Update ministerraad 17 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 20/01/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 17 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De persconferentie na de ministerraad had weinig om het lijf. Een groot besluit was er wel genomen, maar dat werd door minister Kamp toegelicht in het belegerde gemeentehuis van Loppersum. Aan wat er over het gasbesluit allemaal al is gezegd, valt hier niet zoveel toe te voegen. De bottom line is dat het allemaal erg onzeker is, wat er in de toekomst aan bevingen zal zijn en in hoeverre de vermindering met 80 procent van de gaswinning rond het Loppersumse veld die bevingen snel zal doen afnemen. In zoverre blijven de Groningers de pineut, omdat we er (ook) in de rest van het land letterlijk en figuurlijk warmpjes bij willen zitten. Toch is het gas terugnemen bij de winning en de beschikbaar gestelde 1,2 miljard een niet gering (politiek) signaal. Het is weer een extra hypotheek op de onderhandelingen over de begroting 2014-2015 tussen het coalitie-oppositie-quintet, die toch al belast worden met de gemeenteraads- en Europese verkiezingen. Of deze tegenvaller zou moeten weglopen in meevallers, maar voor zulk optimisme lijkt nog niet veel reden. Interessant is ook wel in hoeverre behalve de rijksfinancien en de vergunning van de NAM wellicht ook allerlei langlopende gascontracten moeten worden opengebroken en of dat elders gas kan worden betrokken om aan leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Rutte ging niet in op de gaskwestie en zo was de persconferentie met reden snel klaar. Al maakte Rutte zich wel erg gemakkelijk af van de vraag over het voornemen van staatssecretaris Teeven om de verklaring omtrent gedrag, inmiddels zo ongeveer nodig voor elk beroep van krantenjongen tot miljonair, voortaan te onthouden aan wie niet veroordeeld is maar slechts verdachte is. Het grote goed dat een ieder onschuldig is tot de rechter het tegendeel heeft geconstateerd, wordt zo weer eens een stukje minder groot. In minder formeel-rechtsstatelijke termen ondergraaft het de gedachte dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Een ieder kan op een dag bij de politie in het vizier komen. Terwijl dat achteraf ten onrechte blijkt. Zouden we het niet allemaal waarderen dan niet de rest van ons leven gebrandmerkt te zijn? Als Teeven alleen een instrument wil om in heel ernstige gevallen een vog te weigeren, dan zet hij de deur open voor willekeur. Rutte gaf echter geen krimp en verschool zich achter de dooddoener dat wie beleid voert, dat ergens over gaat, ook op kritische tegengeluiden kan rekenen. Of zoiets. Jammer dat er niet werd doorgevraagd.

Minder principieel maar des te pijnlijker is de positie van staatssecretaris Weekers. Die was weer eens in aanvaring gekomen met de Tweede Kamer over de fraude met toeslagen door Bulgaren. De arme man kan in de ogen van de kamerleden weinig goeds meer doen. Veel concrete resultaten in termen van terugvordering kon hij ook nog niet melden en hij was ook nog niet bij zijn Bulgaarse ambtgenoot geweest. Of dat nou het allerbelangrijkste is, valt te bezien, maar het is veelzeggend dat alleen al daarvan een heel nummer werd gemaakt. Rutte steunde zijn staatssecretaris, die er onderhand wel flink tabak van zal hebben, en verzekerde desgevraagd dat vervanging niet aan de orde was geweest.

Veel niet-gasgerelateerde persberichten waren er niet: we krijgen een nieuwe procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Guus Schram lost mr. Piar af. En evenals vorige week hielden de senatoren zich nog rustig. Dat is te zeggen: ze lopen zich warm voor ongetwijfeld weer een bewogen seizoen. Zo stelden zij een prioriteitenlijstje vast met voorstellen van de Europese Commissie, die de Eerste Kamer het komend jaar intensief volgt en zich indien nodig mee bemoeit. Voorzitter Broekers-Knol bekwaamde zich in haar ceremoniele rol met een nogal abstracte speech op de nieuwjaarsreceptie van de Koning. Meer Beatrix dan Willem-Alexander, althans het citaat dat op de site van de Eerste Kamer in de etalage wordt gezet:

Dankzij de moderne technologie is fundamentele kennis voor iedereen toegankelijk, maar diezelfde technologie belemmert het zicht daarop doordat niet aflatende stromen snel nieuws, geruchten en halve waarheden met voorrang beslag leggen op de menselijke opnemingscapaciteit. Zeker wanneer veranderingen in ons staatkundig bestel worden bepleit, dienen gestelde tekortkomingen door feiten en grondige analyses te worden gestaafd.

We zullen maar aannemen dat dat geen verkapte kritiek is op blogs als de onze, maar juist een aanmoediging. Morgen begint het echte werk weer en debatteert de Eerste Kamer met maar liefst vier ministers tegelijk over het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Kuiper over de gevolgen van de privatisering van overheidsdiensten (‘Verbinding verbroken?’). Onder meer met, en dan zijn we weer rond, minister Kamp.

Vorige post:

Volgende post: