Update ministerraad 19 augustus 2011

door Redactie op 20/08/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 19 augustus 2011

Jeune premier Mark Rutte had zeker geen gemakkelijke week. Na de excuses van vorige week vrijdag en het pittige debat met de Tweede Kamer van afgelopen woensdag brachten de berichten over een ‘Finse deal’ de minister-president opnieuw in een lastig parket. De premier had gedacht aan ‘een eilandje’ als onderpand voor Finse financiële steun aan de Grieken, maar het bleek te gaan om een forse borgsom. Of Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie is ingegaan op deze kwestie is moeilijk te achterhalen: “wegens een technische storing ontbreekt het eerste gedeelte van het statement”, aldus zowel de website van de Rijksoverheid als het Youtube kanaal van de minister-president. Wat we wel kunnen terugzien en terughoren maakt de stemming er niet beter op: mededelingen over sombere tijden in Nederland, de Europese Unie en de wereld (in dit geval Syrië). Maar Rutte zou Rutte niet zijn als hij toch niet ergens lichtpuntjes kon vinden: als het gaat om de kosten van de verzekering dat een land zijn staatsschuld kan aflossen behoort Nederland tot de absolute wereldtop. In maar twee andere landen zijn die kosten lager en Nederland scoort zelfs beter dan grote buurman Duitsland. Ook de rente op de staatsschuld is ‘heel erg laag’. Is dit ‘mooipraterij’? Kom er dan maar in, Job Cohen.

Het nieuws uit de persberichten lijdt deze week aan staatsrechtelijke bloedarmoede, en stelt overigens ook niet veel voor. De nieuwe ambassadeur in Zwitserland mag tevens aan de slag in het naburige, 35.000 zielen tellende Liechtenstein. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten is met de benoeming van een nieuw lid namens Sint Maarten weer helemaal voltallig en drie raadsheren hebben binnen de Hoge Raad een promotie tot vice-president te pakken. Ten slotte zal de minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer een brief sturen waarin het kabinet aankondigt dat het de mogelijkheid van deelname aan een nieuwe VN-missie in Zuid-Soedan onderzoekt. Als het tot een Nederlandse bijdrage voor de jongste staat ter wereld en het nieuwste lid van zowel de Verenigde Naties als de Afrikaanse Unie komt, is het interessant wat de PVV zal doen. Hoewel de PVV-fractie meestal wars is van dit soort missies, die als geldverspilling worden gezien, heeft zij in het verleden specifiek ten aanzien van Zuid-Soedan wel eens andere (en verrassende) geluiden laten horen.

Omdat onze senatoren nog heerlijk liggen te bakken op de Spaanse stranden, is er deze week nog geen Eerste Kamer watch. Het reces van de Eerste Kamer eindigt op 13 september 2011.

1 PB 22/08/2011 om 10:45

Het bizarre van de Finse deal is dat alle kamerleden er van wisten, in het bijzonder ook de PVV. Letterlijk in het verslag van de AO staat:

De Jager: “De PVV heeft gevraagd hoe het zit met onderpand. In de verschillende overleggen die wij met de Kamer hebben gevoerd, heeft zij duidelijk gekozen voor een koers van stabiliteit in combinatie met privatesectorbetrokkenheid en niet voor de eis van onderpand. Dat is ook wat het Nederlandse kabinet namens de Kamer duidelijk heeft
bevochten. Finland heeft een andere koers gekozen. Dit land steunde veel minder het idee van PSI en zat veel sterker op collateral, op onderpand. Wij hebben daar niet op gekoerst, wij hoefden dat ook niet per se te hebben, want wij vonden de PSI veel belangrijker. Finland krijgt wellicht wat. Wij hebben gevraagd hoe het zit met andere lidstaten, als Finland wel wat krijgt. Maar dit was weer voor Finland heel belangrijk, wij hebben de PSI binnengekregen.”

Het is dus duidelijk dat Finland wat zou krijgen. Wat maakt het dan uit of dit een eiland is of niet. Bovendien had Rutte kunnen weten dat Griekenland nooit een eiland in onderpand zou geven!

Op 17 Augustus is het hele onderwerp niet meer besproken en is er geen motie over ingediend. Wat is er dan nu aan de hand geweest? Mij lijkt dat De Jager dit weg wilde praten met een zinnetje als “finland krijgt misschien wel wat”, en dat ze geschrokken zijn door wat Finland krijgt. Maar door het geheel verliest de politiek in zijn geheel de geloofwaardigheid.

2 GB 22/08/2011 om 10:57

Idd. Het argument van Rutte dat hij dacht dat het om een Grieks eilandje ging is vrij absurd. Zelfs als de Grieken dat geaccepteerd zouden hebben, hoe had Rutte dat zich voorgesteld dan? Griekenland gaat failliet en dan? Finse marine plant vlag op dat eiland?

3 PB 22/08/2011 om 14:52

De Brief van de Jager is gepubliceerd:

Conclusie is dat Nederland altijd tegen onderpand is geweest, maar wel voor gelijke monniken gelijke kappen. Het is alleszins een redelijke uitleg. In het verslag van de AO, lijkt het ook alsof er een zin is ingeslikt door De Jager als het gaat om de andere lidstaten. Nou ja, dit is dus het antwoord.

Overigens wijst De Jager het Oostenrijkse voorstel, waarbij het onderpand verbonden werd aan de exposure van banken, af. Het wordt een pittig weekje in Europa om dit nog recht te krijgen. Het lijkt bijna een betere oplossing dat de Finnen maar helemaal niet meedoen. Maar ja….

Interessant is nog dat De Jager de kamer wil stil houden door ze onder geheimhouding regelmatig updates te geven.
“Om de informatie van onderhandelingen, de inbreng van andere lidstaten en voorlopige informatie met regelmaat aan de Kamer als tussenstanden te melden zal het kabinet gedurende de periode waarin technische onderhandelingen plaatsvinden wekelijks de stand van zaken in een vertrouwelijke brief aan de kamer verstrekken.”

4 Martin Holterman 23/08/2011 om 17:06

@GB: Finland kan, in het geval van het “faillissement” van Griekenland, toch wel het privaatrechtelijk eigendom verwerven over een eiland dat nu nog privaatrechtelijk aan de Griekse staat behoort?

5 PB 23/08/2011 om 17:51

@ Martin Holterman: alles kan, maar niet alles is even logisch. Het opgeven van territoriale soevereiniteit lijkt mij ronduit ondenkbaar. Hoe zou jij het vinden de waddeneilanden te moeten afstaan aan Duitsland.

6 GB 23/08/2011 om 18:48

@ Martin

Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En dan zou de Finse overheid die grond kunnen verkopen aan Finnen die wel een mooi huisje willen bouwen in Griekenland. Of aan Willem-Alexander, die zoekt natuurlijk nog wat.

Ik had het in eerste instantie geframed als een kwestie van territoriale soevereiniteit en als een pijnlijk drukmiddel op de Griekse trots. Waarom denk je anders aan grondgebied in een vreemde staat als zekerstelling? Niet echt effectief. Hoeveel grond-zonder-soevereniteit moet het trouwens wel niet zijn om de omvang van het bedrag te halen? Doe dan maar een paar vliegtuigen vol kunstschatten deze kant op. Die heb je meteen in je macht en kunnen zo bij Christies onder de hamer.

7 Martin Holterman 23/08/2011 om 19:13

@GB: Dat vond ik ook eerder opmerkelijk aan die “eilandje” opmerking. Dat leek me veel te weinig.

Die kunstschatten, dat mag niet. Daar zijn allerlei verdragen over, als ik me goed herinner. Die moeten in Griekenland blijven. (Vgl. art. 3:86a, 3:86b en 3:87a BW.)

8 PB 24/08/2011 om 12:55
9 MD 24/08/2011 om 13:52

Ik vind het altijd wat verontrustend als actuele gebeurtenissen me nogal aan Monty Python doen denken (vooral aan het eerste stukje van de sketch:
http://www.youtube.com/watch?v=YUhb0XII93I

Vorige post:

Volgende post: