Update ministerraad 14 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 17/03/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 14 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Behalve de verwachte opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen bereikte ook de campagne voor die verkiezingen een laagterecord. De persconferentie na de ministerraad ging voor een belangrijk deel over de beschamende scheldkannonade waarin deze campagne, die toch al nergens over ging, was uitgemond. Rutte nam nog eens afstand van Wilders’ schandalige uitspraak dat hij minder Marokkanen wil, omdat het over een kam scheren van ‘groepen’ het probleem niet oplost. In Asschers principiëlere veroordeling en suggestie aan de kiezer die het niet met Wilders eens is op een andere partij te stemmen zag hij geen stemadvies, maar een ‘statement of fact’. Wilders moet daar ook niet moeilijk over doen, evenmin als hij moet dreigen met een proces tegen iemand die hem met Hitler vergelijkt, hoe schandalig ook dat is. Om van Buma’s aanval op Rutte, die weer een tegenaanval van Wilders op Buma uitlokte, nog maar te zwijgen. De kiezer kunnen we het niet kwalijk nemen als hij deze laagvliegoefeningen met een laagterecord beloont.

Verder kwam de situatie op de Krim ter sprake. Nu inmiddels de officieuze referendumuitslag is zoals verwacht – aansluiting bij Rusland – is de vraag nog urgenter of de EU daadwerkelijk sancties zal willen treffen. Vrijdag hield Rutte het nog bij de wat merkwaardige redenering dat sancties – in drie stappen – onvermijdelijk zijn en dat alleen Rusland ze kan afwenden. Het maakt een nogal slappe indruk de sancties zo te presenteren als iets dat buiten de macht ligt van degene die ze in wil stellen en het lijkt er dan ook niet op dat ze daar in het Kremlin erg van onder de indruk zullen zijn. Als al de ministers van buitenlandse zaken daartoe vandaag besluiten. Het is cynisch, maar Poetin is in control en het niet-EU- en NAVO-lid Oekraine is eenvoudigweg niet belangrijk genoeg voor het westen om een serieuze poging te doen daar iets aan te veranderen. De meeste hoop moeten ze in Oekraine misschien maar putten uit het gegeven dat bij een demonstratie in Moskou tegen de Krimbezetting onverwachts veel mensen kwamen opdagen. Economische sancties zouden dergelijke protesten in Rusland misschien een steuntje in de rug kunnen geven.

In de vanwege de campagne verkorte ministerraad werden nog wel een aantal besluiten genomen, getuige de persberichten. Het kabinet stelt tuchtrecht in voor bankiers of creeert althans een wettelijke grondslag op basis waarvan de financiele sector zelf zo’n tuchtrecht kan opzetten. Ook wordt de gelding van de bankierseed of -belofte uitgebreid van bestuurders en interne toezichthouders tot alle bankmedewerkers. Verder vraagt het kabinet advies aan de SER over stroomlijning van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij wijzigingen in het pensioen en is mevrouw Ravenstein benoemd tot burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Als het aan het kabinet ligt, wordt daarnaast voor scheepseigenaren een aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor de kosten van opruiming van vergane schepen en lading, zodat de staatskas daarvoor niet hoeft op te draaien.

Op de site van de Eerste Kamer, naar eigen zeggen ‘op de bres voor de rechtsstaat’, valt een als altijd keurig verzorgd verslag te lezen van het debat met de bewindslieden Opstelten, Teeven en Plasterk. Er valt veel over te zeggen. De klachten uit de rechterlijke macht over werkdruk en het feit dat veel werk door medewerkers en met standaardformuleringen wordt gedaan, werden door de senatoren nog eens aan de bewindslieden voorgehouden en onder meer in een motie van senator Franken tot uitdrukking gebracht. Deze motie stelt dat bij de bekostiging van de rechterlijke macht de kwaliteitseisen die de rechters zelf formuleren uitgangspunt moeten zijn. Verder was er terecht veel aandacht voor de toegang tot de rechter voor wie niet over bakken met geld beschikt. De Consumentenbond had de commissie voor Veiligheid en Justitie daar ook nog een petitie over aangeboden. Een tweede motie-Franken c.s. beoogt de rechter zelf en niet de Juridische Loketten het laatste woord te geven bij de vraag wie voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Een soundbite kwam van Senator Engels, die ‘constitutionele armoede in Nederland’ constateerde en daaraan uiting gaf in een motie die een procedurevoorstel voor een algehele herziening van de grondwet op tafel legt. De grondwet geeft in zijn ogen op het moment te veel ruimte voor ‘politieke opportuniteit’. Senator Reynaers van de PVV, zelf advocaat, brak een behartigenswaardige lans voor een rechtsstaat die ‘niet alleen iets is van de academische en politiek-bestuurlijke elite, maar vooral iets wat breed beleefd en gedragen moet worden door de samenleving’. Hij meende ook dat minderheidsstandpunten vaak te gemakkelijk worden afgedaan als ‘populisme’. Op veel enthousiasme konden de moties niet rekenen aan de bewindsliedentafel: ze werden vrijwel alle ontraden of van een blanco stemadvies voorzien. Morgen stemming.

Vorige post:

Volgende post: