Update ministerraad 17 februari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 21/02/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 17 februari 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De laatste ministerraad voor carnaval leidde niet tot veel openbare besluiten. We krijgen meer artsen. Gezinsmigratie schijnt nog meer te kunnen worden aangescherpt, dus dat gebeurt. En ‘aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit’ gaat een ‘kerndoel‘ van het onderwijs worden. Wat ons dan weer iets te veel van het goede lijkt. Misschien is dit zo’n onderwerp waar Van Bijsterveldt beter de ouders wat meer bij kan betrekken. Verder probeerde Rutte met een negatief economisch persbericht de geesten rijp te houden voor forse extra bezuinigen. Op de persconferentie kwalificeerde Rutte de aanstaande onderhandelingen daarover als ‘uitvoering van het regeerakkoord’. Dat is wellicht een handige kwalificatie om de onderhandelende partijen in de juiste mindset te krijgen of te houden. Het begrip ‘tussenformatie’ suggereert dat er veel meer op tafel ligt.

Het begrip ‘tussenformatie’ laat zich echter staatsrechtelijk beter inpassen dan ‘uitvoering van een regeerakkoord’. Een eerste gedachte bij ‘uitvoeren van het regeerakkoord’ is: ‘regeren’.  En dat moet je dus juist niet doen door met een paar constituerende parlementariërs samen te klonteren op het Catshuis. Maar laten we eerst maar afwachten hoe het gaat lopen.

De persconferentie was zwanger van nieuws dat nog moest komen. Niet alleen omdat het veel over onderhandelingen ging die nog moesten beginnen. Ook omdat Frits Wester Rutte onderhield over de eerste tweets over het ski-ongeluk van Friso en Julius Vischjager begon over de postie van Job Cohen.

Hoe anders in de Chambre de reflexion. Op dit blog reikten we de senatoren een dijk van een mogelijkheid aan om de minister-president over het Polen-meldpunt te onderhouden. Daar gebeurde echter niets mee. Wel werden de moties van Engels en Lokin-Sassen aangenomen, zodat de constitutionalisering van een Algemene Bepaling en van het recht op een eerlijk proces (gelukkig) nog op de politieke agenda blijven. De verwachting van de senatoren dat de minister deze moties zal willen uitvoeren is immers het vertrekpunt van het debat in de Tweede Kamer hierover.

Het Reformatorisch Dagblad, dat de achterban van de SGP bedient, had uitgezocht hoe belangrijk Holdijk inmiddels is. De conclusie: heel belangrijk. 1 op de 3 wetten, en dan met name de politiek geprofileerde, haalt het Staatsblad dankzij de cruciale stem van Holdijk. Ook had die krant een uitgebreid en lezenswaardig artikel over de gedoogconstructie met de SGP in de praktijk. Holdijk seint zijn bezwaren vroegtijdig door en Van der Staaij schuift moeiteloos aan bij coalitieoverleggen. Als de politieke koehandel de SGP-senator te veel wordt, duikt hij onder tijdens de discussie en stemt hij – met zijn ogen dicht – voor.

Vorige post:

Volgende post: