Update ministerraad 16 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 18/03/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 16 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Ter vergadering stonden de ministers stil bij het busongeluk in Zwitserland. Rutte had getelefoneerd met de president van Zwitserland en wees nog eens op het belang van een terughoudende opstelling van de media. Overigens lijkt de minsterraad inmiddels drooggelegd door de Catshuisonderhandelingen. Er werden wat politiek neutrale benoemingen gedaan. SER-Voorzitter Rinnooy Kan wordt herbenoemd maar vertrekt in september naar de UvA. Waarmee een positie vacant komt waarin de talenten van Cohen wellicht weer tot hun recht zouden kunnen komen. Daarnaast werd in de SER een serie hoogleraren benoemd tot (plaatsvervangend) kroonlid, als ‘bewakers van het algemeen belang’.

Benoemingen waren er ook in een Nederlands-Vlaamse denktank. Die moet nadenken over ‘de gezamenlijke toekomst’ richting 2040. Het gaat immers om een vergelijkbare economieën, in omvang en ligging aan zee met havens. Wat meteen de vraag oproept hoe de denktank om de mijnen die Hedwigepolder en de IJzeren Rijn heten heen manoeuvreert. Een vraag die op de persconferentie niet aan de orde kwam.

Waarover Rutte uiteraard uitgebreid bevraagd werd, zij het uiteraard zonder succes, was de voortgang van de Catshuisonderhandelingen. Het leidde uit tot een semantische discussie over de vraag of er nu sprake is van heronderhandelingen over een nieuw regeer- en gedoogakkoord. Volgens Rutte zijn de onderhandelingen niet meer dan uitvoering van de bestaande akkoorden, die om maatregelen vragen om de overheidsfinancien in de hand te houden. Zodat de zittende ministersploeg in wezen al heeft getekend voor de uitkomst ervan, wat die ook wordt. Of het CDA-smaldeel dat ook zo ervaart, zou het mes (ook) in bijvoorbeeld de ontwikkelingssamenwerking worden gezet en immigratieregels nog verder zouden worden aangescherpt? Eerder vorige week was er al een akkefietje rondom vermeende uitspraken van partijvoorzitter Peetoom.

Rutte werd verder uiteraard bevraagd op het MOE-meldpunt, dat door het Europees parlement wel erg gretig is aangegrepen als morele stok om Nederland te slaan (hoe verwerpelijk dit meldpunt ook is, daarover geen misverstand). Misschien hadden we het daar ook wel een beetje naar gemaakt door in de eurocrisis wel een hele grote broek aan te trekken. Het karretje van Leers om de immigratieregels aan te passen is er in elk geval definitief mee de poep in gereden, hetgeen zelfs tot de PVV lijkt doorgedrongen. Al schermde Rutte nog met een kaart in de mouw.

Hoe dan ook houdt hij zijn kaken op elkaar over het meldpunt. Terwijl hij wel afstand neemt van het boek van senator Schaap, die de – onterechte en al te vaak gemaakte – vergelijking van de PVV met politieke bewegingen uit duistere tijden nog eens oppoetst. Rutte vindt dat niet inconsistent en hij doet het niet om de gedoogconstructie overeind te houden. Hij bepaalt zelf wanneer hij het opportuun acht te interveniëren.

De Eerste Kamer maakte ook de afgelopen week zijn rol waar als chambre de reflexion en klom in het langverwachte beleidsdebat over het EHRM op de bres voor de onafhankelijkheid van het hof. De breed gesteunde motie-Franken, die dinsdag in stemming komt, pepert de regering nog eens ‘de lange traditie’ in van het Nederlands mensenrechtenbeleid ‘en in het bijzonder het buitenlands beleid van vorige kabinetten’. De motie verzoekt de regering haar verplichtingen onder het EVRM na te komen door zich te blijven inzetten voor de mensenrechten. Rechtsvorming door het hof moet worden gerespecteerd, in plaats van meer margin of appreciation te bepleiten, aldus Franken c.s.

Op de site van de Eerste Kamer valt een uitgebreid verslag te lezen van het debat met de ministers Rosenthal en Opstelten. De laatste probeerde de motie te neutraliseren door deze uit te leggen als steun voor het huidige beleid. De senatoren noteerden niettemin de toezegging dat Opstelten het boek Amici Curiae van de hoogleraren Gerards en Terlouw gaat lezen. Rosenthal gaat persoonlijk de dialoog aan met het hof in het Comite van Ministers. De senatoren Schrijver en Van Boxtel lieten beide ministers, aldus het verslag, verder bezweren nimmer in te gaan op de inhoud van onwelgevallige uitspraken. Dat lijkt wel erg op openbare boetedoening die zijn doel voorbijschiet. Met kritiek op uitspraken is niet iets mis – waar moet anders de dialoog over gaan – mits onderbouwd en zonder daarmee de legitimiteit van het hof in algemene zin onderuit te trekken.

Senator De Graaff voerde namens de PVV eenzaam de oppositie aan tegen toetreding van de EU tot het EVRM. Zij zien hierin weer een stap in de richting van een Europese superstaat. De Unie heeft immers geen onderdanen en met het individueel klachtrecht – burgers kunnen dan klagen over schending van het EVRM door organen van de Unie – wordt in zijn redenering de omgekeerde suggestie gewekt.

Met de motie-Kuiper kreeg de Eerste Kamer verder vorige week nog voor elkaar dat het kabinet in het tweede kwartaal van 2012 een brief stuurt over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Die moet, als het aan alle fracties behalve die van de Catshuisonderhandelaars ligt, worden hervormd. Voorzitter De Graaf, ten slotte, vertrok naar Parijs, om daar de vereniging van Senaten toe te spreken over parlementaire controle op de Eurozone.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: