Update ministerraad 16 april 2010

door PWdH op 17/04/2010

in Haagse vierkante kilometer

De premier opende de persconferentie met stilstaan bij de inmiddels haast gebruikelijke rampspoed: de crash van de Poolse president c.s. en de aardbeving in China. Zowel de Poolse premier Tusk als de Chinese premier Wen Jiabao kunnen een brief van Balkenende tegemoet zien.

Balkenende stond ook stil bij de Nucleair Security Summit. Hij lichtte nog maar eens toe waar nu het door sommigen als proefballonetje aangemerkte voorstel vandaan kwam een nucleair hof op te richten. We moeten dat zien als onderdeel van het juridisch instrumentarium en het versterken van de institutionele structuur.

De vraag is hoe zinnig dat is. Het probleem bij non-proliferatie en het uitbannen van nucleaire wapens is – meer dan de juridische aspecten (verdragen genoeg) – dat soevereine staten nu eenmaal niet snel bereid zijn hun wapentuig in te leveren. Zeker niet als dat ze in staat stelt op eigen houtje andere staten af te schrikken met de dreiging van de ultieme klap. Tegelijkertijd is er op het terrein van de institutionele structuur toch al het een en ander voorhanden: de VN, het IAEA, het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof (beide reeds te Den Haag). Naar verluidt gaan nu ambtelijke ‘sherpa’s’ (hoe zei u?) de plannen nader ambtelijk uitwerken.

De ministerraad leverde ondertussen de volgende persberichten op. Leerlingen zullen voortaan gemakkelijker ‘diploma’s stapelen’. Knelpunten worden opgeheven voor leerlingen die ‘laatbloeier’ zijn of niet direct de juiste keuze maken. Zo wordt onder andere de overstap van het vmbo naar de havo vergemakkelijkt. (Ik betwijfel of dat nu wenselijk is. En waarom zou het goed zijn diploma’s te stapelen? Laten we zorgen dat iedereen één degelijk diploma haalt.)

Ook wordt een vervolg gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Elverding met de Tracéwet. Deze herstelt het (kennelijk verloren gegane) ‘bestuurlijk primaat’ bij grote infrastructurele projecten. De bestuurlijk primaat ziet vooral op de rijksoverheid. Tot aan de ‘startbeslissing’ worden decentrale overheden zo veel mogelijk betrokken. Daarna worden hun mogelijkheden beroep aan te tekenen tegen het tracébesluit ingeperkt.

Meer nieuws op decentraal niveau: de provincies kunnen – zolang en voorzover ze blijven bestaan – een nieuw verdeelmodel tegemoet zien voor het Provinciefonds, de pot met geld die het rijk omlaag uitkeert. Die dient ter verwerking van een bezuiniging van EUR 300 miljoen, bovendien rekening houdend met het eigen vermogen van provincies. Lees: de miljardeninkomsten uit de verkoop van aandelen in energiebedrijven. In Gelderland en Brabant kunnen ze de mouwen alvast opstropen.

Als bewijs dat ondanks de demissionaire status toch belangijke dingen kunnen worden gerealiseerd, noemde Balkenende ten slotte de instemming van de Tweede Kamer met de consensus Rijkswetten. Desgevraagd weigerde hij de Eerste Kamer alvast onder druk te zetten a la de Crisis- en herstelwet.

{ 4 reacties… read them below or add one }

1 wouter 17/04/2010 om 17:56

Publiekrechtenpolitiek.nl is niet de enige die zichzelf de vraag over de sherpa’s stelt, Foreign Policy deed ook mee…

“‘Sherpa’ is a term borrowed from the from the world of mountaineering, where the sherpas are the people that lead the way to the summit and make sure that it’s safe for the important people who are in the climbing team,” said Samore, who is the official sherpa for the U.S. delegation, “The sherpas are responsible for making sure everybody reaches the summit safely and leading the way. And if they don’t, then they fall off the mountaintop first.”

bron: http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2010/04/09/preview_obamas_nuclear_summit

2 JAdB 18/04/2010 om 14:35

Over het stapelen diploma’s: inmiddels bestaat er (in de wetenschappelijke wereld) consensus over dat de keuze voor het niveau voortgezet onderwijs in het 12e levensjaar voor velen te vroeg komt. Aangezien het geen optie is om het hele onderwijssysteem om te gooien (voor sommigen komt de keuze op 12jarige leeftijd precies op tijd, daarbij hebben we wel genoeg onderwijsvernieuwingen gehad), kiest men nu voor uitbreiding van de mogelijkheden om de CITO-schade op latere leeftijd te repareren. Best oké dus, maar meer dan een lapmiddel is het niet.

3 PWdH 18/04/2010 om 18:58

Ok, maar ik houd mijn twijfels bij het versoepelen van bijvoorbeeld de overstap van vmbo naar havo. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat ten koste gaat van het niveau van de havo. En hoe belangrijk het ook moge zijn dat mensen de juiste keuze maken, die keuze moet niet gefaciliteerd worden door de verschillende smaken aan te passen.

4 JAdB 19/04/2010 om 12:15

Ik weet te weinig van de huidige inrichting van ons onderwijsstelsel om daar uitspraken over te kunnen doen. Je hebt gelijk als je zegt dat het niveau van de havo niet naar beneden moet worden bijgesteld om “diploma’s stapelen” te faciliteren. Het lijkt me niet dat dat de bedoeling is van de ministerraad, maar wellicht is dat wel een praktische uitwerking van de voorgenomen maatregelen (welke dat ook mogen zijn).

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: