Update ministerraad 16 december 2011 en wekelijkse Eerste Kamer Watch

door Redactie op 19/12/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 16 december 2011 en wekelijkse Eerste Kamer Watch

Het verraste niet dat de persconferentie deze week vrijwel geheel in het teken stond van de benoeming van Donner als vice-president van de Raad van State. Kort samengevat: een vastberaden Rutte wilde van geen kritiek op de procedure weten. Donner behoort tot de handvol mensen die kwalificeren voor de baan (en hij is het geworden), er waren geen afspraken vooraf, iedereen uit het kabinet kon solliciteren omdat de oude Ivo de procedure deed en iedereen in het land kon op de openbare vacature ‘reflecteren‘ (?!). Spies, ten slotte, was een prima opvolger. Zodat het meest opvallend uiteindelijk wellicht is dat het kabinet ter gelegenheid van de wissel terugkomt op de keuze destijds om immigratie en integratie uit elkaar te trekken: Leers’ portefeuille omvat inmiddels beide (documentatie).

Op de persconferentie kwam ook kort het gesprek aan de orde dat Rutte met CPB-baas Teulings en president Knot van DNB had gevoerd. Rutte wilde daar eigenlijk niets over kwijt, anders dan dat de staat van onze economie in belangrijke mate afhangt van de ontwikkeling van de schuldencrisis. De vraag is natuurlijk wat daar is gezegd over de interne bedreigingen voor de Nederlandse economie. Vorige week leek een opening te ontstaan op korte termijn iets te doen de schuldencrisis van Nederlandse huishoudens – met 249,5% van het inkomen tegen 98,5% gemiddeld gingen we in 2009 aan kop in Europa – en meer in het bijzonder de hypotheekrenteaftrek. De urgentie daarvan is in het buitenland in elk geval evident.

In de ministerraad werd verder besloten dat blinden en slechtzienden voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen in aanmerking komen op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Dat was niet zo omdat in nogal ambtelijke taal ‘het gebruik van levenslange hulpmiddelen geen zelfstandig afbakeningscriterium vormde om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen’. Hetzelfde persbericht meldt na dit goede nieuws nog even dat uit te keren bedragen niet worden aangepast aan de inflatie.

Verder werd er weer het nodige ‘aangescherpt’: de regels rondom erkenning van draagmoederschap in het buitenland, de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (nu ook: drugs) en de regels voor de fusie van zorginstellingen. Donner was bovendien niet de enige die met een benoeming werd bedacht: Rosenthal slaat een efficiencyslag met de benoeming van één ambassadeur voor drie landen en de Onderwijsraad werd op sterkte gebracht.

De Eerste Kamer tenslotte toonde afgelopen week haar bestaansrecht door duidelijk anders te denken dan de Tweede Kamer. Het gaat dan natuurlijk over het wetsvoorstel tot opheffing van de uitzondering van de rituele slacht van het verbod op onverdoofd slachten. Het leverde quotes op die ook hier vermelding verdienen. Senator Schrijver verklaarde zijn – nog uit te brengen – tegenstem onder nadrukkelijke verwijzing naar het gure klimaat van minderheden. Hij vroeg zich ook hardop af hoe de omgekeerde bewijslast – niet ritueel slachten, tenzij – zich verhoudt met een grondrecht dat burgers wil beschermen tegen de overheid. Senator Schaap bracht in dat ‘je nooit tot het bittere eind aan een enkel principe moet vasthouden’. Holdijk beklaagde zich dat velen zich beter blijken te kunnen inleven ‘in het bestaan van een kip dan in dat van een gelovige’.

Wat hiervan ook zij, er spreekt in elk geval een taakopvatting uit die past bij een parlement dat zijn eigen constitutionele rechter moet zijn. Het debat wordt in het nieuwe jaar voortgezet mede aan de hand van een nog te verschijnen brief van Staatssecretaris Bleker, die daarin zijn plan B voor verbetering van dierenwelzijn toelicht.

Vorige post:

Volgende post: