Update ministerraad 2 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie op 04/03/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 2 maart 2012 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Opstelten maakte zijn debuut als voorzitter van de ministerraad. Op de tussenformatie wilde hij niet preluderen, zodat de persconferentie beperkt bleef tot het vertrouwde thema grenzen stellen en handhaven. Het kabinet heeft gedetecteerd dat ergens het ‘toezicht’ niet meer voldoet aan de eisen van de tijd. Het gaat dit keer om het toezicht op de advocatuur en aanscherpen betekent dat het in handen wordt gelegd van weer een ‘onafhankelijk’ college, dat geen verantwoording hoeft af te leggen aan de beroepsgroep zelf noch aan de politiek. Of het wetsvoorstel voldoende waarborgen bevat voor het beroepsgeheim horen we van de Raad van State.

Het kabinet rekent verder weer eens af met de dubbele nationaliteit. Voor de vraag of het hier een goed verhaal bij heeft: luister naar minister Spies. Een radicale bijwerking is dat Nederlandse expats die zich overzee laten naturaliseren in de toekomst hun Nederlandse nationaliteit zouden kunnen kwijtraken. Grenzen stelt het kabinet ook aan havisten: ook zij kunnen voortaan rekenen op een verplichte portie wiskunde ‘C’. Minder streng tenslotte is het voor transgenders: zij kunnen voortaan gemakkelijker van geslacht wisselen. Een mooie casus voor het VVD-trio: de actie van het kabinet is mede ingegeven door Human Rights Watch en de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa.

De tussenformatie dus. Maandagmorgen gaan de langverwachte heronderhandelingen van start. Zijn er echt redenen om er niet uit te willen komen? Voor Wilders is er weinig te halen, maar dat is er buiten de gedoogconstructie ook niet als onverhoopt niet de gulden wordt heringevoerd en de strijd gaat tussen Rutte en Roemer. Laat staan als er een kabinetswissel zou komen zonder tussentijdse verkiezingen. Voor Rutte en De Jager, die meeonderhandelt aan de parallele financiele tafel, staat het eigen prestige in Europa op het spel. Verhagen kan wellicht zijn leiderschap van het CDA prolongeren door het land te redden met hervorming van de hypotheekrenteaftrek.

Een begin van een uitruil zou kunnen zijn dat het zesstappenplan ter zake wordt uitgevoerd, de PVV binnenhaalt dat er op ontwikkelingssamenwerking wordt bezuinigd en de arbeidsmarkt niet wordt hervormd. En de VVD dat het mes wordt gezet in de amtenaren (voor zover daar nog iets te halen valt), de kinderopvang en de zorgkosten. Maar dat moet dan wel een flink mes zijn wil het begrotingstekort naar drie procent worden teruggesnoeid en de staatsschuld weer ergens in de buurt van de zestig procent uitkomen.

De Eerste Kamerleden maakten van de krokusvakantie gebruik om om af te reizen naar de winterzitting van de OVSE-assemblee. Tiny Kox is ondertussen in Rusland om leiding te geven aan de waarnemersmissie van de Raad van Europa bij de presidentsverkiezingen. De senatoren reizen ook nog af naar Brussel voor een gesprek met Van Rompuy en eurocommissaris Rehn, alvorens dinsdag weer in plenaire vergadering bijeen te komen.

Vorige post:

Volgende post: