Update ministerraad 17 april 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 19/04/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 17 april 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

In verband met Goede Vrijdag vergaderde de ministerraad op donderdag. Zowaar werd er ditmaal de nodige wetgevende arbeid verricht. Diverse wetsvoorstellen werden met instemming van de verzamelde ministers naar de Raad van State gestuurd voor advies. Zo moet het civiele proces in de komende jaren eenvoudiger worden. Bovendien is digitaal procederen straks de norm voor professionele partijen, zoals advocaten, deurwaarders en ondernemers. De digitaliseringsslag, die in 2015 een aanvang gaat nemen, moet leiden tot minder bureaucratie. Ongetwijfeld is dit een mooi onderwerp voor de collega’s van Ivoren Toga om te volgen.

Ander nieuws op wetgevend terrein is dat de ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Asscher voor nieuwe wettelijke eisen aan en strenger toezicht op jeugdverblijven. Daaronder vallen ook zogenaamde moskee-internaten. Hoewel het wetsvoorstel in principe op alle private internaten ziet, is het niet gek te veronderstellen dat het voornamelijk gericht is op deze moskee-internaten. Vanuit die hoek kwamen ook de meeste negatieve reacties tijdens de nu gesloten internetconsultatie. Dergelijke reacties zullen waarschijnlijk wel uitblijven bij een ander voorstel van Asscher: als de moeder tijdens de bevalling overlijdt, gaat het bevallingsverlof over op de achterblijvende vader. Nieuwe wereldburgers zijn daarmee verzekerd van goede zorg tijdens hun eerste weken op aarde. Ook de mogelijkheden voor zorgverlof worden uitgebreid. Geldt nu nog dat je als werkende alleen verlof kunt opnemen voor een zieke partner, een ziek kind of een zieke ouder, straks kun je dat ook als een zieke vriend of kennis zorg vereist. Dat mogen we winst noemen.

Over de overige berichten vanuit de ministerraad kunnen we kort zijn. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba kreeg versterking door de benoeming van de heer Gittens. Gittens voegt zich bij voormalig IMF-bewindvoerder Age Bakker en voormalig minister Sybilla Dekker, die reeds zitting hadden in het College financieel toezicht. Ten slotte ging de ministerraad akkoord met een brief van staatssecretaris Teeven over het downloaden uit illegale bron, dat we sinds een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU weer officieel ‘illegaal downloaden’ moeten noemen. In de brief zet de staatssecretaris uiteen dat de Auteurswet niet hoeft te worden aangepast, maar wel de algemene maatregel van bestuur waarin de thuiskopieheffing is geregeld. Aanpassing van deze AMvB geschiedt na een advies van de Stichting onderhandelingen thuiskopievergoeding (SONT), dat deze zomer verwacht wordt.

De Eerste Kamer stemde vóór twee wetsvoorstellen over het referendum. Het voorstel dat het correctief referendum regelt, vereist een wijziging van de Grondwet en moet dus na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen nog een keer door de beide Kamers. Een tweederde meerderheid is dan vereist. Voorlopig is het nog uiterst onzeker of die ooit gehaald zal worden. VVD en CDA blijven geharnaste tegenstanders van deze vorm van volksraadpleging. We kunnen wel binnenkort aan de slag met raadgevende referenda, want voor het wetsvoorstel dat het raadgevend referendum regelt, was uiteraard een gewone meerderheid voldoende. De Tweede Kamerleden die het wetsvoorstel in de Eerste Kamer verdedigden komen nog wel met een reparatiewetje dat een horizonbepaling en een opkomstdrempel van 30 procent in de wet introduceert. Die toezegging was nodig om de PvdA-fractie in de Senaat over de streep te trekken.

Verder hield de Eerste Kamer de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen. Blijkens het uitvoerige verslag op de website speelden de situatie in Oekraïne en de relatie met Rusland een belangrijke rol in het debat. In negatieve zin viel de woordvoerder van de PVV-fractie op, het lid Marcel de Graaff. Nu hoeft dat niet te verbazen, want deze is onlangs aangesteld als lijsttrekker voor de PVV bij de Europese verkiezingen in mei en kon het debat over Europa dus mooi gebruiken om de Europese Unie de mantel uit te vegen. Dat ging echter wel op een manier die de wenkbrauwen deed fronzen. Klagen over eurofielen en pleiten voor een exit is natuurlijk toegestaan, maar betogen dat “Nederland wordt overstroomd met mensen uit landen met een minderwaardige cultuur” is ronduit beschamende verkiezingsretoriek. Dieptepunt was misschien nog wel dat de PVV-woordvoerder van de twee miljoen Syrische vluchtelingen verwacht dat zij zich “verenigen tegen de barbaarsheden in hun eigen land in plaats van daar hard voor weg te rennen”. Blijkens het verslag leidden deze opmerkingen tot flink wat tegengas vanuit de andere fracties. Gelukkig maar, de Senaat heeft toch een reputatie hoog te houden.

De komende twee weken is de Eerste Kamer met reces.

1 Martin Holterman 19/04/2014 om 19:33

Ik neem aan dat de thuiskopieheffing binnenkort flink omlaag gaat?

2 Super De Boer 20/04/2014 om 09:08

8) Als het aan Buma ligt vast wel 🙂

3 frits 22/04/2014 om 09:36

Stemra de Boer, haha

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: