Update ministerraad 2 december 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 03/12/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 2 december 2011 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Een versleten grap wil dat de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Kissinger zich ooit afvroeg wie hij moest bellen om Europa aan de lijn te krijgen. Wellicht was Rutte daar tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis op voorbereid, en heeft hij er nu  een persbericht van gemaakt: de Rijksoverheid heeft een nieuw telefoonnummer. Het nummer is 1400 en je kunt het bellen voor alles. Behalve natuurlijk als je hoort dat ze bij de buren een cavia martelen. Daar is dan weer wel een apart nummer voor.

Verder draagt het kabinet Laetitia Griffith, voormalig VVD-parlementarier, voor als staatsraad, te benoemen in de Afdeling Advisering. Hoe dat nu precies zit bij de Raad van State is de persvoorlichters nog niet helemaal duidelijk, want ze zetten als kop boven het persbericht dat ze ‘lid’ wordt van de Raad van State. Volgens mij is dat niet het geval. Ze gaat als staatsraad adviseren, en niet lid zijn van de constitutionele raad.

Adviseren kan in ieder geval straks over het voorstel van Teeven om het spreekrecht voor slachtoffers in het strafproces te verruimen. Dat voorstel staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een interessante dialoog tussen rechter en wetgever. Het gaat namelijk om de vraag of uitsluitend het slachtoffer zelf mag spreken, of ook anderen die door het misdrijf geraakt zijn en/of namens het slachtoffers spreken. Precies die vraag speelt in de zedenzaak tegen Robert M. Daar willen ouders graag spreken, maar Anker en Anker stellen dat de wet er niet in voorziet. Met dit voorstel wordt de rechter aangemoedigd om aan zogenaamde anticiperende interpretatie te doen: vooruitlopend op een wetswijziging alvast de boel een beetje bijbuigen.

Geen van deze drie onderwerpen kon zich in de interesse van de parlementaire pers verheugen. De persconferentie was weer geheel gevuld met een het nieuwe rollenspel: de parlementaire pers begrijpt wat er aan de hand is met die Eurocrisis en Nederland gaat het even oplossen door flink te pendelen tussen de belangrijke hoofdsteden.

Ondertussen draait de grondwetsherzieningsmachine van Donner gewoon doorrrr. Het wilde idee om artikel 13 Grondwet zo te herfomuleren dat het niet langer wel het telegraafgeheim maar niet (expliciet) het e-mail verkeer beschermt, wordt dan toch echt in nadere studie genomen. Aldus een kamerbrief. Na al het cynisme dat er over Donner heerst, is het goed om hier ook een keer gewoon tevreden over te zijn.

In de Eerste Kamer deed zich het zeldzame geval voor dat Senator Holdijk kwijt was. Naar eigen zeggen alleen afwezig wegens ziekte, volgens het Stenogram aanwezig tijdens de opening van de vergadering afgelopen dinsdag maar met de noorderzon vertrokken tijdens de stemmingen. Prompt staakte de stemming over een politiek gevoelige motie, zodat duidelijk is dat er nog altijd een stevig politiek bewustzijn door de Eerste Kamer waart. Gelukkig redt het staatsrecht in dit soort gevallen het kabinet. De motie wordt aangehouden en is de volgende keer, als Holdijk weer buiten staat te roken, automatisch verworpen.

Het afvoeren van de motie is nodig om het kabinet uit de wind te houden, want de Eerste Kamer is bepaald precies in dit soort dingen. De vorige keer dat het kabinet probeerde om een motie over de huizenmarkt weg te spoelen, leverde dat veel gesputter op. Ook eenvoudige toezeggingen worden door de Eerste Kamer uitermate serieus genomen. Dat schrijven ze op, houden ze bij, en vergeten ze niet. Zie bijvoorbeeld de toezegging waar de Commissie V&I dinsdag werk van gaat maken.

1 WvC 04/12/2011 om 16:07

Het probleem van Kissinger lijkt inmiddels opgelost: https://twitter.com/#!/euHvR/status/117282613294669825

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: