Update ministerraad 15 oktober 2010

door GB op 16/10/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 15 oktober 2010

Nieuwe tijden: Rutte mocht voor het eerst hameren in Trêveszaal. Het leverde twee persberichten op: Siebe Riedstra (politicologie, VU) wordt de nieuwe SG van minister Schultz en Chris Buijink (politicologie, UvA) krijgt die functie op het superministerie van Verhagen. Opvallend in de persberichten is dat de voordrachten voor beide benoemingen zijn gedaan door minister Donner. Dat zal samenhangen met deze passage uit het verslag van de formateur:

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de overgang van de verantwoordelijkheid voor de genoemde beleidsterreinen, met inbegrip van de overgang of toerekening van personeel behorende tot de algemene, staf- en bedrijfsvoeringsonderdelen, zullen nader worden uitgewerkt in overleg tussen de minister(s) die het aangaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarbij doorzettingsmacht.

De politieke betekenis lijkt me wel duidelijk. Maar ik vraag me af hoe ze dat juridisch vorm gaan geven. Krijgt de Donner de bevoegdheid om bijvoorbeeld een ICT-chef op een ander ministerie te ontslaan? Dat lijkt me sterk, want de majesteit heeft net een andere minister belast met de leiding van dat ministerie.  (zie ook art. 44 lid 1 Grondwet) Wellicht dat het dus gaat neerkomen op de suprematie van Donner in de ministerraad. Als collega’s zijn aanwijzingen niet opvolgen, dan kan Donner de ministerraad voorstellen een besluit te nemen waaraan de dwarsliggende minister dan vervolgens gebonden is. (art. 12 Reglement van Orde van de Ministerraad) En uiteraard heeft Donner tijdens het Constituerend Beraad alvast iedereen een verklaring laten tekenen dat zij zich zullen neerleggen bij zijn oordeel. Hij is natuurlijk niet voor niets degene met de beste kwaliteiten voor die doorzettende machtsfunctie.

Helaas ging de bekende witte deur nog niet open voor een persconferentie van de minister-president. Dat zal pas na het herfstreces, volgende week, weer het geval zijn. Afgelopen donderdag stond Rutte al wel voor de subtiele rood wit blauwe streepjes. Zijn optreden beloofde veel goeds. Opmerkelijk was dat hij zich minder populistisch uitdrukte dan tijdens de presentatie van het regeerakkoord. Destijds beschermde hij burgers die met ‘ferme tikken’ een inbreker uit hun huis verwijderden, nu had hij de te beschermen eigenrichting teruggebracht tot ‘een flinke duw’. Gelukkig had hij het verder nog wel over het ‘binnenkruien van 18 miljard bezuinigingen’. Spijtig genoeg kwam het in de formatie ontluikende woord ‘wirtschaften’ (‘we moeten wirtschaften met situatie’) niet meer terug. Maar we blijven het voor u volgen!

{ 4 reacties… read them below or add one }

1 gonny van oudenallen 17/10/2010 om 19:12

Oppositie moet met Wilders mee en anders staan zij achter Kabinet Rutte!!!

WILDERS ZET ZIJN GELIEFDE KABINET OP SPRINGEN Grondwetswijzigingsvoorstel om een tweede nationaliteit, kan Parlement naar huis sturen en kabinet Rutte I laten opheffen! Als de oppositie dat wil…

Een bewindsvoerder met een dubbele nationaliteit aanstellen zegt iets over de kennis van Staatsrecht van Rutte I. Het is niet handig als je weet dat je gedoogsteun hebt van een partij met een uitgesproken mening over dit onderwerp als je een staatssecretaris benoemd met een “dubbele”nationaliteit de Zweedse, onbekend in de politiek. Het zet aan het denken dat het een opzetje kan zijn: namelijk wij herinneren ons de woorden van de heer Wilders rond 2007; “Als u nu een blonde Nederlander met als tweede nationaliteit de Zweedse zou voorstellen zou ik hetzelfde zeggen…”of woorden van gelijke strekking, toen de heer Aboutaleb als staatssecretaris werd geplaatst, met een dubbele nationaliteit.

Nu kan de premier c.s. mensen op een positie plaatsen met een dubbele nationaliteit zonder probleem; het mag namelijk van de Grondwet! Dus geen gevaar dat de heer Wilders c.s. hier behalve de opmerking, dat zijn fractie daar iets op tegen kan hebben, iets mee kan. En wie zal hen steunen als er een wetswijzigingsvoorstel wordt ingediend?

Gaan wij de grondwet uitpluizen en de betekenis van artikel 28 bekijken; “dat een lid van het koningshuis niet zonder toestemming van het parlement mag trouwen” moet de reden naar boven komen van dit artikel. ” Men was bang dat als er meer grondgebied zou zijn bijgekomen door erfenis(stel Prins Willem-Alexander had met Prinses Victoria van Zweden willen trouwen” het Nederlandse parlement had dan geen invloed op dit erfdeel in het buitenland gehad.). Als de heer Wilders c.s. het op een lijn zet, kan men zeggen “dat wij als land en Parlement geen invloed uit kunnen oefenen op wat iemand met de macht in een positie als staatssecretaris met zijn tweede paspoort wil en of kan doen! “

Echter er is geen grond voor een “Neen” voor het hebben van een tweede nationaliteit; er moet dan een Grondwetsherziening komen. Het tweede artikel nr 137, lid 3. is in dit geval interessant van de Grondwet; “na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid(verandering in Grondwet), wordt de Tweede kamer ontbonden…”

Dat betekent dat als Wilders nu een amendement indient over dit onderwerp met zijn kennis van het Staatsrecht; dan zou door een slimme zet; iedereen van de oppositie mee kunnen stemmen in het Parlement om van Rutte I af te komen! Want de oppositie partijen hebben nu de macht in handen gekregen van dit kabinet!

Als men namelijk met dit amendement op de Grondwet meestemt, en “meldt gelijk doen”, kan dat. Dan komt het bij de Eerste kamer die graag meestemt, het advies van de Raad van State komt erbij… Als alles de meerderheid behaald dan worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven: dan kan de Tweede Kamer naar huis(dat moet na aanname van een grondwetsvoorstel). En na de nieuwe verkiezingen binnen 3 maanden, kan dit kabinet ontbonden worden! In tweede lezing komt dit onderwerp bij de nieuwe Tweede Kamerleden die dan het nogmaals goed moeten keuren, voor men eventueel overstag gaat en dan met gejuich zal na tweede lezing de Eerste Kamer meegaan als we de media mogen geloven.!

Zo simpel is het om Rutte I op te heffen. Oeps. Dat kan toch niet de bedoeling van Rutte I zijn geweest?

Gelukkig voor hen: In principe spaart men de grondwetswijzigingen op zodat niet gelijk een Parlement naar huis hoeft. Tenzij nu de oppositie meldt dat dit Wildersgroepvoorstel er acuut doorheen moet, dan kan dat theoretisch. Dan is er een keuze dus toch die staatsecretaris naar huis sturen na de eerste lezing of doorgaan… Zou Rutte I dat willen? Kortom dan haalt de Tweede Kamer nu of straks de grondwetswijziging het wel en kan het Parlement door de oppositiesteun in deze dit kabinet verslaan door de heer Wilders eigen inbreng; “geen dubbele nationaliteit van een Staatssecretaris of Minister of Parlementslid….!

Kansberekening;

-Het Kabinet kan als tussenoplossing de staatssecretaris vragen of te voldoen aan de eis “op te stappen in landsbelang”, want in tijden van crisis denkt men mee. Of -de betreffende parlementsleden in de oppositie en dissidenten het aan zouden durven is de vraag, moet men dit doen?

Want in Nederland is niemand zeker wat de kiezer daarna zal doen wil. En is dit gunstig voor de zittende parlementsleden? Als de verhoudingen qua stemgedrag maar even wijzigt bij nieuwe verkiezingen dan was het een korte periode Rutte I en komt er vermoedelijk nimmer een Rutte II. Maar een Eurlings I bijvoorbeeld, of een Wilders I of een Cohen I.

Durven al die Parlementsleden en de dissidenten in de oppositie ook hun baan op het spel te zetten door mee te stemmen in dit amendement??? Dus wij kunnen stellen als de oppositie niet meegaat; steunen zij een minderheidskabinet met de steun van Wilders en anders ondernemen zij actie!!!!

Advies aan allen, Parlement, dit Kabinet, de oppositie en/of de Wildersgroep; “Bezint eer gij aan een nieuwe grondwetswijziging begint…”

gonny van oudenallen, student rechtswetenschappen Uva

2 MN 18/10/2010 om 09:11

?

3 Hans Klok 20/10/2010 om 10:46

De voordracht door de minister van BZK voor de benoeming van de nieuwe SG’s vond plaats op grond van artikel 7 lid 3 ARAR.

4 GB 20/10/2010 om 12:25

Aha. Dat gebeurde dus al via BZK. Dank. Maar weet jij of de ‘doorzettingsmacht’ nog een juridische vertaling krijgt ergens?

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: