Update ministerraad 2 september 2011

door Redactie op 04/09/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Update ministerraad 2 september 2011

Op de persconferentie gaf Rutte het startschot voor het nieuwe politieke seizoen. Zelf ging hij zaterdag naar het VVD-fractieweekend. Zijn inzet is helder: het monster dat staatsschuld heet killen. Desnoods met extra bezuinigingen. Met deze vastberadenheid moesten de aanwezige journalisten het meteen ook doen. Pogingen koopkrachtplaatjes om te draaien werden door Rutte opnieuw ontweken. Alleen het idee de rijken extra te belasten, dat in het buitenland kennelijk als panacee wordt gezien wordt om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, wees hij van de hand. Duidelijk is wel dat het geen vrolijke prinsjesdag zal worden, al zal de droefenis ´evenwichtig´ verdeeld worden. De invloed van PvdA en PVV zal zich hier doen gelden, in ruil voor medewerking respectievelijk constructieve tegenwerking op het Europese vlak.

Ook daarover hield Rutte zich stil. Hij wilde pas reageren als de ‘troika’ van ECB, Commissie en IMF officieel verslag doet over de verrichtingen van Griekenland en niet nu die met slaande deuren het land heeft verlaten. Het ziet er ook hier niet vrolijk uit (Griekse economische groei: min vijf procent). Terwijl ambtenaren in Brussel nog altijd op hoog niveau doorploeteren om alle reddingsplannen uit te werken wordt duidelijk dat Griekenland de gestelde voorwaarden niet gaat halen. Dat kan ook niet verbazen nu er nauwelijks een functionerende belastingdienst is en de plaatselijke welgestelden anders dan de Franse en Duitse kennelijk niet in de rij staan om af te dragen aan de staatskas. Scenario´s waarin Griekenland de muntunie verlaat komen zo niet alleen in economische maar ook in politieke zin dichterbij, ten koste van die waarin de Griekse malaise over de hele unie wordt uitgesmeerd. Of dat nu is doordat de ECB schuldpapier blijft innemen of Europese obligaties in het leven worden geroepen.

Een journalist die voorzichtig opperde dat de algehele radiostilte zich niet zonder meer verhoudt met democratische controle moest het doen met de opmerking dat het kabinet alles doet dat nodig is in het belang van Nederland.

Voor het nieuwe Libië wordt in elk geval geld ontdooid. De overgangsraad wordt bovendien door de Nederlandse overheid, in samenwerking met het bedrijfsleven, van brandstof voorzien. Dat alles in de hoop dat het bloedvergieten snel stopt, aldus Rutte. Buurland Algerije is bovendien van een nieuwe ambassadeur voorzien. In eigen land ruimde de ministerraad de laatste Napoleontische instituties uit de weg door het aantal arrondissementen en ressorten terug te brengen ten behoeve van een slagvaardiger rechtspraak. Het wetsvoorstel herziening gerechtelijke kaart is op weg naar de Tweede Kamer. Op de lijst met persberichten prijkt ten slotte een bericht met de prikkelende titel ´Meer innovatieruimte voor verdere kwaliteitsverbetering in het onderwijs´. De lezer oordele zelf.

1 PB 05/09/2011 om 17:24

democratische controle, daar is al lange tijd geen sprake van bij de EU, en zeker niet bij de ECB…

2 Martin Holterman 06/09/2011 om 19:19

@PB: En bij een centrale bank wil je dat al niet. In dit geval zou meer democratische controle alleen maar betekenen dat de ECB zou moeten ophouden met het opkopen van Zuid-Europees schuldpapier, en dat is zo ongeveer het enige zinnige dat in Europa nog gedaan wordt.

Vorige post:

Volgende post: