Update ministerraad 17 augustus 2012

door Redactie op 18/08/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 17 augustus 2012

De site van de Rijksoverheid meldt verheugd dat de ministerraad na een zomerstop weer is begonnen en dat de raad de komende tijd vaker bijeenkomt in verband met de begroting 2013. Veel zullen we daarvan niet merken, want we moeten het stellen zonder persconferenties ‘totdat er een nieuw kabinet aantreedt’. Dat zou dus nog wel eens even kunnen duren.

Afgelopen vrijdag moet het in elk geval zijn gegaan over het wetsvoorstel Natuurbescherming van staatssecretaris Bleker. Afgaande op het persbericht kan niemand het ermee oneens zijn. Intensief overleg heeft een evenwichtig voorstel opgeleverd, dat de regels van ‘in het wild levende dieren en planten’, Natura 2000-gebieden en bossen eenvoudiger en duidelijker maakt. En het levert ook nog EUR 1,3 miljoen op aan lastenverlichting.

Bij gebrek aan persconferentie konden we Rutte niet horen weigeren op te treden als commentator. Ongetwijfeld zou hem gevraagd zijn wat te denken van Roemers halfslachtige Thatcherimitatie, Buma’s poging studenten te paaien met boetevrij bier en het algemene onvermogen langer dan twee weken hetzelfde standpunt te hebben. De sportzomer liep uiteindelijk toch nog goed af, de verkiezingstijd is treurig begonnen.

1 Super De Boer 18/08/2012 om 15:32

Iemand moet de prijs van de crisis betalen. Het liefst natuurlijk bankiers en ander tuig, maar als dat niet lukt geef ik er de voorkeur aan dat we de rekening doorschuiven naar de laatvlieger, de boomkikker en de modderkruipers (klein dan wel groot), in plaats van naar volgende generaties of de gewoon en laagbetaalden.

Maar laat ik me concentreren op de hoofdzaak, zijnde het bedenkelijke gegeven dat een demissionair minderheidskabinet weigert persconferenties te geven. Daar vind ik wel iets van. Hetzelfde geldt overigens voor het gebrek aan motivering hiervoor op genoemde website.

En Rutte ondertussen maar Cassina-Kovacs-Kolman-tripples maken op Haagse terrasjes.

8) Er is geen video beschikbaar.

Vorige post:

Volgende post: