Update ministerraad 18 december 2009

door GB op 19/12/2009

in Haagse vierkante kilometer

Balkenende zat in Kopenhagen, dus Bos moest op het land passen. Verhagen was er ook niet, want die was ziek. Niet heel ernstig, want Timmermans nam hem waar in de ministerraad. En een staatssecretaris als vervanger, dat kan alleen als de minister nog in staat is geweest hem instructies te geven. Lukt dat niet meer, dan moet een collega-minister vervangen.

Bos had dus vrij spel. Maar de ministerraad onder zijn leiding leverde eigenlijk vooral benoemingen op. Twee besluiten zijn mogelijk ook hier interessant. In de eerste plaats heeft het kabinet ingestemd met een herindelingsbesluit. Dat levert niet alleen de Gemeente Naardermeer op (voorheen Bussum, Muiden, Naarden en Weesp), maar ook een hoop gelazer bij de betrokken gemeenten. Het kabinet had daarom aan de Raad van State om extra rugdekking gevraagd. En die wordt geleverd: het advies bij het wetsvoorstel (herindeling geschiedt bij wet) oordeelt dat de procedure ‘zorgvuldig is verlopen’, dat ‘geen unanimiteit maar voldoende draagvlak aanwezig is’ en dat er geen alternatief is dat tegemoet komt aan de bestuurlijke knelpunten.

De Raad van State is door het kabinet ook gevraagd om te adviseren over een beperking van de Tracewet. Dat was het Camiel-momentje van deze week: ‘minder vertraging’ want ‘minder beroepsmogelijkheden’. Advisering door de Raad van State over de Tracéwet is echter precair. Een aantal rechters in het EHRM vindt namelijk dat dergelijke advisering de betrokken staatsraden ongeschikt maakt om ook geschillen over Tracébesluiten af te doen (voorzover Eurlings die nog toelaat). Ben benieuwd of je aan de advisering straks ook kunt zien dat die terughoudender of algemener is.

Op de persconferentie ging Bos nog uitgebreid in op de relatie met de Ombudsman. De lijn was nu: goed gesprek gehad/strijdbijl begraven/op naar de toekomst/volledig op één lijn – dat soort werk. Kennelijk had hij de vorige keer zijn hart voldoende gelucht. Want daar wilde hij ook niks aan afdoen. Er waren ‘wederzijdse irritaties’ geweest zodat excuses nergens voor nodig waren. We zullen zien hoe dat verder gaat. Het kabinet kondigde voor de jaarwisseling in ieder geval weer supersnelrecht aan. Mocht de Ombudsman in januari ergens een college geven, dan gaat dit weblog proberen erbij te zijn. Met camera.

Tenslotte werden er ook nog echte zaken besproken, zoals de meest recente uithaal van Chavez in de richting van ons Koninkrijk: Nederland zou helpen de invasie door de VS voor te bereiden. Bos bagatelliseerde, verwees naar de reactie van Verhagen maar kondigde wel aan dat de ambassadeur van Venezuela ontboden zou worden. Tegelijkertijd is het opvallend dat de Gouveneur van de Nederlandse Antillen beschikt over deze onderscheiding: ‘Zeemacht-medaille Almirante Luis Brion van de Zeemacht van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.’

1 Hans 23/12/2009 om 15:32

Er wordt meer in een ministerraad besloten dan hierboven gesuggereerd. Kijk voor de Kerstministerraad bijv. op: http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet-en/grondwet-en-statuut/kamerstukken/@124878/notitie

2 Ans Hengels 23/12/2009 om 21:23

Dat is een interessante notitie over de procedure tot herziening van de Grondwet, Hans. Maar wat heeft het kabinet daar nu precies in besloten? Ik lees er alleen in dat het kabinet iets 'voorstelbaar' acht en voor de rest alles – met de bekende argumenten – bij het oude wil laten. Zie ik iets over het hoofd?

3 Hans Klok 24/12/2009 om 11:39

Het kabinet heeft aangegeven wat voor hem het speelveld is in een al zeer lang slepende kwestie. Hoewel 23 pagina's lang is met deze notitie ongetwijfeld niet alles gezegd. Dus vanuit de Kamers komen er vast onbekende argumenten. Zo op de drempel van 2010 toch een hoopvolle en troostrijke gedachte, lijkt me?

Vorige post:

Volgende post: