Update ministerraad 17 juni 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 18/06/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 17 juni 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het kabinet vond het ook een goed idee om Theo Bovens Commissaris van de Koningin in Limburg te maken en draagt hem dus voor benoeming voor. In Limburg wordt zo iemand ‘Gouverneur’ genoemd, als uitvloeisel van de complexe integratiegeschiedenis van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden. Limburg koos destijds de kant van de Belgen, maar viel na de roemruchte Tiendaagse Veldtocht toch weer in handen van Willem I. Uitlevering aan de Duitse Bond, jaren van fiscaal uitwonen en protestants wantrouwen deden de rest. Het succes van de integratie blijkt inmiddels uit het deel dat Maxime en Geert uitmaken van het landsbestuur en uit een nieuwe Rijksbouwmeester met vier voorletters. (Die is weliswaar in Den Bosch geboren, maar dit soort kwesties moeten simpel gehouden worden.)

Het persbericht (toch bedoeld om te informeren) is echter onverbiddelijk: het kabinet heeft in Limburg enkel een ‘Commissaris van de Koningin’ benoemd. Voor dat persbericht is Donner verantwoordelijk. En die is van de Nieuwe Stoerheid. De Grondwet en de Provinciewet leveren hier de Leit-Terminologie en die Limburgers passen zich (op eigen kosten, uiteraard) maar een keer aan.

Na Defensie, Studenten, Cultuur en PGB nam het Kabinet nu de Publieke Omroep onder handen. Die moeten verplicht vrijwillig fuseren en nieuwe omroepen moeten zich in de toekomst bij de grote jongens aansluiten. Omroepen die iets met internet willen moeten dat voortaan zelf betalen. Tegelijkertijd vindt Opstelten het juist tijd om meer met internet te doen: hij wil de internetconsultatie over voorgenomen regels uitbreiden en voortzetten. Twee jaar geleden is Hirsch Ballin daarmee begonnen, wat wij hier uiteraard geregistreerd hebben. Na een jaar deden we zelf ook expliciet mee toen een wijziging van de Grondwet voor consultatie werd vrijgegeven, maar vanwege de uiterst marginale terugkoppeling (31 van de 105) valt niet te achterhalen wat er precies met die consultatie is gebeurd.

Overigens is 5.000 reacties, binnen 2 jaar op 105 voorstellen inderdaad een best aardige score. Maar het gemiddelde wordt wel iets te royaal voorgesteld, blijkt na enig doorklikken naar de onderliggende stukken. Een dikke 2000 zijn er ingediend over het voorstel Passend Onderwijs, en dat zijn waarschijnlijk niet allemaal meedenkende amateur-wetgevingsjuristen geweest. Dan zijn er ook nog ruim 1000 ingediend bij het voorstel over computercriminaliteit, maar daar werd de Roze Horde op afgestuurd. Desalniettemin: ook met 2000 reacties mag van een goed resultaat gesproken worden. Het is ongeveer wat dit blog in dezelfde tijdsspanne bereikt heeft. Zij het niet met 103 voorstellen maar met 1400 posts – dat dan weer wel.

Ondanks deze belangwekkende punten ging de persconferentie van Rutte over echte politiek: op het binnenlandse bord de zet om de Hedwigepolder toch niet blank te zetten, en op het buitenlandse bord het Griekse drama. Over beide wilde Rutte het eigenlijk niet hebben. Over het eerste niet omdat het dan toch weer de gedachte zou voeden dat hij zijn vriend Robesin heeft geleverd wat hij hem beloofd heeft, en over het tweede niet omdat het erop lijkt alsof De Jager weer te snel op het Duitse paard gewed heeft door heel stoer een bijdrage van de banken te eisen bij deze steunronde. Hij durfde Wellink te negeren, liet zich door de PvdA erop vastleggen en keek zelfverzekerd de camera in. Wat de Duitsers eisen, kan ik ook wel eisen, moet hij gedacht hebben. Maar Merkel moest nog bij Sarkozy langs en nu is de Duitse toon toch gewijzigd in een ‘vrijwillige bijdrage’. Die veronderstelt dat de banken nu gaan inzien dat ze zelf ook belang hebben bij het overleven van het gehele systeem en niet alleen moeten kijken naar de eigen winst of bonus.

Dat ‘vrijwillig’ moesten we echter niet lezen zoals het er staat, aldus Rutte. Hoe dat dan zat was een kwestie van techniek waar we hem niet naar moesten vragen. Die begreep alleen De Jager. Het woord ‘bijdrage’ daarentegen was weer een overwinning van het kamp Merkel-De Jager op Sarkozy. En zo probeerde Rutte alvast een deurtje open te zetten waar De Jager straks doorheen moet.

In de Eerste Kamer is het tenslotte nog rustig. De grote prijs, het voorzitterschap, is nog niet uitgereikt. En het is angstig stil. Alle ruimte voor speculatie. Van der Linden wordt waarschijnlijk gemangeld door enerzijds een veto uit het Kamp-Wilders, en anderzijds de royale steun die de oppositie zal willen geven aan een kandidaat die door Wilders gevetoed is. En daarmee is de Eerste Kamer meteen in zijn eerste inhoudelijke daad voluit onderdeel geworden van heftige politieke strijd, die Van der Linden uitsluitend ten koste van zichzelf kan beeindigen…

Vorige post:

Volgende post: