Update ministerraad 16 mei 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 18/05/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 16 mei 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De persconferentie zit deze week verstopt in een nieuwsberichtje met de kop “Rutte: meer banen hoogste prioriteit kabinet”. Het berichtje betreft de tegenvallende CBS-cijfers, die deze week weer gepresenteerd werden. De Nederlandse economie blijkt het afgelopen kwartaal met 1,4 % gekrompen te zijn ten opzichte van het vorige kwartaal. Rutte gaf de zachte winter de schuld: daardoor hadden mensen minder gestookt en vielen de inkomsten uit gasverbruik tegen. Met mededelingen over gestegen investeringen en gestegen industriële productie probeerde de premier het sombere beeld nog wat bij te stellen. De nog steeds stijgende werkloosheid blijft echter als een vervelende graat in de keel steken. Het zijn niet de cijfers die het kabinet zo vlak voor de belangrijke Europese verkiezingen graag gezien had.

Die Europese verkiezingen zullen er ook debet aan zijn dat de ministerraad geen gewichtige en controversiële besluiten nam. Ster van de middag was minister Ploumen. Haar ingewikkelde brief over “mondiale waardeketens” werd door de collega-ministers aanvaard. Juist omdat deze ketens de Nederlandse economie “legio kansen” zouden bieden en de Nederlandse economie blijkens de brief nog sterker dan gedacht aan de internationale handel verbonden is, is het merkwaardig dat de premier er in zijn persconferentie geen enkele opmerking over gemaakt heeft. Zou hij er geen vertrouwen in hebben? Vertrouwen heeft Rutte in elk geval wel in de volgende doctorandus die de Algemene Bestuursdienst (ABD) mag gaan leiden. De eer valt te beurt aan de nog jeugdige Loes Mulder (1972). Het wetsvoorstel Modernisering Onderwijstijd, dat een urennorm stelt per middelbare schoolopleiding (VMBO, HAVO, VWO) in plaats van per leerjaar, is het onderwerp van het laatste nieuwsbericht uit de ministerraad.

De Eerste Kamer debatteerde met de minister van Veiligheid en Justitie over een wetsvoorstel dat beoogt de mogelijkheden om preventief te fouilleren te verruimen. Gelukkig bleek het rechtsstatelijke denkvermogen van de senatoren wat groter dan dat van hun collega’s aan de overkant van het Binnenhof. Met name omdat de CDA-fractie bezwaar had tegen fouilleren ín het lichaam, zag de minister zich genoodzaakt een reparatiewetsvoorstel aan te kondigen. Dat moet regelen dat de beslissing over deze vorm van fouilleren niet binnen de politieorganisatie, maar bij de officier van justitie wordt gelegd. Het uitgebreide verslag op de website bevat de overige details van het debat.

Tot slot kunnen we wijzen op het advies dat een tijdelijke commissie van de Eerste Kamer heeft uitgebracht over de integriteit van senatoren. Het advies is een reactie op een analyse van de Raad van Europa, meer bepaald de Group of States against Corruption (GRECO). In die analyse werd geconstateerd dat er nog wel wat verbeteringen mogelijk waren met betrekking tot het waarborgen van integriteit. En die verbeteringen komen er als het aan de genoemde tijdelijke commissie ligt, want zij stelt wijzigingen van het Reglement van Orde voor en adviseert de Kamerfracties om hun integriteitsafspraken op schrift te stellen en te publiceren. Senatoren zouden onder meer gedetailleerdere informatie over hun nevenfuncties moeten geven. Die aanbeveling komt werkelijk geen moment te vroeg, want uit onderzoek van Nieuwsuur bleek onlangs dat 15 van de 75 senatoren niet al hun nevenfuncties hadden opgegeven, iets wat al een tijdje wettelijk verplicht is.

Vorige post:

Volgende post: