Update ministerraad 18 maart 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 21/03/2011

in Haagse vierkante kilometer

Het kan snel gaan. Woensdag leek Kadhafi nog aan de winnende hand. Donderdagnacht lag er vrij plotseling een resolutie van de Veiligheidsraad. Vrijdag op de persconferentie stond Rutte de inhoud daarvan desgevraagd al te interpreteren. Bescherming van de burgers, geen regime change, maar zo’n beetje de hele internationale gemeenschap wil Kadhafi weg, aldus Rutte. Het kabinet is bereid daaraan bij te dragen. Sterker nog, de premier richtte zich tot de meer isolationistische achterbannen en benadrukte dat Nederland ‘onderdeel is van een wereldgemeenschap’. En dat betekent dat we mee moeten doen. Als iemand daarom vraagt, ten minste. De artikel 100-procedure is in elk geval alvast geactiveerd.

Wat Nederland eventueel zou kunnen doen, bleef in Navo-nevelen gehuld. De Tromp schijnt na het Libisch avontuur weer terug te zijn gevaren naar Somalië en ten tijde van de persconferentie lag er nog geen concreet verzoek. Dat zal er – gezien de verdeeldheid in de Navo – waarschijnlijk ook niet komen. Een uitnodiging van Sarkozy, die zichzelf weer eens buiten de gebruikelijke instituties om in een internationale voortrekkersrol wist te manoeuvreren (buitenlandse politiek = binnenlandse politiek), had Den Haag ook nog niet bereikt. Zaterdagavond was echter te zien dat Rutte toch nog aan een hoekje van een lange Parijse tafel kon aanschuiven.

Tot Nederlandse militaire bemoeienis heeft dat nog niet geleid, althans niet voor zover bekend. Wel ligt er inmiddels in elk geval een mijnenveger klaar. Misschien is het ook niet erg nog even niet in een avontuur te stappen waarvan het doel en de exitstrategie niet echt helder zijn. (Een no fly-zone en dan wachten tot Kadhafi gaat onderhandelen met de oppositie? Net zo lang doorbombarderen tot Kadhafi’s regime instort? En dan?) Helemaal niet als de Amerikanen hun plek bij de uitgang alvast hebben gereserveerd. Wat dat betreft lijkt ‘Odyssee Dawn’ een treffende naam voor de operatie.

Naast de Libische actualiteit stond de ministerraad ook stil bij de Japanse rampspoed. Verder werd er een flinke lading besluiten genomen. Als eerste moet hier gemeld worden de beloofde grondwetswijziging om de leden van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ook mee te laten doen aan verkiezing van de Eerste Kamer. Bovendien wordt een grondwettelijke grondslag gecreëerd voor deze eilanden als territoriaal openbaar lichaam binnen Nederland. Nu delen deze eiland nog het constitutioneel lot van de Flevopolder in aanleg en door Nederland naoorlogs bezet Duits grondgebied. Het wachten is op het wetsvoorstel, dat onderweg is naar de Raad van State.

In vrijwel alle andere persberichten wordt op de dit kabinet vertrouwde wijze het thema veiligheid uitgevent. De bestrijding van huwelijksdwang wordt voortvarend ter hand genomen met niet minder dan vier maatregelen. De verjaringstermijn voor aangifte wordt verlengd (voorstel: zes jaar vanaf achttiende). De extraterritoriale rechtsmacht wordt uitgebreid om ook huwelijksdwang en polygamie door Nederlanders en niet-Nederlanders met woon- of verblijfplaats in ons land buiten de grenzen aan te pakken. De maximumstraf gaat omhoog van negen maanden naar twee jaar. En het OM krijgt maar weer eens extra bevoegdheden zoals het opvragen van verkeersgegevens van telefoons. Ook illegale hennepteelt wordt harder aangepakt: er gaat een wetsvoorstel tot strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen naar de Raad van State.

Institutioneel veiligheidsnieuws betreft het buitengewoon omslachtig geformuleerde persbericht dat de opsporingsdiensten Fiod, Siod, VROM-IOD en nVWA-IOD hun krachten bundelen in de strijd tegen de criminaliteit. Als concrete, gezamenlijke prioriteiten gelden voortaan mensenhandel, georganiseerde misdaad, fraude, witwassen, illegale dierenhandel en ‘bijvoorbeeld milieucriminaliteit’. Daarnaast wordt de gemeentelijke overheid weer eens ontdaan van een kerntaak, althans van de uitvoering in eigen beheer daarvan. De gemeentelijke brandweer is, althans in het wetsvoorstel, verleden tijd: alle brandweertaken worden naar ‘het regionale niveau van de veiligheidsregio getild’.

In de rubriek overig besloot de ministerraad dat ook de gerechtsdeurwaarder langer door mag werken (tot zeventig). Er komt ten slotte – en daar was al het nodige om te doen – meer ‘focus’ in de ontwikkelingssamenwerking. Veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn de vier nieuwe speerpunten van het bilaterale ontwikkelingsbeleid. De vraag is dan welke speerpunten deze focus niet haalden. Er vielen in elk geval heel wat landen af (van 33 naar vijftien).

Dan over naar de Eerste Kamer. Vorig week kondigden we aan dat de spanning daar op zou lopen. Alle vragen en bedenkingen bij het elektronisch patiëntdossier brachten minister Schippers er inderdaad toe aan de noodrem te trekken. Vragen en bedenkingen lijkt hier een understatement. Behalve CDA (‘stapsgewijs’) en D66 (bedenkingen) wil geen fractie het voorstel vooralsnog steunen. De behandeling wordt opgeschort tot 29 maart, zodat Schippers kan studeren op vragen van het kaliber ‘waarom zo en waarom nu’ (VVD-senator Dupuis). Op de persconferentie nam Rutte dan ook alvast enige afstand van het plan. Hij benadrukte dat Schippers het patiëntdossier ook maar geërfd heeft van drie voorgangers en dat zij het debat op voortreffelijke wijze heeft laten ‘landen’ aan de overkant van het Binnenhof. Operatie geslaagd, patiënt overleden? Over hoe het afliep met het voorstel van senator Schuurmans de Eerste Kamer een parlementaire enquete te laten houden wordt elders op dit blog separaat bericht.

Vorige post:

Volgende post: