Update ministerraad 18 januari 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 20/01/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 18 januari 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De persberichten uit de ministerraad gingen over de twee grote thema’s van het moment: dat onze eigen Dijsselbloem big spenders als Italië in de Eurotoom gaat houden en dat minister Bussemaker de oppositie moet zien te lijmen voor haar plannen met het leenstelsel voor studenten. De persconferentie ging ook over omgekeerde kwesties: dat het met de door een Italiaans bedrijf geleverde Fyra-treinen vooralsnog 1-0 staat voor Italië als het op ‘verantwoord besteden van gemeenschapsgeld’ aankomt. En dat de oppositie vooralsnog alleen op de banken is geklommen voor de door Asscher abusievelijk beloofde loonstijging.

De benoeming van Dijsselbloem is dit keer officieel via een kandidaatstelling in de Tweede Kamer gegaan, inclusief een stemming over moties van partijen die dat geen goed idee vonden, waarna de kandidatuur is overgenomen door de regering. Of de Eurogroep Nederlandser gaat worden of Nederland Europeser, zal de toekomst moeten uitwijzen. Staatsrechtelijk sloeg Rutte de spijker op de kop door te wijzen op de aard van de besluitvorming in de Eurogroep. Daar wordt niet gestemd, daar worden compromissen gesmeed. Deze compromissen worden vervolgens door alle ministers inhoudelijk voor hun rekening genomen, en worden daarmee – in Nederland – ook nationaal regeringsbeleid. Een eventueel verschil tussen ‘de Nederlandse inzet’ en het uiteindelijke ‘besluit van de Eurogroep’ is niet anders dan we al kenden en accepteerden onder de homogeniteit van de ministerraad. Er komt alleen de ‘inzet van de voorzitter’ – tevens dienaar van de Nederlandse Kroon – bij.  Te verwachten valt dat zich daaronder minder eurofiele proefballonnetjes bevinden dan Juncker opliet. Te verwachten valt ook, dat er minder alcohol in het spel zal zijn.

Het charmeoffensief van Bussemaker om haar plannetjes met het sociaal leenstelsel verkocht te krijgen, lijken vooralsnog niet echt effect te sorteren. Ondanks haar brief, haar mediacampagne en haar oproep om er nog eens goed naar te kijken. Maar bij GroenLinks is van het potje ‘constructief meedoen’ de bodem echt bereikt. We gaan zien wat deze vermenging van dualisme en bicameralisme gaat opleveren.

De Eerste Kamer zelf slaat ondertussen de hand weer aan de ploeg. Niet alleen met een toost op de majesteit, een borrel met de ambassadeurs en een lunch met de founding members, maar ook met een debat over de aanbestedingen bij de Defensie.  Dat doet de kamer tegenwoordig met onze tip uit de Senator Staatsrecht Stemwijzer in de gelederen: prof. Witteveen is weer senator. Aankomende week tikt de Senaat de belangrijkste begrotingshoofdstukken als hamerstukken af, en wordt er verder gesproken over de inzet van de Eerste Kamer om het rapport van de Staatscommissie Grondwet uit 2010 uit de la te houden. De Commissie rappelleerde bij Plasterk hoe het stond met de motie-Engels over de Algemene Bepaling in de Grondwet, en de motie-Lokin-Sassen over het recht op eerlijk proces in de Grondwet. Tevens probeerde de Commissie Plasterk te bewegen tot een nieuwe visie op het rapport van de Staatscommissie.

Het viel bij Plasterk in goede aarde; hij gaat het aan de orde stellen in de de ministerraad.

1 Martin Holterman 20/01/2013 om 22:35

In Italië is de hogesnelheidstrein tussen Napels en Milaan uitstekend. Altijd perfect op tijd, twee keer per uur, 300 km/h max, en sinds april zelfs concurrentie tussen twee verschillende maatschappijen. Dus ja, 2-0 Italië.

Vorige post:

Volgende post: