekkende staat van dienst is tegen het huidige kabinet met gedoogsteun van de PVV-fractie, met name vanwege het PVV-standpunt over de Islam als politieke ideologie. En juist die indrukwekkende staat van dienst wordt Van de Beeten nu tegengeworpen: het is tijd voor vers bloed in de fractie en Van de Beeten heeft er al drie termijnen opzitten. Klinkt op zichzelf logisch, ware het niet dat de CDA-regel  formeel luidt dat een senator maximaal drie maal de volle vier jaar in de Kamer mag zitten. Van Beeten zit echter ‘pas’ sinds 5 september 2000 in de Senaat en komt dus niet aan drie keer de volle vier jaar. Wie wel aan drie volle mandaten komt, is voorzitter Van der Linden, zo constateert ook Trouw. Van der Linden staat volgens onnavolgbare CDA-logica dan ook op nummer drie van de advieslijst. Of hier sprake is van een politieke afrekening, is onduidelijk. Van de Beeten heeft in elk geval bezwaar aangetekend tegen de voorlopige lijst. Hij wil graag nog een termijn door.

Het zelfgecreëerde mediamomentje van de voorzitter ging om publicatie van de toespraak die Van der Linden hield op de nieuwjaarsontvangst van de Koningin. Daarin berijdt de voorzitter zijn favoriete stokpaardjes: Europa en voorbeelddemocratie Rusland. De speech bevat een aantal opmerkelijke zinsneden. Wat te denken van: “De afgelopen jaren hebben wij een opmerkelijke expansie gezien van economische mogendheden in Azië en Zuid-Amerika. Het optimisme in die landen is groter dan in West-Europa. Waar velen in Europa zich zorgen maken over de handhaafbaarheid van de pensioenen, investeren deze landen op grote schaal in onderwijs, wetenschap en technologie.” Dat investeren doen we in West-Europa, waaronder Nederland, dus blijkbaar niet of niet genoeg. Best mogelijk, maar het is de vraag of het kabinet-Rutte – dat het tegendeel zal aanvoeren – blij is met dit soort insinuaties. Ook heeft de voorzitter warme woorden voor kunst en cultuur, die “thans in het centrum van de politiek-maatschappelijke discussie [staan]. Dat is grote winst. Kunst en cultuur maken immers het verschil. Zij geven zin en betekenis aan ons leven boven het alledaagse.” Is dit een nauwelijks verholen sneer richting een kabinet dat voor miljoenen bezuinigt op cultuursubsidies en ondertussen de BTW op de podiumkunsten omhoog gooit, een maatregel die de Eerste Kamer kort voor het reces nog bijna torpedeerde? Tegenstanders van de huidige coalitie mogen zich in de handen knijpen met zo’n ‘CDA-dissident’!

1 Henk 16/01/2011 om 17:00

Waar in de wetgevingsprocedure passen ‘houtskoolschetsen’ die naar de Tweede Kamer worden gestuurd precies? Ik heb het idee dat de communicatieafdeling van Camiel Eurlings weer een nieuwe baan heeft gevonden?

2 a.zecha 27/01/2012 om 15:05

Begin cit.: “drs. Pieter de Gooijer wordt de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel.” einde cit.
Slechts een vraag: Is het toeval dat de nakomers van het “schoothondje” van Bush, de uit de WikiLeak-telegrammen bekende drs Pieter de Gooyer hebben benoemd als de “Nederlandse” permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel?
a.zecha

3 Yoeri Roosendaal 27/01/2012 om 19:51

Ik heb ook een vraag: wat is de zin van uw reactie? Het artikel in kwestie is meer dan een jaar oud en uw vraag bevat louter informatie die ook al uit deze bijdrage te halen is.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: