Update ministerraad 20 augustus 2010

door PWdH op 22/08/2010

in Haagse vierkante kilometer

Het politieke nieuws van de afgelopen week: informateur Opstelten trekt zijn baantjes over het Binnenhof (volgens schema) en het CDA buigt niet naar links en niet naar rechts. Elk manifest tegen onderhandelen met Wilders wordt geneutraliseerd met een manifest om de onderhandelaars niet voor de voeten te lopen en er is niet één dissident in de fractie, maar iedereen heeft een inhoudelijk voorbehoud. Vanuit het politieke niemandsland van de ministerraad komt deze week ondertussen het bericht dat de raad heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot oprichting van een nationaal instituut voor de rechten van de mens .

Het mensenrechteninstituut combineert het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens en de Commissie Gelijke Behandeling en beoogt daarmee samenhang te brengen: oordelen over de AWGB, adviseren en het contact met internationale organisaties onderhouden. Het besluit hiertoe was al in 2008 genomen en ging terug op een toezegging aan de VN en de Raad voor Europa. Realisatie levert een zgn. A-status (de hoogste status, meldt het persbericht voor de zekerheid) op.

Persbericht nummer twee gaat niet over mensen maar over dieren. Het levenslange fokverbod van jonge geiten blijft van kracht, om nieuwe uitbraken van Q-koorts te voorkomen. Deze verstrekkende maatregel is noodzakelijk omdat er geen test is die besmette geiten goed van de onbesmette beesten kan scheiden. Er komt een compensatieregeling voor bedrijven waar tijdens het ruimen weinig drachtige dieren waren (die ontvingen een veel lagere ruimingsvergoeding).

Vorige post:

Volgende post: