Update ministerraad 19 april 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 20/04/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 19 april 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Zouden deze jaren de geschiedenis ingaan als die waarin de vaderlandse politiek leed aan ‘akkoorditis’? De cyclus radiostilte, opgewekte presentatie, kritisch ontvangst en onttakeling beslaat steeds ongeveer een kwartaal. Op de persconferentie na de ministerraad passeerden drie lopende akkoorden de revue. Rutte keek positief terug op het debat over het sociaal akkoord, afgelopen week. Toegegeven, ondanks de kritische ontvangst was er brede steun, maar de ontbindende voorwaarde dat de economie en overheidsfinanciën niet verder verslechteren maakt het weinig waard. Het woonakkoord is al weer in de fase van onttakeling. Het veronderstelt investeringen door de corporaties, die tegelijkertijd belasting moeten afdragen, terwijl nota bene de banken hebben aangegeven de Blok-hypotheek – lagere maandlasten door de ene lening met de andere te financieren – te complex te vinden. Over het zorgakkoord wilde Rutte nog niets zeggen: het bevindt zich in de fase van de radiostilte. Het wachten is op een meganajaarsakkoord, waaraan hopelijk meer fracties dan alleen de coalitiefracties zich committeren en ook de sociale partners. Dan kunnen we ten minste een tijdje vooruit.

Verder was er natuurlijk aandacht voor de positie van staatssecretaris Teeven. Hij overleefde ternauwernood de stemming over een motie die de gang van zaken rondom de vreemdeling Dolmatov kritiseerde. Rutte benadrukte dat Teeven tweederde van de kamerleden achter zich had gekregen, de journalisten dat een derde het vertrouwen in hem had opgezegd, waaronder CDA en D66. Rutte was blij dat Teeven het had gered, maar de belangrijkere vraag is of je het wil, blijven zitten als een vreemdeling ten onrechte in uitzetdetentie wordt gezet, noch de juridische noch de medische bijstand krijgt die hem toekomt en er sterke aanwijzingen zijn dat het een structureel probleem betreft. Er zijn staatssecretarissen voor minder afgetreden.

De ministerraad nam ook nog enkele (openbare) besluiten. Er moet professioneler worden gewerkt in de jeugdzorg. Het wetsvoorstel met de wat ongelukkige titel professioneel werken in de jeugdzorg doet althans vermoeden dat dat nog niet het geval zou zijn. Het voorstel voorziet in registratie van jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in jeugdzorginstellingen, een beroepscode, nascholing en tuchtrecht. Er waren ook nog wat benoemingen: Van Zwol, ook bekend als secretaris van verscheidende informateurs, gaat minister Blok helpen het woonakkoord overeind te houden, als secretaris-generaal op BZK. De SER wordt versterkt met Gunning-Schepers en Schnabel.

Dan de Eerste Kamer. De bom begint te barsten. Halbe Zijlstra, de nieuwe aanvoerder van de VVD, stelde de toegevoegde waarde van de senatoren aan de orde. Vanuit de ‘oppositie’ in de Eerste Kamer werd het gestelde politiek activisme prompt betwist en daar kon Rutte zich op de persconferentie weer instemmend bij aansluiten. Waarom er dan toch steeds in de Tweede Kamer naar meerderheden in de Eerste Kamer moest worden gezocht, kon hij niet geheel overtuigend uitleggen. Het sleetse ‘chambre de reflexion’ was in elk geval niet van de lucht. Duidelijk is dat de Eerste Kamer zich in elk geval niet steeds zo gedraagt, nu de meerderheden in Eerste en Tweede Kamer uiteenlopen.

Over het reflectiegehalte van de afgelopen week hoeft Zijlstra echter niet te beklagen. De senatoren hielden minister Timmermans van de straat met principiële algemene Europese beschouwingen en verdiepten zich in de ongevaarlijke begrotingsstaten van ELI.

1 a.zecha 25/05/2013 om 16:36

De m.i. evident weinig professionele bestuurlijke en democratische gedragingen van de binitas politica wekt weinig terecht vertrouwen.
a.zecha

Vorige post:

Volgende post: