Update ministerraad 2 juli 2010

door PWdH op 04/07/2010

in Haagse vierkante kilometer

Terwijl informateur Tjeenk Willink de Paars Plus-cd nog eens instartte, kwam de ministerraad bijeen voor de wekelijkse vergadering. Het grootste nieuws is de burgemeestersbenoeming van Van der Laan, althans het instemmen door het kabinet met de uitslag van de stemming in de gemeenteraad van Amsterdam. Dat het daar tot een stemming kwam, doet vermoeden dat er meer dan een kandidaat was maar meer officieel weten we niet meer dan dat. Het lijkt me goed dat de facto de raad de burgemeester benoemt, maar aan een willekeurige buitenlander is het Nederlands systeem van burgemeestersbenoemingen nu wel heel lastig uit te leggen. Hoe dan ook is Van der Laan – die de dingen begrijpt – de juiste man in de juiste plaats.

De ministerraad stond voor een groot deel in het kader van benoemingen. Het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan viel nog eens in de prijzen met de benoeming van Coen Drion als raadsheer in de Hoge Raad, omdat Jhr. mr. O. de Savornin Lohman 70 wordt. In dit geval weten we wel wie de overige zes kandidaten waren. Daarnaast werd in Amersfoort een burgemeester benoemd. Het CDA veroverde met Lucas Bolsius, oud-wethouder te Rotterdam, voor het eerst in lange tijd weer eens een gemeente van meer 30.000 inwoners. Voormalig antiterreurtsaar Gijs de Vries neemt voortaan de lidstaten zelf onder schot met zijn voordracht tot lid van de Europese Rekenkamer. Opmerkelijk is dat het bericht op de regeringswebsite vermeldt dat deze voordracht na een open procedure tot stand is gekomen. Nieuwsgierig als wij zijn rijst meteen de vraag: hoeveel kandidaten hadden zich gemeld en bij wie? In elk geval zal het Europees Parlement er nog aan te pas komen voor advisering na een openbare hoorzitting.

Naast deze benoemingen ruimde de ministerraad een juridische belemmering uit de weg voor de inzet van politiepersoneel op vredesmissies met een wijziging van het Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies. Nu mag politiepersoneel slechts niet-uitvoerende taken verrichten; in de toekomst mogen agenten die vrijwillig op vredesmissie gaan ook aanhoudingen verrichten, huiszoekingen doen etc. Mits het mandaat er in voorziet, de veiligheid is gewaarborgd en er een goede geweldsinstructie is uiteraard.

Tenslotte was het kabinet actief op het terrein van de IT. Er komt ‘meer evenwicht’ in IT-contracten van de rijksoverheid. Technisch gaat het om nieuwe algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT), waarbij als ‘uitgangspunt’ geldt dat ‘in een goed contract rekening wordt gehouden met de belangen van beide partijen’ en waarbij een ‘redelijkere risicoverdeling bij de aflevering van producten’. Wat nog ontbreekt is de aanbeveling van de ombudsman om ‘behoorlijk’ om te gaan met claims. Ook commissaris Kroes werd behaagd met het door richtlijnen ingegeven voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, die draait om het toegankelijk maken van IT voor doven en blinden, maar ook om bescherming van persoonsgegevens. Zo wordt u voortaan gevraagd of u een cookie wilt, voor deze wordt geplaatst. Om het internetbedrijven niet te moeilijk te maken, kan uw instemming evenwel blijken uit de instellingen van uw browser. Het voorstel bevat ook nog groot bier: de bevoegdheden van de toezichthouder OPTA worden uitgebreid, zodanig dat deze netwerken en diensten kan splitsen ‘wanneer sprake blijkt van hardnekkige concurrentieproblemen’. We zien uit naar het wetsvoorstel voor de definitie van dit vereiste voor ingrijpen.

Vorige post:

Volgende post: