Update ministerraad 14 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 17/06/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 14 juni 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Wie geen zin heeft de volledige persconferentie van afgelopen vrijdag te beluisteren, kan volstaan met het kennisnemen van de kop van het meest relevante nieuwsbericht: “Nu bezuinigen voor een sterke economie”. In het gesproken en geschreven woord vinden we daar de inmiddels overbekende reactie op meestal teleurstellende nieuwe cijfers over de economie, waarbij alleen de volgorde van de frasen “op orde brengen van de overheidsfinanciën”, “economisch herstel”, “noodzakelijke hervormingen”, “extra bezuinigingen” en “drie procent = drie procent” (of woorden van gelijke strekking) nog wel eens verandert. In de aanloop naar Prinsjesdag mogen we onze voorspellende gaven weer in werking zetten om te beredeneren waar dit keer de klappen zullen vallen. François Hollande mag dan beweren dat de crisis in de Eurozone voorbij is, dat verandert niets aan de moeilijke economische fase waar Nederland thans doorheen moet.

Gelukkig is er dan nog het nieuws dat Nederland een wereldspeler is en blijft als het gaat om de agrarische sector. Dat valt althans te lezen in het kabinetsstandpunt over de intensieve veehouderij, dat na afloop van de ministerraad zijn weg naar het parlement heeft gevonden. Ook als het gaat om het waarborgen van de mensenrechten wil Nederland een vooraanstaande rol in de wereld spelen. De Beleidsbrief ‘Respect en recht voor ieder mens’ is opgesteld door de ministers Timmermans en Ploumen, en daarna naar verluidt nog even zorgvuldig op schoonheidsfoutjes doorgevlooid door minister Kamp. Nederland komt op voor mensenrechtenverdedigers, wenst de positie van mensen met een andere seksuele geaardheid te versterken en de rechten van vrouwen te bevorderen. Dit alles gebeurt proactief en innovatief, waarbij ook app en blogs in de strijd worden geslingerd. Nederland wil met het vingertje kunnen wijzen, maar nodigt buitenlandse vingertjes nadrukkelijk uit terug te wijzen. Wellicht kan het buitenland wijzen op de mogelijk inhumane vreemdelingendetentie of de problemen met gezinshereniging?

De ministerraad leverde verder op dat een wetsvoorstel wordt ingediend ter invoering van een T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Dit naar aanleiding van het relatief grote aantal ongelukken waarbij dergelijke voertuigen betrokken zijn. Enigszins overbodig merkt het nieuwsbericht op dat de slachtoffers meestal voetgangers, fietsers en automobilisten zijn, en niet de bestuurders van de trekkers zelf. Verder krijgt de minister van OCW binnenkort de bevoegdheid eerder in te grijpen bij falend onderwijs. Het gaat dan om MBO en HO en concreet kan de minister, als althans het relevante wetsvoorstel door beide Kamers wordt aangenomen, een schoolbestuur of raad van toezicht opdragen maatregelen te nemen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ten slotte stemde de ministerraad in met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze oorspronkelijk als tijdelijke wet bedoelde Crisis- en herstelwet blijkt een blijvertje te zijn. De wet is inmiddels permanent gemaakt.

In de Eerste Kamer voltrok zich een klassiek Grieks drama, met als tragische hoofdpersoon Senaatsvoorzitter Fred de Graaf. Die steeg als voorzitter van de verenigde vergadering tot ongekende hoogten door een nagenoeg vlekkeloze inhuldiging van de nieuwe koning te organiseren. Er waren wat hobbeltjes in de vorm van weigerkamerleden, maar uiteindelijk werd 30 april één groot nationaal feest. Nog nagenietend van deze bijzondere dag liet De Graaf zich door de Volkskrant verleiden tot controversiële uitspraken. De voorzitter zou de commissie van in- en uitgeleide voor 30-4 zo hebben samengesteld dat Geert Wilders daar buiten de boot viel. Met de door De Graaf zelf gefiatteerde mededeling dat in zijn achterhoofd zeker had meegespeeld dat het beeld van Wilders naast de koning veel aandacht zou hebben getrokken en dat hij het ‘heel moeilijk’ had gevonden als Wilders in de commissie had gezeten, legde de voorzitter zijn hoofd al in een strop. Die strop werd verder en onomkeerbaar aangetrokken toen ‘betrokkenen’ tegenover RTL Nieuws verklaarden dat De Graaf tijdens de generale repetitie bepaald geen geheim had gemaakt van zijn beslissing. Hij vond het maar wat mooi dat Wilders buiten de commissie gehouden was.

Over het handelen en naderende opstappen van Fred de Graaf is al veel gezegd. We zullen er niet veel woorden aan toevoegen. Veel interessanter zijn daarom twee andere vragen: hoe lang houdt Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg het nog vol en wie wordt de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer? Om met het eerste te beginnen: het is merkwaardig dat de Tweede Kamer genoegen neemt met het hoofd van De Graaf en de rol van Van Miltenburg niet verder onderzoekt. Uit het Volkskrantartikel wordt immers duidelijk dat zij met het lumineuze (en uiteindelijk fatale) idee kwam om de commissie van in- en uitgeleide groter te maken. De Graaf was al tevreden met drie mensen, maar na protesten van Van Miltenburg werden het er vijf. Juist door deze beslissing kwam Wilders in beeld. Over wat de als voorzitter zwak opererende Van Miltenburg precies wist, valt dus nog wel door te vragen. De Tweede Kamer gaat dat echter niet meer doen, en de VVD-partijtop zal allang blij zijn dat er slechts één voorzitter van VVD-huize zijn biezen moet pakken. Maar toch, wat let onze senatoren om wat kritische vragen voor Van Miltenburg op papier te zetten? Er loopt natuurlijk geen verantwoordingsrelatie tussen de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer, en Van Miltenburg droeg in tegenstelling tot Fred de Graaf geen eindverantwoordelijkheid, maar vragen staat per definitie vrij.

Wat de tweede vraag betreft: het grote gokken op de opvolging van de aftredende Senaatsvoorzitter kan beginnen. Publiekrecht & Politiek wil wel een lans breken voor een grote outsider. Gerrit Holdijk is wat ons betreft de ideale kandidaat voor het voorzitterschap. Een gesoigneerde oudere heer met een pijp, die als lid van een eenmansfractie nooit zijn eigen fractie zal kunnen voortrekken, een verwijt dat de huidige Tweede Kamervoorzitter nog wel eens moet slikken. Een senator met een grote staat van dienst en meer dan 8.400 dagen in de Eerste Kamer, en derhalve een groot kenner van interne parlementaire procedures. Een senator bovendien, die bereid bleek zijn zo goed als zekere plaats in de commissie van in- en uitgeleide op te geven. Voor een per definitie Oranjegezinde SGP’er is dat een groot persoonlijk offer, waar wel wat compensatie tegenover mag staan. Ten slotte staan VVD, CDA en PVV bij Holdijk in het krijt. Hij heeft eigenhandig het kabinet-Rutte I in het zadel gehouden door de 38e senaatszetel te leveren, die ene zetel die de wankele gedoogcoalitie ontbeerde. Wellicht kan deze gedoogcoalitie nog één keer herleven en de voorzittershamer voor de resterende twee jaar van de zittingsperiode van deze Eerste Kamer naar Uddel brengen.

Aanstaande dinsdag stemt de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel om de leeftijd voor alcoholgebruik en alcoholverkoop naar 18 jaar te brengen. Ook staat een interessant debat over de inrichting van het openbaar bestuur gepland. Niettemin zullen deze gebeurtenissen waarschijnlijk wel overschaduwd worden door het aftreden van Fred de Graaf. Want eerlijk is eerlijk, dat aftreden is uniek in de onze parlementaire geschiedenis.

1 Super De Boer 19/06/2013 om 15:34

8) De crisis zelf is permanent gemaakt. Dat de Crisis- en herstelwet dan hetzelfde lot beschoren is, lijkt mij wel zo logisch.

Vorige post:

Volgende post: