Update ministerraad 16 april 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 17/04/2011

in Haagse vierkante kilometer, Uncategorized

Voorafgaand aan de ministerraad was het belangrijkste nieuws van de afgelopen week al bekend gemaakt. Zowel de Halbe-heffing voor langstudeerders als de bezuinigingen op het passend onderwijs worden een jaar uitgesteld. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie noemde premier Rutte het positief “dat de extra tijd er is. Er zijn geen besparingsverliezen (…) de opbouw naar de achttien miljard lijdt geen schade”. De uitspraak van staatssecretaris Zijlstra dat “van uitstel uitvoering” komt, vond Rutte “wel aardig”. Toch moet het niet lekker liggen binnen de coalitie dat het uitstel sterk te maken heeft met de leuke, vrolijke mensen van de SGP die in de Eerste Kamer nog wel eens voor problemen konden gaan zorgen. De SGP daarentegen weet niet wat haar (of beter: hem) overkomt. De partij werd deze week ook al verblijd met de “wijze terughoudendheid” van minister Donner, die de partij niet gaat aanpakken vanwege haar vrouwenstandpunt.

Tussen de gebruikelijke reeks persberichten zit werkelijk niets waarvan ons staatsrechtelijk hart sneller gaat kloppen. We nemen de berichten even kort door. Om frauderende uitzendbureaus te dwarsbomen komt er een wettelijke registratieplicht, die op 1 januari 2012 in moet gaan. Ter uitvoering van het regeerakkoord wordt meer ruimte gegeven voor marktwerking in het huurprijsbeleid. En op voorstel van minister Donner van BZK heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van een Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden. Deze commissie gaat zowel voor de publieke als de private sector aan de slag en kan klokkenluiders op vertrouwelijke basis adviseren bij het bewandelen van de juiste wegen om een misstand aan de kaak te stellen.

Verder heeft de ministerraad ingestemd met de Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011-2015 die moet verzekeren dat Nederland op dit gebied tot de wereldtop blijft behoren. De huidige veertiende plek wordt veilig gesteld met maatregelen als het strafbaar stellen van het beschijnen van piloten met laserpennen en het terugdringen (lees: uitroeien) van vogelpopulaties op en rond Schiphol. Het kabinet streeft naar eenzelfde veiligheidsniveau op de BES-eilanden als in Europees Nederland. Ook met het Nationale Hervormingsprogramma heeft de ministerraad het vizier op de toekomst gericht. Er wordt 1,5 miljard euro gereserveerd voor innovatie in negen topgebieden van de economie, de aftrekmogelijkheden voor innovatieve ondernemers worden verruimd, er komt meer durfkapitaal beschikbaar en onnodige regels worden afgeschaft. Dit alles om investeringen door bedrijven in Research and Development te stimuleren.

Het kabinet laat zich van zijn groene kant zien door te kiezen voor duurzame energie. Of beter gezegd: door burgers en bedrijven daarvoor extra te laten betalen. Een wetsvoorstel uit de koker van minister Verhagen van ELI introduceert namelijk een opslag op de energierekening ten behoeve van duurzame energie en geeft daarmee uitvoering aan een voornemen in het regeerakkoord. Ten slotte kon het kabinet fier in het rond toeteren dat vorig jaar én minder asielaanvragen én minder verzoeken om gezinsmigratie zijn gedaan. Daarentegen was er sprake van een stijging van 4% bij het aantal aanvragen van een verblijfsvergunning voor studie. Echter, nu van uitstel uitvoering komt zal het kabinet over twee jaar waarschijnlijk op dit vlak ook “successen” kunnen melden.

Wat de activiteiten van de Eerste Kamer betreft gooien we vooral een vraag in de groep. De afgelopen week gebeurde er genoeg in de Senaat. Zo werd de Wet dieren onverdoofd geslacht (o.a. door VVD-woordvoerder Schaap), werd een delegatie Tsjechische senatoren ontvangen en werd een initiatiefwetsvoorstel aangenomen dat de rechtsbescherming van belastingplichtigen verhoogt. En ook de komende weken staat er veel op het programma. De Algemene Europese Beschouwingen aanstaande dinsdag, een bezoek van een Franse delegatie en op Goede Vrijdag een bezoek van de voorzitter van het Parlement van Kosovo. Wat we ons echter afvragen is: hoe zit het toch met die enquête van Schuurman?

Zoals de lezers van dit blog weten, heeft de Eerste Kamer een maand geleden besloten een parlementaire enquête te gaan houden naar “de kwaliteit en zorgvuldigheid van de besluitvorming over en de effecten van de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten op overheid, burger en samenleving, mede in hun onderlinge verhouding”. Vervolgens is een “tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten” ingesteld die een voorbereidend onderzoek met betrekking tot een reeds genomen besluit moet uitvoeren. Opvallend is dat dhr. Schuurman zelf niet in deze commissie plaats heeft genomen. Nog opvallender is dat de website van de Eerste Kamer wel braaf meldt dat de commissie elke week vergadert, maar volstrekt onduidelijk blijft wat de commissie doet en nalaat. Zowel bij het archief als bij de planning vinden we voornamelijk lege pagina’s. Dat belooft niet veel goeds. Bepaalt het Reglement van Orde niet dat “hetgeen in de vergadering van de commissies is besloten in beknopte vorm openbaar (wordt) gemaakt”? We zijn beter gewend van onze Kamer van constitutionele zuiverheid.

Vorige post:

Volgende post: