Update ministerraad 19 en 20 februari 2010

door LD op 20/02/2010

in Haagse vierkante kilometer

Met het nodige gevoel voor cynisme zou je kunnen beweren dat er een stijgende lijn zit in de initiatieven die de ministerraad ontplooit om een beter Nederland te creëren. Twee weken geleden werd al besloten het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden op grootse wijze te vieren en aldus saamhorigheid en verbondenheid te bevorderen. Een week later werd daaraan het plan toegevoegd om het land te redden door verankering van de Nederlandse taal in de Grondwet. En in de vroege ochtend van zaterdag 20 februari 2010 werd na een marathonvergadering van 16 uur het meest verstrekkende besluit tot nu toe genomen: de val van het kabinet is een feit, we krijgen waarschijnlijk snel nieuwe verkiezingen. Na afloop van de vergadering deelde minister-president Balkenende mee dat hij bij de Koningin het ontslag zal aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van de PvdA, en dat hij de portefeuilles en functies van de overige bewindslieden ter beschikking zal stellen. Het onderscheid tussen ontslag aanbieden en ter beschikking stellen suggereert dat de premier aanstuurt op een missionair rompkabinet van CDA en ChristenUnie, dat als Balkenende V door het leven zal mogen gaan tot aan de volgende verkiezingen (“V for victory”?). De PvdA-ministers en staatssecretarissen kunnen zich vanaf heden volledig bezig gaan houden met de verkiezingscampagne(s). Voor zover ze dat niet al deden natuurlijk.

De achtergrond van de breuk behoeft weinig toelichting: diepe onenigheid over de mogelijkheid van een nieuwe, beperkte militaire missie in de Afghaanse provincie Uruzgan, waar Nederlandse mannen en vrouwen (ook wel: ‘onze jongens en meisjes’) sinds augustus 2006 vechten en opbouwen. Het kabinet had reeds eind 2007 besloten dat de militaire aanwezigheid van Nederland in deze provincie in december 2010 beëindigd zou zijn. De PvdA-ministers wilden op grond van dit besluit een NAVO-verzoek voor een vervolgmissie met trainers en wederopbouwsoldaten in Uruzgan afwijzen. De CDA-bewindslieden wilden daar in elk geval tijdens de afgelopen vergadering van de ministerraad nog geen beslissing over nemen, en leken – in de persoon van minister Verhagen – juist wel geporteerd te zijn voor honorering van het NAVO-verzoek, al kon wellicht voor een lichtere variant gekozen worden dan waarom gevraagd was. Alle mogelijkheden moesten nog bekeken worden, in het belang van Nederland, de Nederlandse militairen en het NAVO-bondgenootschap, aldus de Minister van Buitenlandse Zaken. Het gerucht dat Verhagen zijn boekje te buiten was gegaan en aan secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO toezeggingen had gedaan die niet werden gedeeld met collega-ministers en waarvan zelfs de premier niet op de hoogte zou zijn, deed de discussie geen goed. Zelfs een rijsttafel kon geen verbroedering meer bewerkstelligen (terzijde: vanwaar toch die fascinatie bij de media voor wat er geserveerd wordt? Tijdens de formatie van het nu gevallen kabinet op landgoed Lauswolt te Beetsterzwaag meldde de NOS al dat er hert gegeten werd). Rond 4 uur ’s ochtends was de kogel door de kerk. De uitzending van Nova – met Pechtold, Kant, PvdA-kanon Ruud Koole en een druk gesticulerend mannetje van wie de naam mij even ontschoten is – was toen allang afgelopen. Een verkleumde Pim van Galen kon tijdens het programma eigenlijk niets nieuws melden.

Als reden voor de breuk noemde de premier kort na de beëindiging van de vergadering het gegeven “dat een vruchtbaar pad ontbreekt waarlangs dit kabinet van CDA, PvdA en Christen Unie verder zou kunnen gaan”. Wie zou die term ‘vruchtbaar pad’ hebben verzonnen? Ik kan me er weinig bij voorstellen. Op een druk bewandeld pad ga je toch geen spruitjes kweken. Hoe dit ook zij, na de verklaring van de premier was er geen gelegenheid voor vragen meer.  Wouter Bos ging wel in op vragen van journalisten, en dat deden ook Rouvoet, Verhagen en de onvermijdelijke Jack de Vries. Niemand had zin om schuldigen aan te wijzen, iedereen was erg teleurgesteld, maar tussen de regels door is genoeg te horen en te lezen. De lezer van dit blog kan binnenkort zelf oordelen over de schuldvraag: verkiezingen op korte termijn worden verwacht.

Met alle berichtgeving over Uruzgan, de val van het kabinet en de gevolgen daarvan voor de (internationale) positie van Nederland, zou je bijna vergeten dat gisteren ook nog een gewone ministerraad werd afgedraaid. Daarover is op de website van de regering nog helemaal niets te lezen. Begrijpelijk. De medewerkers van de RVD hadden wel wat anders aan hun hoofd. Later meer dus.

{ 2 reacties… read them below or add one }

1 SV 20/02/2010 om 21:17

Hoewel droevig – het huidige grijze kabinet zal wel worden vervangen door een kleurrijk maar instabiel exemplaar – deed dit bericht mij grinniken.

2 Tucky 26/02/2010 om 17:51

Zelden ben ik het eens met Wilders. Oplossingen voor de huidige belangrijke problemen heeft hij nooit.
Hoofddoekjes zouden volgens Wilders het belangrijkste probleem zijn!
Ik heb ,samen met veel andere Nederlandse vrouwen, ook een hoofddoek gedragen maar wij noemde het shawltje.Ik droeg ze in de kerk en wanneer het regende. (iIk heb er nog een paar) en wil, bijv. tijdens een anti-Wilders-demonstratie, graag een om doen.
Mijn voorstel is: Nederlanse vrouwen: laat zien wat onze moeders en grootmoeders om hun hoofd deden. Llach Wilders uit om wat hij het belangrijkste politieke punt vin.d

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: