Update ministerraad 17 mei en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 20/05/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 17 mei en wekelijkse Eerste Kamer watch

‘Over de doden niets dan goeds en verder is er over deze man niet veel goeds te zeggen’. Dat was de quote van Rutte op de persconferentie na de ministerraad die vooral bleef hangen, naar verluidt gemunt door minister Timmermans. Voorlopig dacht Rutte dat Nederland geen afvaardiging naar de uitvaart zou sturen en op de vraag of de vader van koningin Maxima daarbij aanwezig zou zijn wilde hij niet ingaan.

In de ministerraad was verder terug- en vooruitgeblikt op allerhande overleggen, waaronder een primeur: Duits-Nederlands overleg op hoog niveau in Kleef, naar een idee van kamerlid Ten Broeke. Onvermoeibaar optimistisch leidde Rutte verder uit het feit dat de economie het laatste kwartaal minder hard krimpt af dat deze ‘stabiliseert’. Dat slaat natuurlijk nergens op: voor het zelfde geld is de krimp volgend kwartaal weer groter en, hoewel niet waarschijnlijk wellicht, is theoretisch ook groei niet uitgesloten. Mogelijk is Ruttes observatie ingegeven door het door hem verwachte effect van de diverse akkoorden, waaronder inmiddels ook een ‘techniekpact’, dat jongeren de technische vakken in moet trekken. Verder ligt het in het sociaal akkoord opgeschorte bezuinigingspakket nog altijd klaar om te ‘herleven’, zodra de cijfers uitwijzen dat anders de overheidsfinancien uit de rails lopen. Weinig nieuws, kortom.

Wel werd door Rutte nog maar eens expliciet tegengesproken dat het Weekersdebat was uitgeruild tegen het humanere asielbeleid waarover in de PvdA de gemoederen hoog opliepen. Weekers had zijn eigen broek moeten ophouden in het nachtelijk debat en had dat in de ogen van Rutte uitstekend gedaan. De komende weken zal bekeken moeten worden hoe wat Rutte noemt de ‘inkleuringswensen’ van de PvdA-ledenraad en (een deel van) de Tweede Kamerfractie kunnen worden ingevuld. Binnen de kaders van het regeerakkoord, want die staan dankzij Samsom, door Rutte geprezen, recht overeind. De premier maakte ook wel duidelijk dat de strafbaarstelling illegaliteit onverbrekelijk is verbonden aan het door de PvdA binnengehaalde kinderpardon. Hij stelde ook zelf geen gesprekken te voeren: allerhande nota’s en adviezen zouden eerst worden afgewacht. Al was Teeven alvast begonnen een muur te metselen en daarop met grote letters ‘regeerakkoord’ te verven.

Rutte stelde als minister-president verder eigenhandig een nieuwe algemene vlaginstructie vast, afgestemd onder meer op de nieuwe datum van koningsdag (27 april dus). De ministerraad stemde in met de benoeming van een nieuwe staatsraad in buitengewone dienst en met de instelling van een commissie die de positie van huishoudelijke werkers zal onderzoeken, waarmee Nederland het ILO-verdrag overtreedt. Van het ministerie van Veiligheid en Justitie kwam een schot voor de boeg voor bezuinigingen.

Er viel, tenslotte, ook nog een echt onzinnig besluit, al helemaal in het licht van alle draconische bezuinigingen en de decentralisering die daarmee gepaard moet gaan: de instelling van een ‘nationale bewegwijzeringsdienst‘. Nu schroeven verschillende overheden zelf ontworpen wegwijzers aan lantaarnpalen, hetgeen tot verwarring zou kunnen leiden bij de automobilist. Althans: ‘de onderlinge samenhang en uniformiteit’ zou ‘niet voldoende’ zijn gewaarborgd. Iedereen die wel eens in een auto rijdt, weet dat ‘de samenhang’ maar op een punt echt ontbreekt: de snelheidslimiet op snelwegen. Die limiet is nu standaard (?) 130, maar op veel stukken van 6-19u 120 of 100 als de spitsstrook open is, los nog van de oude 80-kilometerstukken rond de grote steden, die nu weer deels – maar niet helemaal – 100 zijn. Charlie Aptroot begon vroeger om minder een stickeractie.

Wat gebeurde er in de Eerste Kamer? Oud-senator Zijlstra werd herdacht, het kamerlid Gerkens beedigd. Verder was het rustig. Het enige substantieel debat zag op het wetsvoorstel koopzondagen. Veel aandacht hadden de senatoren voor de positie van de kleine winkelier. Holdijk (SGP) diende een motie in die de regering verzoekt kleine winkeliers op enigerlei wijze ‘contractueel’ te beschermen tegen dwang de winkel te openen van projectontwikkelaars en verhuurders van ruimte in winkelcentra. Verder stond het debat in het frame van lokale autonomie. Het wetsvoorstel voorziet er namelijk in dat gemeenten zelf bepalen hoe open hun winkels op zondag zijn. Daar kon eigenlijk niemand tegen zijn. Stemming op 28 mei.

Vorige post:

Volgende post: