Update ministerraad 19 maart 2010

door LD op 20/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

De ministerraad van afgelopen vrijdag bracht ons weinig nieuws. Tot de interessantste persberichten die na afloop verschenen, zou ik dat over door de overheid betaalde dwangsommen willen rekenen. Sinds 1 oktober 2009 is namelijk de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. Deze wet heeft een nieuw artikel 4:17 in de Algemene wet bestuursrecht ingevoegd, dat bepaalt dat een bestuursorgaan een dwangsom verbeurt indien het niet tijdig op een aanvraag beslist. Die dwangsom wordt per dag verbeurd, maar voor ten hoogste 42 dagen. Omdat het bedrag per dag oploopt naarmate het bestuursorgaan langer in gebreke is, kan de dwangsom uiteindelijk uitkomen op het maximale bedrag van € 1.260. Op voorstel van de nieuwbakken Minister van Binnenlandse Zaken (tevens Minister van Justitie), Ernst Hirsch Ballin, heeft de ministerraad nu besloten dat alle ministeries die dwangsommen betalen daar jaarlijks openheid over moeten geven op hun websites. Geïnteresseerden moeten voor de eerste verslagen echter nog even wachten tot het voorjaar van 2011.

Ook een andere minister met twee petten speelde een belangrijke rol tijdens de ministerraad. Minister Van Middelkoop van Wonen, Wijken en Integratie (tevens Minister van Defensie) moest laten zien dat hij van zijn beleidsterrein net zoveel begrijpt als zijn voorganger. Op zijn voorstel besloot de ministerraad 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de derde ronde van de stimuleringsregeling woningbouw. Gezien het feit dat in het toelichtende persbericht expliciet verwezen wordt naar ‘projecten op het gebied van herstructurering- en uitbreidingsnieuwbouw die zijn stilgevallen (…) door de economische crisis’, zou er best wel eens een relatie kunnen zijn met de Crisis- en herstelwet die afgelopen dinsdag door de Eerste Kamer werd aangenomen. Fokke & Sukke waren daarover kritisch.

Na het bericht dat 85 van onze jongens en meisjes tot 1 maart 2011 blijven deelnemen aan de EU-missie in Bosnië-Herzegovina, was het tijd voor wat commentaar op de actualiteit. Eerst moest de gepensioneerde Amerikaanse generaal Sheehan worden afgeserveerd. Deze wil liever geen homo’s in het Amerikaanse leger en voert als argument daarvoor aan dat de krijgsmacht dan onvermijdelijk zal verslappen. Met gigantische gevolgen, want dat hadden we in Srebrenica gezien: omdat het Nederlandse leger homo’s toeliet, hadden de Bosnische Serviërs deze moslimenclave onder de voet kunnen lopen. Het waren opmerkingen van hetzelfde niveau als de mopjes die vroeger op de basisschool werden verteld (“Waarom mogen homo’s niet in het leger? – Ze vallen altijd van achteren aan!”).  Balkenende was duidelijk in zijn veroordeling: de beweringen van de oud-generaal waren ‘onbestaanbaar en beneden alle peil’.

Ten slotte moest de demissionaire minister-president Geert Wilders nog even op de korrel nemen. Deze had de Turkse premier Erdogan weggezet als een ‘total freak’. Volstrekt onverantwoord, aldus Balkenende. Inderdaad is de uitspraak van Wilders merkwaardig. Een premier die 100.000 illegalen wil uitzetten en net als Wilders’ favoriete vakantiebestemming Israël verantwoordelijk is voor een onrechtmatige bezetting, zou toch juist op zijn steun moeten kunnen rekenen.

Vorige post:

Volgende post: