Update ministerraad 17 september 2010

door LD op 21/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

De tijd dat u op deze wekelijkse update hebt moeten wachten is omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid nieuws die er te melden is.  Laat ik deze Update ministerraad dan ook maar eens beginnen met een fraaie quote van een collega-auteur: “Het (= het schrijven van deze bijdragen) is deze weken een aanslag op je creativiteit”.  Wellicht dat dit verandert als na Prinsjesdag het verwachte rechtse/centrumrechtse minderheids/meerderheidskabinet (doorhalen wat niet van toepassing is) aantreedt. Voorlopig moeten we het echter doen met berichtjes dat paspoorten en identiteitskaarten volgend jaar waarschijnlijk weer een beetje duurder worden. De Rijksministerraad heeft namelijk ingestemd met een wijziging van het Besluit paspoortgelden, waarin de maximumtarieven zijn vastgelegd die gemeenten mogen hanteren. Het was in elk geval een berichtje dat het goed deed in de media.

Verder stond de ministerraad in het teken van benoemingen. Tjibbe Joustra, vooral bekend als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, zal de opvolger worden van Pieter van Vollenhoven als voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met zijn voordracht. Mr. Pieter kwam ook op dit weblog een enkele keer langs vliegen. Een andere benoeming betreft twee nieuwe kroonleden van de SER. Hier komen we de naam van oud-staatssecretaris Jet Bussemaker tegen. Samen met professor Mirjam van Praag is zij voorgedragen.

Met deze schamele oogst sluiten we deze Update ministerraad af. Wellicht dat we aanstaande vrijdag kunnen volstaan met het plaatsen van enkele links naar persberichten.

Vorige post:

Volgende post: